28 juni 2012

Nej till EU:s finanspakt och lagstadgad nedskärningspolitik!

2003 röstade svenska folket, med klar majoritet, nej till införa euron och EMU. Något vi nog ska vara väldigt tacksamma för idag. Men att folket sa nej till att Sverige skulle vara med och leka bank med de stora pojkarna och flickorna har Sveriges politiska maktelit inte riktigt kunnat acceptera.
Regeringen Reinfeldt vill därför ansluta Sverige till EU:s nya finanspakt, ett tydligt steg in i valutaunionen. Finanspakten kommer att binda de anslutna länderna till en ensidig ekonomisk nedskärningspolitik som riskerar att förstärka den ekonomiska nedgången och massarbetslösheten. Högerpolitiken cementeras fast ytterligare i EU och som vanligt smygs det här tyst igenom utan någon offentlig debatt.

Regeringen har dock numer stöd av Socialdemokraterna. Socialdemokraterna är nu, under Stefan Löfven, så ivriga att få vara med att de utan att tveka var beredda att avstå från sitt tidigare krav att pakten åtminstone skulle villkoras med ett krav på ett socialt protokoll. Resultatet blev att enbart Vänsterpartiet krävde skydd för den svenska kollektivavtalsmodellen när den frågan avgjordes.

I finanspakten får EU:s kommission och domstol stor makt över den ekonomiska politiken. Det innebär att demokratin urholkas byråkrater, jurister och tjänstemän tar över uppgifter från de folkvalda församlingarna. Inflytandet från väljarna däremot, det minskar ytterligare. Därför kräver jag (om än felstavat), i ett upprop tillsammans med drygt 80 andra undertecknare, att riksdagen säger nej till euroländernas finanspakt!

Läs också Jonas Sjöstedt om hur Super-EU förbereds i tysthet.

Media: AB1, 2, 3Ex1, SvD1,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

26 juni 2012

Vad vill vi att våra skattepengar ska gå till? Vinst eller välfärd?

Det finns en väldigt grundläggande skillnad mellan offentlig och privatiserad välfärd, nämligen syftet med verksamheten och vad våra gemensamma skattepengar används till. Vänsterpartiets självklara utgångspunkt för äldreomsorgen är att den ska vara så bra att ingen ska behöva oroa sig för att få den hjälp man behöver när man blir gammal. För oss är det därför självklart att skattepengarna måste gå till omsorg och inte till aktieägares bankkonton. Det är vi ensamma om att kräva i riksdagen, konstigt nog.

Eller nåja, att regeringen inte håller med är inte så konstigt. Och SD bryr sig ju som bekant enbart om att stoppa invandringen. Då gör det inte så mycket att dubbelt så mycket som SD påstår att invandringen kostar varje år går direkt ner i fickorna hos privata bolag inom välfärden. Men så är ju SD en stadig del av högeretblissemanget också. MP har ju alltid velat i frågan om vinst i välfärden. Och sossarna... ja, jag behöver väl knappast kommentera deras inställning utan hoppas att LO:s nej till vinster i välfärden kan påverka kommande S-kongress.

För syftet för privat verksamhet är att tjäna pengar och göra så stor profit på våra skattepengar som möjligt. Verksamheten, dvs välfärden, är bara ett medel. Det kunde varit något annat som riskkapitalisterna sysslat med, exempelvis el eller industri. Om det inte varit för att just omsorg är så mycket lönsammare att syssla med, och att verksamheten dessutom garanteras av våra skattepengar. Någon egentlig risk finns alltså inte för riskkapitalisterna.

Detta kan då ställas i relation till den offentliga sektorn. Där är syftet att ge en service till de medborgare som behöver det, för de pengar man tilldelas. Där är målet verksamheten och verktyget för att klara verksamheten är pengar, istället för tvärtom. Jag har skrivit ett inlägg om detta tidigare, men så här ser det ut om man ställer upp det:

                     Mål                      Medel
Privat:         Pengar                  Verksamheten
Offentligt:   Verksamheten       Pengar

Frågan man ska ställa sig är alltså följande: Vad vill vi att våra skattepengar ska gå till? Vinst eller välfärd?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

25 juni 2012

Med Vänsterpartiets satsningar blir äldreomsorgen mer trygg, jämställd och jämlik

Vänsterpartiets självklara utgångspunkt för äldreomsorgen är att den ska vara så bra att ingen ska behöva oroa sig för att få den hjälp man behöver när man blir gammal. I vår vårbudgetmotion föreslår vi därför en nationell satsning på just äldreomsorgen som innebär hundratals nya anställda i Kalmar län, huvudsakligen genom en öronmärkt satsning på ökad bemanning inom främst demensvården.

