29 juli 2012

Därför säger jag nej till vinstintresset i välfärden!

Här följer det tal kring vinstintresset i välfärden som jag höll under Vänsterdagen i Emmaboda 28/7. Som vanligt är det talade ordet som gäller i slutänden:

Min vision om ett gott samhälle handlar om ett samhälle där allt inte mäts i pengar. Ett samhälle där det är människors behov som styr vilket stöd vi får, inte hur lönsamma företagen anser att vi är. Grundvalen för demokrati och politik – är som jag ser det– en fråga om att gemensamt säkerställa att alla får en rad viktiga behov tillfredsställda. Ingen ska någonsin bemötas utifrån hur lönsam hon eller han anses vara.

För mig innebär det rent konkret att vi har en skola, äldreomsorg och vård som inte styrs utifrån kommersiella vinstintressen. När vinstintresset ges fritt spelrum i välfärden läggs en grund för ojämlikhet. Då får mänskliga behov stå undan för det privata vinstintresset. Men vinsterna är inte roten till det onda, vinsterna är en ofrånkomlig och naturlig del för företag som agerar på en kapitalistisk marknad. Men kravet på vinst kolliderar med behovet av en god och likvärdig skola, vård och omsorg för alla. I privat välfärd är det kravet på vinst som styr, inte behoven.

Därför är också vinstintresset i sig en olämplig ingrediens i välfärden. Det är få områden i samhället där vinstintresse passar sämre än i välfärden. Defekta varor och usla tjänster kan reklameras. Men en defekt barndom eller en usel ålderdom går inte att ersätta. Därför ska vi hålla välfärden fri från vinstintresset.

Sedan början av 90-talet har långtgående privatiseringar och avregleringar av välfärden genomförts i Sverige. Sverige är i dag det OECD-land där privatiseringarna och ”marknadiseringen” av välfärden drivits fram allra snabbast. De positiva effekter som utlovades har i stor utsträckning uteblivit, istället har ojämlikheten i systemet ökat.

De snabbast växande och mest lönsamma företagen sysslar idag inte med IT, läkemedel eller nåt så gammalmodigt som industriteknik. De återfinns i stället inom den så kallade välfärdssektorn. Gemensamt för dessa företag är att de inte verkar på någon marknad. Det är inte kunderna som betalar, utan vi som skattebetalare garanterar deras intäkter. Genom att ta bort de kommersiella intressena skapas ett fokus på välfärdens kvalitet och jämlikhet. Det är det som ska styra välfärden, inte vad som ger mest vinst till ägarna.

Nu ser vi istället hur mångmiljardbelopp försvinner ut från välfärden varje år. Skattepengar som du och jag betalar för att få en bra välfärd försvinner istället som vinster i privata fickor, inte sällan i olika skatteparadis. Skattepengar som vi betalar för en bra skola till våra barn, en god omsorg för vår mormor eller en god sjukvård när vi blir sjuka riskerar att istället bekosta en lyxjakt på franska rivieran eller en ny BMW i garaget hos någon som inte själv betalar skatt i Sverige.

För en vecka sen, förra lördagen, så publicerade ett gäng socialdemokrater en debattartikel i Aftonbladet under rubriken Orimligt förbjuda vinster i välfärden. Men varför skulle det vara orimligt att våra skattepengar går till det de är avsedda för och inte plockas ut som vinster. Det har de klarat i Danmark, Norge, Finland, Nederländerna och i Belgien. Varför skulle det vara orimligt i Sverige? Svaret är att det är det givetvis inte!

Vänsterpartiet har under lång tid drivit frågan om att förbjuda vinstintresset i välfärden. Detta är vi märkligt nog ensamma om i riksdagen. Däremot visar undersökning efter undersökning att en kraftig och ökande majoritet av svenska folket liksom vi anser att skattepengar ska gå till att skapa bästa möjliga välfärd och inte till att skapa högsta möjliga vinst åt privata intressen.

Det privata näringslivet är starkt oroat av den här växande kritiken. Det är förståeligt, stora ekonomiska intressen står ju på spel. Enbart skolsektorn beräknas vara värd ca 200 miljarder kronor, vårdsektorn det mångdubbla. Frågan om privata vinstuttag i välfärden kan alltså kokas ner till vilken sida man egentligen ställer sig på. Näringslivets eller folkets? För Vänsterpartiet kommer folkets intresse av en likvärdig välfärd för alla alltid väga tyngre än branschens och lobbyisternas intresse av att göra stora vinster på våra skattepengar.

Vänsterpartiet utmålas ofta som nej-sägare när vi säger nej till vinstintresset i välfärden. Men det är enbart Vänsterpartiet som säger ja till att varje skattekrona ska gå till vad den är avsedd för. Vi menar att varje fel använd skattekrona är stöld från medborgarna.

Det finns inget egenvärde i att vara emot vinst i välfärden bara för sakens skull. Men ett vinstförbud ger förutsättningar för ökad bemanning, bättre utbildning för personalen, rätt till heltid och en mer rimlig lön. De vinster som välfärdsbolagen tar ut skulle ha räckt till 20 000 fler anställda inom välfärden. Vi skulle kunna få fler lärare på våra skolor, fler sjuksköterskor och fler förskollärare på förskolan. Det är jobb som vi verkligen behöver och som vi skulle kunna få utan extra kostnad. En bättre välfärd helt enkelt. Det är att använda skattepengarna rätt!

Nu går Vänsterpartiet till ytterligare offensiv i frågan om vinster i välfärdsfärden. Vi visar på hur det skulle kunna genomföras genom att presentera en rad konkreta förslag. Förslagen går ut på att förbjuda alla vinstuttag i välfärdsföretag som finansieras med allmänna medel och att alla eventuella överskott ska återinvesteras. Dessutom innebär förslaget att kommuner och landsting också ska få rätten att bestämma vilka företag som ska få etablera sig.

Svenska folket vill ha en välfärd utan vinstintresse – Vänsterpartiet är det parti som faktiskt presenterat lösningen! Oavsett vad vissa socialdemokrater och andra anser så är det fullt genomförbart - om den politiska viljan finns.

En förutsättning för en riktigt bra välfärd är att den fokuserar på det viktigaste. Kvaliteten och behoven ska alltid komma i första rummet, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. I skola och förskola ska det finnas personal så att varje barn får det stöd de behöver, något som inte får prioriteras ned för att skapa vinstutdelning till ägarna. När vi besöker vårdcentralen eller flyttar in på ett äldreboende ska vi kunna känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör vilket stöd vi får, inte om vi är lönsamma eller inte.

Min vision om ett gott samhälle handlar om ett samhälle där allt inte mäts i pengar. Ett samhälle där det är människors behov som styr vilket stöd vi får, inte hur lönsamma företagen anser att vi är. Grundvalen för demokrati och politik – är som jag ser det– en fråga om att gemensamt säkerställa att alla får en rad viktiga behov tillfredsställda. I mitt samhälle ska ingen någonsin bemötas utifrån hur lönsam hon eller han anses vara. Därför säger jag nej till vinstintresset i välfärden!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...