27 augusti 2012

Dags att ta ansvar för alla kommunens elever, oavsett var de bor

Ikväll, när kommunfullmäktige sammanträder i Nybro, tas ett beslut som troligen kan komma att bli avgörande för landsbygdsskolornas framtid. Då ska nämligen fullmäktige ta ställning till om man anser att kommunen har ett ansvar för alla kommunens elever – på lika villkor, oavsett om de bor på landsbygden eller i stan. För Vänsterpartiet är det en självklarhet.

I februari lämnade Vänsterpartiet därför in en motion om att införa en central fond för att täcka upp för de förutsättningar som landsbygdsskolorna har att rätta sig efter, med bland annat glest elevunderlag och andra kostnader. Därigenom kan landsbygsskolorna bevaras utan att detta missgynnar skolorna och eleverna i tätorten.

Att ta ställning för motionen innebär därmed att man tar ställning för att landsbygdsskolornas vara eller icke vara ska vara en fråga om pedagogik för Barn & Utbildningsnämnden (BUN). Inte en fråga om att rädda en snål budget som det har blivit de senaste åren då nämnden gång efter annan tvingats ställa skola mot skola. Att fortsätta så är inte rimligt, vare sig för barnens eller landsbygdens framtid!

Syftet med fonden som motionen föreslår är att täcka upp för de speciella förutsättningar som landsbygdsskolorna har att rätta sig efter. Om motionen går igenom så skulle det ju inte längre innebära en högre kostnad för nämnden att behålla landsbygdsskolorna än någon annan skola. Då kommer kommunens glesbygdspolitik inte längre att belasta BUNs budget.

Lärarförbundet i Nybro har fört fram liknande krav. Dessutom har ju ett beslut redan tagits i precis den anda som motionen efterfrågar. Nämligen när kommunfullmäktige beslöt att kompensera BUN för beslutet att behålla Alsterbro högstadium. Landsbygdspolitik är ett ansvar för hela kommunen och bör behandlas därefter också, vilket också nämnden nu har sagt.

När BUN tog ställning till motionen så var det nämligen en enig nämn som ställde sig bakom motionen med följande svar:
Landsbygdsskolornas bevarande är en fråga av strategisk betydelse för kommunen och landsbygdsutvecklingen och inte en uppgift för barn- och utbildningsnämnden. Det kan inte vara rimligt att de högre kostnaderna för elever i landsbygdsskolor ska belasta barn- och utbildningsnämndens budget.
När motionen kom till Kommunstyrelsen var det dock annat ljud i skällan. Trots att det i vissa fall rörde sig om samma personer som tidigare ställt sig bakom det positiva svaret så var det nu enbart Vänsterpartiet som stod kvar. Man kan fråga sig vad oviljan att ta tydlig ställning för att landsbygdsskolorna är viktiga att bevara, men att detta inte ska ske på bekostnad av barnen i de andra skolorna, beror på?

Beror det möjligen just på att om motionen går igenom så blir det tydligt vad som är skolans kostnader och vad som handlar om just glesbygdspolitik. Det innebär också att politikerna inte kan gömma sig bakom att landsbygdsskolornas bevarande är en budgetfråga för BUN utan de tvingas på allvar tydligt ta ställning för eller emot på högsta politiska nivå. Är det möjligen det man vill undvika?

Om motionen går igenom så tar man ansvar för alla kommunens elever, oavsett var de bor. För Vänsterpartiet är det en självklarhet. Om det är en självklarhet även för övriga partier får vi se under kvällens fullmäktigemöte.

Pia Eriksson (V), fullmäktigeledamot och gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot och ledamot i Barn & Utbildningsnämnden
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...