Till dem som idag arbetar inom äldreomsorgen men saknar rätt utbildning riktar vi ett särskilt utbildningspaket. Ett äldreomsorgslyft med pengar till utbildning för anställda som saknar eller behöver komplettera sin utbildning skulle höja statusen för yrket och kvalitén i verksamheten. Under utbildningsperioden går istället arbetslösa med omvårdnadsutbildning in, som på så sätt får möjlighet att etablera sig i yrket.

En plan för betydande kvalitetsförbättringar och ökad personaltäthet föreslås också. Vi vill att de äldre ska få större inflytande över sin vardag. Som ett första steg gör vi en satsning på att personer som bor på äldreboenden ska få möjlighet till två guldkantstimmar varje vecka. Det ska vara timmar då man får använda personalens hjälp till det man själv önskar. Även denna satsning leder till många nya arbetstillfällen.

Dessa investeringar, och ytterligare fler som vi vill se, leder till mer tid, mer resurser och högre kvalitet på omsorgen. Personalen får bättre arbetsvillkor och personalförsörjningen säkerställs. Samtidigt leder förbättrad kvalité i äldreomsorgen till fler jobb och ökad sysselsättning i kommunerna. Med Vänsterpartiets satsningar blir äldreomsorgen mer trygg, jämställd och jämlik.

Kaj Raving (V)

Media: AB1, 2GP, SvD1, 2, 3,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

23 juni 2012

Ansvaret kvarstår för de som odlar hatet

Rättegången mot terroristen Breivik är nu över och nu väntar vi på att domstolen ska avgöra om han var sinnessjuk eller inte när han begick dåden. Oavsett vad man kommer fram till så är det ett faktum att Breiviks idevärld inte uppkom ur ett politiskt vacuum, tvärtom. Den islamofobi, antimarxism, antifeminism och värdekonservatism som utgorde Breiviks näring har under lång tid har odlats och bejakats av rasistiska och främlingsfientliga krafter även i Sverige.

Rent ideologiskt befinner sig Breivik i samma fåra som Sverigedemokraterna m.fl. och rasisterna försöker hela tiden flytta fram gränserna för vad som är ok att säga - och därmed i förlängningen göra. Den retorik som tidigare bara syntes och hördes från de grövsta uttalade rasisterna/nazisterna kan man idag se dagligen i nästan vilket kommentarsfält som helst och höra från sverigedemokratiska riksdagsledamöter.

Breivik fick sin näring från detta "vanliga" internethatets "islamkritik", och hat mot det mångkulturella samhället och det ”politiskt inkorrekta”. Detta hat skapade en av Nordens genom tiderna värsta terrorister och massmördare. Det politiska ansvaret för de som på detta sätt odlar hatet kvarstår!

Men värst är ändå när det övriga politiska etablissemanget accepterar och också anpassar sig till rasisternas dagordning. Är det någon läxa vi borde ha lärt oss av Breivik, så är det just att vi aldrig får blunda för rasismen och aldrig acceptera när rasisterna försöker flytta fram positionerna och normalisera hatet. Att man lyssnat på rasisterna i Danmark och gett dem inflytande har lett till att man idag för en politik som i vissa stycke antar rent apartheid-liknande former.

Just därför ska vi ha en nolltolerans mot alla rasistiska yttringar och försök att normalisera hatretoriken!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

21 juni 2012

Äntligen rätt till heltid i Nybro!

Rätt till heltid – och möjlighet till deltid – är en viktig fråga som Vänsterpartiet har drivit under lång tid i kommunen. Tyvärr så har det politiska gensvaret hittills varit svalt. På kommunfullmäktige i måndags lyfte Vänsterpartiet på nytt denna viktiga fråga i en interpellation till kommunalrådet Markus Lund.

