25 juni 2012

Med Vänsterpartiets satsningar blir äldreomsorgen mer trygg, jämställd och jämlik

Vänsterpartiets självklara utgångspunkt för äldreomsorgen är att den ska vara så bra att ingen ska behöva oroa sig för att få den hjälp man behöver när man blir gammal. I vår vårbudgetmotion föreslår vi därför en nationell satsning på just äldreomsorgen som innebär hundratals nya anställda i Kalmar län, huvudsakligen genom en öronmärkt satsning på ökad bemanning inom främst demensvården.

Till dem som idag arbetar inom äldreomsorgen men saknar rätt utbildning riktar vi ett särskilt utbildningspaket. Ett äldreomsorgslyft med pengar till utbildning för anställda som saknar eller behöver komplettera sin utbildning skulle höja statusen för yrket och kvalitén i verksamheten. Under utbildningsperioden går istället arbetslösa med omvårdnadsutbildning in, som på så sätt får möjlighet att etablera sig i yrket.

En plan för betydande kvalitetsförbättringar och ökad personaltäthet föreslås också. Vi vill att de äldre ska få större inflytande över sin vardag. Som ett första steg gör vi en satsning på att personer som bor på äldreboenden ska få möjlighet till två guldkantstimmar varje vecka. Det ska vara timmar då man får använda personalens hjälp till det man själv önskar. Även denna satsning leder till många nya arbetstillfällen.

Dessa investeringar, och ytterligare fler som vi vill se, leder till mer tid, mer resurser och högre kvalitet på omsorgen. Personalen får bättre arbetsvillkor och personalförsörjningen säkerställs. Samtidigt leder förbättrad kvalité i äldreomsorgen till fler jobb och ökad sysselsättning i kommunerna. Med Vänsterpartiets satsningar blir äldreomsorgen mer trygg, jämställd och jämlik.

Kaj Raving (V)

Media: AB1, 2GP, SvD1, 2, 3,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...