03 juni 2012

Rapport från PS 2-3 juni 2012

Det var ett Stockholm som var på sitt vädermässigt vidrigaste humör som välkomnade mig för mitt tredje möte efter kongressen. Köldrekord och iskallt regn utgjorde inramningen för mig och alla de som kommit till staden för Stockholm maraton.

Dagordningen präglades till stor del av rapporter, vilket kommer sig av det utvecklingsarbete partiet befinner sig i just nu. Diskussioner om hur vi stärker partiets organisation och förbättrar internkommunikationen präglade därför stora delar av lördagen. I förlängningen ska det leda till att PS får mer tid till att prata politik istället för organisation. Vi kunde konstatera att många av de beslut som vi tagit kring organisation och annat ligger i linje med det arbete som Nederländernas framgångsrika Socialistische Partij (SP) redan driver. Mer om dem längre ner.

Första punkten på dagordningen utöver formalia var en rapport om den partiöversyn som organisationsenheten har gjort. Det är en första genomlysning av partiet på alla nivåer som är tänkt att göras varje år. En del intressanta saker kunde man se redan nu. Som att hälften av distrikten ökar i medlemsantal, främst storstadsdistriken, medan hälften minskar och att 38% av våra partiföreningar bedöms som svaga eller obefintliga av distriktens ordföranden. Partiet kommer därför göra en särskild satsning på vissa av dessa föreningar under hösten. Man kommer fokusera på orter där potential ändå bedöms finnas.

Den visade också att inte minst interfeminismen är något vi behöver fortsätta arbeta aktivt med. Män tenderar fortfarande att vara överrepresenterade på ordförande- och gruppledareposterna i inte minst kommunerna, liksom på gruppledarposterna i landstingen. Även om vissa åtgärder är redan påbörjade: Kvinnonätverket kommer att jobba med detta och frågan ska lyftas särskilt på distriktskonferensen 2013, så kan vi inte nöja oss med att ”någon annan” gör något, utan det är allas vårt ansvar att hyfsa statistiken och verkligheten där bakom.

Studierna i partiet behöver stärkas, det är det nog få som inte anser. Själv har jag efterfrågat det, inte minst utifrån att jag som fackligt aktiv främst arbetat med just studier både som studieorganisatör och kurshandledare. Därför blev jag själaglad när jag fick se upplägget kring Vänsterskolan inför detta styrelsemöte. Under 2012 kommer man att ta fram studier för partiets medlemmar inom områdena politik, organisation, kommunikation och internfeminism under namnet Vänsterskolan.

Vänsterskolan har tagits fram för att vara så lättillgänglig som möjligt för alla medlemmar och förtroendevalda ute i landet. Formen ska främst vara i ”legobitar”, kortare kurser på någon/några timmar som kan sättas ihop till längre eller köras var för sig. Det tror jag är ett jättebra koncept. Ännu bättre blir det av att tanken är att det bland annat är PS-ledamöter som ska hålla i utbildningarna vilket innebär att vi kommer ut i ”verkligheten” och möter lokalföreningarna och medlemmarna på ett bra sätt.

Ett underlag kring den tekniska hanteringen av kongressens beslut om partiskatt har tagits fram av VU och redovisades. Ett förslag till tydliga riktlinjer för tidigare riksdagsledamöter som nyttjar riksdagens inkomstgaranti redovisades också. Efter en del justeringar och tillägg så antogs det också och innebär bland annat att de som har någon form av inkomstgaranti, oavsett om det handlar om fd riksdagsledamöter eller fd kommunal-/landstingsråd så ska även de omfattas om reglerna om partiskatt. Förutom att de givetvis aktivt ska söka jobb och en del annat.

Några andra frågor hanns också med på lördagen, även om utbildningspasset om sjukförsäkringen fick flyttas till söndagen på grund av tidsbrist. Bland annat så var vår EU-parlaments-ledamot Mikael Gustavsson på plats för att redovisa från ett EU där krisen för Euron står i centrum. Han redogjorde också för folkomröstningen om EU:s åtstramningspakt på Irland där man i praktiken hotades till att rösta ja.

Aktuella politiska frågor diskuterades också efter en inledning av Jonas Sjöstedt. Det har ju varit två kongresser, LO:s och miljöpartiets, och vid båda stod frågan om vinster i välfärden i rampljuset. Miljöpartiet är pressat och splittrat i frågan men tog ändå ställning för att vinster är ok. LO däremot tog tydlig ställning för vänsterpartiets linje om att man inte vill se vinster i välfärden. Till ledningens förtret kan man tänka, eftersom Socialdemokraterna företräder en annan linje. Idag ”äger” vi frågan och det behöver vi fortsätta med fram till valet.

