03 juli 2012

Svenskarna vill inte ha en låglönemarknad

Skapar dumpade löner fler jobb? Nä, självklart inte! För arbetsgivarna anställer givetvis inte bara för att det blir billigare, de anställer först om det finns behov. För att lösa arbetslösheten krävs därför en politik för full sysselsättning – inte den högerpolitik för ökade klyftor som leder mot en låglönemarknad liknande den i USA, där människor måste ha både två och tre jobb för att försörja sig, som moderaterna vill se men inte vill stå för.
Glädjande nog så inser de allra flesta svenskarna detta vilket ordförandena för 6F-förbunden presenterar i en debattartikel i Aftonbladet:
Svenska folket vill inte ha en låglönearbetsmarknad. De tror inte heller att låglönejobb är nödvändiga för att minska arbetslösheten.
Trots detta så tror de flesta att Sverige kommer att gå åt fel håll och få fler låglönejobb på grund av den politiska inriktningen. Människor känner oro inför framväxten av en låglönearbetsmarknad, den hotar dem själva och deras levnadsvillkor.
En politik för full sysselsättning innebär att man gör full sysselsättning till det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Det innebär även investeringar i jobb: i bostadsbyggande, infrastruktur och gröna jobb. Det innebär riktiga jobb istället för Fas 3. Det innebär investeringar i välfärden med fler anställda i vården och skolan liksom en satsning på generationsväxling i välfärden – en viktig insats för att ge unga en väg in i arbetslivet och för att värna kompetensen i välfärdsjobben.

Denna politik står endast Vänsterpartiet för idag!

Bloggtips: Göran skriver Bristerna i välfärden är en alltför viktig fråga för att döljas, Nemokrati skriver Full sysselsättning inom Fas 3 är målet för Reinfeldt,

Media: Ex1, 2, 3, SvD1, 2, 3, 4, 5, 6, AB1, 2, 3, 4, 5, 6DN1, 2, 3,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...