Till vår glädje så var gensvaret denna gång positivt och Markus Lund sade ja till att arbeta för att senast 2014 kunna erbjuda möjligheten att jobba heltid för alla anställda inom Kommunals avtalsområde i Nybro kommun. Där är antalet deltider störst och vi kan sen gå vidare till övriga yrkesgrupper.

Fler kvinnor än män arbetar idag ofrivillig deltid och få saker skulle på samma sätt som införandet av rätt till heltid stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, deras ekonomiska styrka och bidra till ökad jämställdhet. Därför är vi glada att rätten till heltid äntligen blir verklighet i Nybro kommun!

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

19 juni 2012

Fas 3 är fortfarande ett fruktansvärt fiasko

För drygt ett år sedan skrev jag inlägget Fas 3 är helt enkelt ett fruktansvärt fiasko. Ingenting har blivit bättre sedan dess, tvärtom. Ytterligare ett år har alltså gått och fiaskot kvarstår. Trots att riksdagen beslutat om stopp för nya placeringar i fas 3 så placeras drygt 2 000 personer i fas 3 varje månad.
Fas 3 innebär tvångsarbete utan lön, semester eller andra rättigheter. Utifrån det har högerregeringen skapat en marknad där mängder av rättslösa människor utan lön antingen ersätter ordinarie arbetstillfällen eller utnyttjas av allehanda skojarföretag som lever gott på de bidrag man får för att erbjuda meningslösa åtgärder. Hur blir det fler jobb genom att arbetsköparna får bidrag för att ta emot gratis arbetskraft?

Fler jobb blir det givetvis inte, men det har lett till att anordnare som Jobbfabriken kan skratta hela vägen till banken samtidigt som fas 3 nu pysselsätter över 30 000 personer. Det innebär att fas 3 är Sveriges största "företag", större än Volvo, Ericsson och Posten. Alliansens arbetslinje bygger som vanligt på att företagen blir bidragstagare...

... och fas 3 fortfarande ett fruktansvärt fiasko!

Bloggat: Göran, Martin, Annarkia, Alliansfritt,
 
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

18 juni 2012

Vänsterframgångar i Nybro!

Rätt till heltid – och möjlighet till deltid – är en viktig fråga för Vänsterpartiet som vi har drivit under lång tid, såväl på riksplanet som i kommunen. Fler kvinnor än män arbetar idag ofrivillig deltid och få saker skulle på samma sätt som införandet av rätt till heltid stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, deras ekonomiska styrka och bidra till ökad jämställdhet. Men ska man vara ärlig så har det politiska gensvaret hittills varit svalt.

Vid kvällens fullmäktige skördades dock en viktig framgång då kommunstyrelsens ordförande Markus Lund svarade ja på Vänsterpartiets interpellation om att införa rätt till heltid i Nybro kommun. Nyligen beslutade Emmaboda kommun att införa rätten till heltid och tidigare har detsamma gjorts i exempelvis Kalmar kommun. Men det finns många ytterligare exempel på att rätten till heltid går att genomföra. Rätten till heltid borde vara självklar säger man exempelvis i Nynäshamn, där man införde rätten till heltid redan 2007.

Lägre sysselsättningsgrad leder inte bara till låga löner utan deltidsanställda har också ofta mindre inflytande på arbetsplatserna, får mindre kompetensutveckling och har sämre möjligheter till befordran vilket ytterligare försämrar löneutvecklingen. Dessutom blir ersättningarna från socialförsäkringssystemen och den framtida pensionen lägre. Ikväll togs ett första rejält kliv mot rätten till heltid för alla kommunens anställda.

Vi vill börja med Kommunals medlemmar eftersom det är där antalet deltider är störst och vi satte 2014 som mål i interpellationen för att det ger gott om tid att processa och förankra arbetet hos fack och anställda. Skulle det gå fortare än så så tror jag inte att någon blir ledsen. Huvudsaken är att man ser till att bedriva en bred och öppen process och förankrar arbetet rejält. Tanken är sen givetvis att man går vidare med övriga grupper i kommunen.

