26 juli 2012

Regeringen sviker utsatta kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora samhällsproblem. Att landets kvinnojourer trots detta saknar stabil finansiering och tvingas hanka sig fram på tillfälliga projektpengar är minst sagt under all kritik. Att statsminister Reinfeldt förra året utlovade bland annat att skärpa straffen för fridsbrott och stärka resurserna till kvinnojourerna visade sig betyda - ingenting! Regeringen offrar de utsatta kvinnorna på penningens altare!
Kvinnojourer runt om i landet gör ett ovärderligt arbete för våldsutsatta kvinnor och deras barn, inte minst så här i sommartider då flest anmälningar av grov kvinnofridskränkning görs, enligt Brottsförebyggande rådet. 27300 fall av misshandel av kvinnor polisanmäldes 2010. I ungefär hälften av fallen var förövaren en man som haft en nära relation till kvinnan. Ändå uppskattar Brottsförebyggande rådet att det bara är en femtedel av alla fall som polisanmäls. Varje år dödas i snitt 17 kvinnor av män som de har haft en nära relation till.

Till skillnad från regeringen så vill Vänsterpartiet göra någonting för att stödja kvinnojourerna, även i praktiken! Vänsterpartiet satsade därför 200 miljoner kronor i vårbudgeten på ett statligt grundstöd till kvinnojourerna för att underlätta för dem att anställa och planera sin verksamhet långsiktigt. På så sätt kan kvinnojourerna upprätthålla sitt ofta livsviktiga arbete och kvinnor och barn kan få hjälp och skydd när de behöver det.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...