Frågan är hur vi går vidare, för vi har ju trots bra genomslag i vinstfrågan stått och stampat i opinionen ett tag och är tillbaks på en nivå runt valresultatet. Frågan är varför man inte är beredd att rösta på oss trots att så många faktiskt tycker som oss i väldigt många frågor. Det måste vi ta reda på och det är nåt som info-avdelningen kommer att jobba med.

Och på tal om info-avdelningen så har en översyn av interkommunikationen gjorts. Många kan vittna om att den inte fungerar tillfredsställande idag och det blir en hel del förändringar framöver. Vänsterpartiets internkommunikation består huvudsakligen av tre saker: hemsidan, nyhetsbrev per e-post och Vänsterpress. Tanken är nu att ta ett helhetsgrepp om internkommunikationen och uppgradera alla tre delarna. Hemsidan är i framtiden tänkt att vara navet i all Vänsterpartiets kommunikation, även internkommunikationen. En beta-version av den nya hemsidan finns här.

Söndagen inleddes med det uppskjutna passet om sjukförsäkringen som Wiwi-Anne Johansson höll i. Regeringens nya sjukförsäkringsregler är tveklöst historiska med absurda tidsgränser för hur länge man får vara sjuk. Inte minst kommunalare har drabbats vilket man kan läsa om i denna rapport från just Kommunal. Kommunal har för övrigt skrivit även en rapport där man förespråkar höjt tak i sjukförsäkringen.

Vänsterpartiets linje är givetvis att istället för att hålla fast vid rigida tidsgränser så måste man göra individuella bedömningar. Allt annat är ju helt vansinnigt. Fast det finns en massa andra fallgropar och ”gummibandsparagrafer” som spelar in när du blivit sjukskriven också. Sjukförsäkringen går dessutom med överskott och betalar regeringens skattesänkningar. Hela systemet skulle behöva en rejäl översyn, fast denna gång av någon med en humanistisk grundsyn.

Rapporten från riksdagsgruppen redovisades av enhetschefen Sofia Johansson. 17 distrikt har besökts av våra riksdagsledamöter i samband med äldreomsorgskampanjen och man försöker göra mycket utåtriktade aktiviteter. Annars har mycket av arbetet fokuserat på vårbudgeten. Huvudfokus där har handlat om att höja kvaliteten i välfärden, investera i infrastruktur och bostäder och höja ambitionerna i utbildningspolitiken. Sedan partistyrelsemötet i april har riksdagsgruppen också, utifrån partistyrelsens verksamhetsplan, tagit fram och antagit en arbetsplanering för 2012.

Vi hade en diskussion inför valen 2014. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om två val: EU-parlamentsval i juni och riksdagsval i september och att dessa kampanjer måste hänga ihop. Inför denna utmaning så är det viktigt att arbeta bort glappet mellan ledning och bas som finns idag. Det är också bra att tidigt vara ute och lyssna in vad människor tycker om våra frågor. Sedan måste vi också utnyttja den kunskapen när vi lyfter fram våra frågor och mejslar fram vår profil. Då kan vi vara tidigt ute och profilera våra frågor och de andra partierna tvingas förhoppningsvis då att förhålla sig lite till oss istället för bara vi till dem. Men, inte minst, så går vi till val på vår egen politik efter en tidigt påbörjad öppen process.

Efter en snabb revidering av budgeten så avslutades dagen och mötet med några rapporter. Josefin rapporterade om arbetet inför partiets höstkampanj om otrygga anställningar. Arbetsgruppen har bara haft ett möte och inte hunnit så långt i sitt arbetet än. Men jag tror att det också är en vinnarfråga. Alla som arbetar förlorar ju på en otrygg arbetsmarknad med lönedumpning, bemanningsföretag mm, oavsett om man själv har en otrygg anställning eller inte. En kampanj mot en otrygg arbetsmarknad kan nog funka som ett riktigt schysst komplement till ett fortsatt och vidareutvecklat kampanjande mot vinster i välfärden tror jag.

Josefin rapporterade också från ett besök av VU m.fl hos Nederländernas Socialistische Partij (SP) för att ta del av deras framgångssaga. De är nu största parti i opinionsundersökningarna och har 60000 medlemmar, vilket motsvara c:a 40000 hos oss. Man jobbar mycket utåtriktat och aktivistiskt och är inte rädda för att tala om när de gjort något bra. Mycket av de beslut som vi tagit kring organisation och annat ligger i linje med det arbete som SP redan driver. Även om vi givetvis inte ska kopiera rakt av så finns säkert mycket inspiration att hämta för att bygga ett starkare vänsterparti inför valet 2014.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...