Medarbetarna är välfärdens största resurs och utan dem stannar Nybro! Nybro kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare med schyssta villkor för alla sina medarbetare. De är inte vana vid stora gåvor – och de får knappast några svulstiga lönelyft. Därför känns det bra att vi så här inför sommaren ändå kunde börja resan bort från den norm som säger att kvinnor inom exempelvis vård och omsorgsyrken måste arbeta deltid för att verksamheten ska fungera och gå ihop.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

17 juni 2012

Lyckad helg med Vänsterforum

För andra året arrangerade Vänsterpartiet i Kalmar län Vänsterforum. Förra året höll vi till på Ölands folkhögskola. Den här gången höll vi istället till på Högalids folkhögskola i Smedby, vilket var minst lika lyckat.

Det var två intensiva dagar där vi diskuterade ekonomi i ett intensivt och oerhört intressant pass med Vänsterpartiets vice ordförande och ekonomiska talesperson Ulla Andersson. Vi diskuterade också feminism med Birgitta Axelasson Edström och Susanne Johansson och Östersjöns miljö med Stellan Hamrin. Jörn Svensson avslutade söndagen med ett pass om ideologi, vilket nog blev det spretigaste och mest diskussionsintensiva av alla.

Jag höll i ett pass om partiets nya organisation, utan att någon somnade.
Tror jag...
Själv hade jag den tveksamma äran att avsluta lördagen med ett pass om partiets organisation. Även detta lyckades dock trots allt engagera deltagarna. Utöver utbildningspassen så hanns det med en massa informellt mingel i pauserna, vilket är nog så viktigt för att knyta band mellan partiorganisationerna i länet. Tyvärr så kunde jag inte sova över eller vara med på kvällen, utan var tvungen att åka hem emellan.

Jag tror nog att alla är överens om att det blev mycket lyckat och jag ser fram emot nästa Vänsterforum.

Här hittar du bilder samt ett kort pressmeddelande.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,  

16 juni 2012

Vänsterpartiet Nybro: Det är dags att sätta ned foten i heltidsfrågan!

Senast 2014 ska alla anställda inom Kommunal i Nybro kommun erbjudas att jobba heltid. Det menar Vänsterpartiet och lyfter därför frågan i en interpellation i kommunfullmäktige till kommunalrådet Marcus Lund. Som kommunens största arbetsköpare bör vi ta vårt ansvar för ökad jämställdhet och ökad trygghet. Det är dags att sätta ned foten i heltidsfrågan!

Rätten till heltid – och möjlighet till deltid – är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Inte minst ur jämställdhetssynpunkt, eftersom fler kvinnor än män arbetar deltid. På riksnivå driver partiet därför på för att lagstifta om rätten till heltid. Även i kommunen har vi drivit frågan under lång tid, dock har gensvaret från övriga partier varit svalt - milt uttryckt.

Men när nu Emmaboda kommun bara häromdagen tog beslut om rätt till heltid för alla kommunalare så är det därför läge att lyfta frågan igen. Vi menar att det måste vara slut med den norm som finns att kvinnor inom vård och omsorgsyrken måste arbeta deltid för att verksamheten ska fungera och gå ihop. Vi vill börja med Kommunals medlemmar eftersom det är där antalet deltider är störst.

Det finns många exempel på att rätten till heltid går att genomföra. Frågan är bara om den politiska viljan finns i Nybro också? Svaret på den frågan får vi förhoppningsvis på måndag.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

11 juni 2012

Ojämlikhet i hälsa beror på ojämlikhet i samhället

Klasstillhörigheten spelar stor roll för hur din hälsa ser ut, men den har också stor betydelse för den vård som sjukvården levererar. Detta slogs fast redan i inledningen av konferensen om jämlig vård som jag deltagit i idag. Sverige fick också hård kritik från flera internationellt namnkunniga personer mot utvecklingen i Sverige med ökade klyftor, vård som styrs utifrån efterfrågan istället för utifrån behov, skolmisslyckande mm, mm.

