21 juli 2012

Orimligt att inte förbjuda vinster i välfärden

Det är orimligt att förbjuda vinster i välfärden, det menar ett gäng socialdemokrater i dag på Aftonbladet debatt. Varför något som är fullt möjligt och helt okontroversiellt i en lång rad andra länder skulle vara orimligt i Sverige skulle man ju kunna fråga sig? Det frågar sig emellertid inte debattörerna. I själva verket så berör de över huvud taget inte varför det skulle vara orimligt att förbjuda vinster i välfärden.

Det enda man gör är att man slår fast att "accepterar man privata alternativ kan man knappast förbjuda vinst". Uppenbarligen så är det orimligt att förbjuda vinster i välfärden, helt enkelt därför att debattörerna säger så. Självklart är det inte orimligt att förbjuda vinster i välfärden. Tvärtom så är det högst rimligt och handlar i grunden om vad vi vill att våra skattepengar ska gå till. Vinst eller välfärd?

Det orimliga ligger snarast i att frågan om vinstintressets vara eller inte vara ens diskuteras fortfarande trots att det är så uppenbart för alla, utom branchen själv och dess stödtrupp, att vinstintresset leder fel. Privatiseringarna som genomförts har lett till att det som borde vara vår gemensamma välfärd istället blir till vinstmaskiner för privata intressen. Det om något är orimligt!

Dessutom leder vinstintresset i välfärden i fel riktning, mot ett mer egoistiskt och kallt samhälle som jag inte vill se. Vinstintresse har helt enkelt inte i välfärden att göra! Sossarna borde ta sig en allvarlig funderare över vad de verkligen vill med den svenska välfärden - om de nu vill något alls längre? Men att lyssna mindre på högern och branchföreträdare och betydligt mer på exempelvis S-kvinnornas ordförande Lena Sommestad vore en bra början:
Om vi ständigt vädjar till egenintresse och konkurrensmentalitet i den offentliga sektor, som tidigare har burits av normer om solidaritet och alla människors lika värde, var ska då medborgarskapets värderingar växa?
Om skolan lär barnen att de inte är lika mycket värda, utan att bara de som lyckas välja bäst ska få god kvalitet på skolan, hur ska framtidstron och den sociala tilliten främjas?
En god välfärd är det effektivaste sättet att jämna ut skillnaderna i samhället. Att privatisera välfärden är det effektivaste sättet att öka klyftorna. Därför vill Vänsterpartiet självklart förhindra privatisering och förhindra att skattepengar tas ut som vinst av privata företag inom välfärden. Vi menar att det är inte bolagens jakt på vinst som ska styra i välfärden utan medborgarnas behov. Det är vi tyvärr ensamma om i riksdagen, men vi har folket med oss. Svenskarna vill ha välfärd utan vinstintresse - Vänsterpartiet har lösningen!
Jag konstaterar också att debattörerna i en bisats passar på att sprida välfärdsmyten om att vi inte har råd att finansiera välfärden i framtiden. "Hur ska välfärden organiseras när skattebasen av rent demografiska skäl krymper?" undrar man retoriskt som om det vore ett faktum. Men myten blir inte mer av ett faktum eller en sanning bara för att det upprepas av ett gäng sossar. I ett inlägg nyligen skrev jag just om hur Daniel Ankarloo gör upp med välfärdsmyten.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...