18 juni 2012

Vänsterframgångar i Nybro!

Rätt till heltid – och möjlighet till deltid – är en viktig fråga för Vänsterpartiet som vi har drivit under lång tid, såväl på riksplanet som i kommunen. Fler kvinnor än män arbetar idag ofrivillig deltid och få saker skulle på samma sätt som införandet av rätt till heltid stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, deras ekonomiska styrka och bidra till ökad jämställdhet. Men ska man vara ärlig så har det politiska gensvaret hittills varit svalt.

Vid kvällens fullmäktige skördades dock en viktig framgång då kommunstyrelsens ordförande Markus Lund svarade ja på Vänsterpartiets interpellation om att införa rätt till heltid i Nybro kommun. Nyligen beslutade Emmaboda kommun att införa rätten till heltid och tidigare har detsamma gjorts i exempelvis Kalmar kommun. Men det finns många ytterligare exempel på att rätten till heltid går att genomföra. Rätten till heltid borde vara självklar säger man exempelvis i Nynäshamn, där man införde rätten till heltid redan 2007.

Lägre sysselsättningsgrad leder inte bara till låga löner utan deltidsanställda har också ofta mindre inflytande på arbetsplatserna, får mindre kompetensutveckling och har sämre möjligheter till befordran vilket ytterligare försämrar löneutvecklingen. Dessutom blir ersättningarna från socialförsäkringssystemen och den framtida pensionen lägre. Ikväll togs ett första rejält kliv mot rätten till heltid för alla kommunens anställda.

Vi vill börja med Kommunals medlemmar eftersom det är där antalet deltider är störst och vi satte 2014 som mål i interpellationen för att det ger gott om tid att processa och förankra arbetet hos fack och anställda. Skulle det gå fortare än så så tror jag inte att någon blir ledsen. Huvudsaken är att man ser till att bedriva en bred och öppen process och förankrar arbetet rejält. Tanken är sen givetvis att man går vidare med övriga grupper i kommunen.

Medarbetarna är välfärdens största resurs och utan dem stannar Nybro! Nybro kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare med schyssta villkor för alla sina medarbetare. De är inte vana vid stora gåvor – och de får knappast några svulstiga lönelyft. Därför känns det bra att vi så här inför sommaren ändå kunde börja resan bort från den norm som säger att kvinnor inom exempelvis vård och omsorgsyrken måste arbeta deltid för att verksamheten ska fungera och gå ihop.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...