Bland annat videointervjuades sir Michael Marmot, mannen bakom Marmotkommissionen, där det slogs fast att social orättvisa bokstavligen är en fråga om liv och död. Han menade också att man måste angripa problemet på rätt nivå! Ojämlikhet i hälsa beror på ojämlikhet i samhället då kan man inte titta på enbart vården utan måste även komma tillrätta med ojämlikheten i samhället.

Fd landstingsrådet i Stockholm, Ilija Batjlan (S), deltog exempelvis och lät som vanligt som en moderat på högerkanten där "valfrihet" är svaret på alla problem. Lena Hallengren räddade lite sosseära när hon senare konstaterade det är lätt att rösta med fötterna när man inte har de största behoven. Detta medan hälsominister Göran Hägglund (kd) konstaterade att vi har en jättebra grund av jämlikhet i Sverige. Synd bara att han och regeringenhåller på att bryta sönder den grunden. Fast det sa han inte, utan mässade på om föräldraansvar och familjen som svaret på allt istället.

Han gick sen innan seminariet jag hade valt till eftermiddagen, om vårdens tillgänglighet, där man bland annat diskuterade varför man behandlar män och kvinnor olika inom vården. Det hade nog inte passat honom ändå eftersom man konstaterade att tillgänglighet handlar inte bara om tillgång till vård i allmänhet, utan lika mycket om tillgången till en vård som är anpassad utifrån de olika förutsättningar som finns, exempelvis mellan könen.

Som exempel lyftes operation av ljumskbråck, där operationen görs utifrån hur en man är byggd, trots att kvinnor och män ju är väldigt olika konstruerade, inte minst i den regionen. Det leder till att kvinnors operationer ofta blir misslyckade - om de inte kräver att få en specialoperation(!). Som nån sa: Vi behöver en personcentrerad vård, inte könscentrerad.

Den avslutande paneldiskussionen utgick ifrån en kort film om Angered, en förort i Göteborg där medellivslängden är nio år kortare än i villaförorten i andra änden av spårvagnslinjen. Där deltog bland annat Sofia Barakat, planeringschef vid landstinget i Kalmar län, som berättade att vi i vårt vårdvalssystemet (hälsovalet) satsar mycket på förebyggande åtgärder. Något som inte tillfullo uppskattas av alla aktörer kan jag tillägga.

Regeringen, och framförallt det påtvingade vårdvalet, fick sig många välförtjänta skopor under dagen. Socialchefen i Botkyrka, Lotta persson, upprördes exempelvis över vårdval Stockholm och konstaterade att "ingen tar längre ett samlat ansvar inom primärvården", samtidigt som en annan paneldeltagare konstaterade att när man talar om patientens makt så utgår man ifrån en norm av vältaliga, välutbildade, vita män. Som vanligt skulle man kunna säga...

Hälsa och ohälsa är en fråga om klass och frågan avslutningsvis är vad det kostar att INTE göra något åt ojämlikheten? Svaret är: mycket! Både i samhällskostnader och i mänskligt lidande. Men som Sofia Barakat slog fast "Gör man saker tillsammans så kan man förändra". Så låt oss göra det nu!

P.S Konferensen ska visst sändas på kunskapskanalen i augusti.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

03 juni 2012

Rapport från PS 2-3 juni 2012

Det var ett Stockholm som var på sitt vädermässigt vidrigaste humör som välkomnade mig för mitt tredje möte efter kongressen. Köldrekord och iskallt regn utgjorde inramningen för mig och alla de som kommit till staden för Stockholm maraton.

Dagordningen präglades till stor del av rapporter, vilket kommer sig av det utvecklingsarbete partiet befinner sig i just nu. Diskussioner om hur vi stärker partiets organisation och förbättrar internkommunikationen präglade därför stora delar av lördagen. I förlängningen ska det leda till att PS får mer tid till att prata politik istället för organisation. Vi kunde konstatera att många av de beslut som vi tagit kring organisation och annat ligger i linje med det arbete som Nederländernas framgångsrika Socialistische Partij (SP) redan driver. Mer om dem längre ner.

Första punkten på dagordningen utöver formalia var en rapport om den partiöversyn som organisationsenheten har gjort. Det är en första genomlysning av partiet på alla nivåer som är tänkt att göras varje år. En del intressanta saker kunde man se redan nu. Som att hälften av distrikten ökar i medlemsantal, främst storstadsdistriken, medan hälften minskar och att 38% av våra partiföreningar bedöms som svaga eller obefintliga av distriktens ordföranden. Partiet kommer därför göra en särskild satsning på vissa av dessa föreningar under hösten. Man kommer fokusera på orter där potential ändå bedöms finnas.

Den visade också att inte minst interfeminismen är något vi behöver fortsätta arbeta aktivt med. Män tenderar fortfarande att vara överrepresenterade på ordförande- och gruppledareposterna i inte minst kommunerna, liksom på gruppledarposterna i landstingen. Även om vissa åtgärder är redan påbörjade: Kvinnonätverket kommer att jobba med detta och frågan ska lyftas särskilt på distriktskonferensen 2013, så kan vi inte nöja oss med att ”någon annan” gör något, utan det är allas vårt ansvar att hyfsa statistiken och verkligheten där bakom.

Studierna i partiet behöver stärkas, det är det nog få som inte anser. Själv har jag efterfrågat det, inte minst utifrån att jag som fackligt aktiv främst arbetat med just studier både som studieorganisatör och kurshandledare. Därför blev jag själaglad när jag fick se upplägget kring Vänsterskolan inför detta styrelsemöte. Under 2012 kommer man att ta fram studier för partiets medlemmar inom områdena politik, organisation, kommunikation och internfeminism under namnet Vänsterskolan.

Vänsterskolan har tagits fram för att vara så lättillgänglig som möjligt för alla medlemmar och förtroendevalda ute i landet. Formen ska främst vara i ”legobitar”, kortare kurser på någon/några timmar som kan sättas ihop till längre eller köras var för sig. Det tror jag är ett jättebra koncept. Ännu bättre blir det av att tanken är att det bland annat är PS-ledamöter som ska hålla i utbildningarna vilket innebär att vi kommer ut i ”verkligheten” och möter lokalföreningarna och medlemmarna på ett bra sätt.

Ett underlag kring den tekniska hanteringen av kongressens beslut om partiskatt har tagits fram av VU och redovisades. Ett förslag till tydliga riktlinjer för tidigare riksdagsledamöter som nyttjar riksdagens inkomstgaranti redovisades också. Efter en del justeringar och tillägg så antogs det också och innebär bland annat att de som har någon form av inkomstgaranti, oavsett om det handlar om fd riksdagsledamöter eller fd kommunal-/landstingsråd så ska även de omfattas om reglerna om partiskatt. Förutom att de givetvis aktivt ska söka jobb och en del annat.

Några andra frågor hanns också med på lördagen, även om utbildningspasset om sjukförsäkringen fick flyttas till söndagen på grund av tidsbrist. Bland annat så var vår EU-parlaments-ledamot Mikael Gustavsson på plats för att redovisa från ett EU där krisen för Euron står i centrum. Han redogjorde också för folkomröstningen om EU:s åtstramningspakt på Irland där man i praktiken hotades till att rösta ja.

Aktuella politiska frågor diskuterades också efter en inledning av Jonas Sjöstedt. Det har ju varit två kongresser, LO:s och miljöpartiets, och vid båda stod frågan om vinster i välfärden i rampljuset. Miljöpartiet är pressat och splittrat i frågan men tog ändå ställning för att vinster är ok. LO däremot tog tydlig ställning för vänsterpartiets linje om att man inte vill se vinster i välfärden. Till ledningens förtret kan man tänka, eftersom Socialdemokraterna företräder en annan linje. Idag ”äger” vi frågan och det behöver vi fortsätta med fram till valet.

Frågan är hur vi går vidare, för vi har ju trots bra genomslag i vinstfrågan stått och stampat i opinionen ett tag och är tillbaks på en nivå runt valresultatet. Frågan är varför man inte är beredd att rösta på oss trots att så många faktiskt tycker som oss i väldigt många frågor. Det måste vi ta reda på och det är nåt som info-avdelningen kommer att jobba med.

Och på tal om info-avdelningen så har en översyn av interkommunikationen gjorts. Många kan vittna om att den inte fungerar tillfredsställande idag och det blir en hel del förändringar framöver. Vänsterpartiets internkommunikation består huvudsakligen av tre saker: hemsidan, nyhetsbrev per e-post och Vänsterpress. Tanken är nu att ta ett helhetsgrepp om internkommunikationen och uppgradera alla tre delarna. Hemsidan är i framtiden tänkt att vara navet i all Vänsterpartiets kommunikation, även internkommunikationen. En beta-version av den nya hemsidan finns här.

Söndagen inleddes med det uppskjutna passet om sjukförsäkringen som Wiwi-Anne Johansson höll i. Regeringens nya sjukförsäkringsregler är tveklöst historiska med absurda tidsgränser för hur länge man får vara sjuk. Inte minst kommunalare har drabbats vilket man kan läsa om i denna rapport från just Kommunal. Kommunal har för övrigt skrivit även en rapport där man förespråkar höjt tak i sjukförsäkringen.

Vänsterpartiets linje är givetvis att istället för att hålla fast vid rigida tidsgränser så måste man göra individuella bedömningar. Allt annat är ju helt vansinnigt. Fast det finns en massa andra fallgropar och ”gummibandsparagrafer” som spelar in när du blivit sjukskriven också. Sjukförsäkringen går dessutom med överskott och betalar regeringens skattesänkningar. Hela systemet skulle behöva en rejäl översyn, fast denna gång av någon med en humanistisk grundsyn.

Rapporten från riksdagsgruppen redovisades av enhetschefen Sofia Johansson. 17 distrikt har besökts av våra riksdagsledamöter i samband med äldreomsorgskampanjen och man försöker göra mycket utåtriktade aktiviteter. Annars har mycket av arbetet fokuserat på vårbudgeten. Huvudfokus där har handlat om att höja kvaliteten i välfärden, investera i infrastruktur och bostäder och höja ambitionerna i utbildningspolitiken. Sedan partistyrelsemötet i april har riksdagsgruppen också, utifrån partistyrelsens verksamhetsplan, tagit fram och antagit en arbetsplanering för 2012.

Vi hade en diskussion inför valen 2014. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om två val: EU-parlamentsval i juni och riksdagsval i september och att dessa kampanjer måste hänga ihop. Inför denna utmaning så är det viktigt att arbeta bort glappet mellan ledning och bas som finns idag. Det är också bra att tidigt vara ute och lyssna in vad människor tycker om våra frågor. Sedan måste vi också utnyttja den kunskapen när vi lyfter fram våra frågor och mejslar fram vår profil. Då kan vi vara tidigt ute och profilera våra frågor och de andra partierna tvingas förhoppningsvis då att förhålla sig lite till oss istället för bara vi till dem. Men, inte minst, så går vi till val på vår egen politik efter en tidigt påbörjad öppen process.

Efter en snabb revidering av budgeten så avslutades dagen och mötet med några rapporter. Josefin rapporterade om arbetet inför partiets höstkampanj om otrygga anställningar. Arbetsgruppen har bara haft ett möte och inte hunnit så långt i sitt arbetet än. Men jag tror att det också är en vinnarfråga. Alla som arbetar förlorar ju på en otrygg arbetsmarknad med lönedumpning, bemanningsföretag mm, oavsett om man själv har en otrygg anställning eller inte. En kampanj mot en otrygg arbetsmarknad kan nog funka som ett riktigt schysst komplement till ett fortsatt och vidareutvecklat kampanjande mot vinster i välfärden tror jag.

Josefin rapporterade också från ett besök av VU m.fl hos Nederländernas Socialistische Partij (SP) för att ta del av deras framgångssaga. De är nu största parti i opinionsundersökningarna och har 60000 medlemmar, vilket motsvara c:a 40000 hos oss. Man jobbar mycket utåtriktat och aktivistiskt och är inte rädda för att tala om när de gjort något bra. Mycket av de beslut som vi tagit kring organisation och annat ligger i linje med det arbete som SP redan driver. Även om vi givetvis inte ska kopiera rakt av så finns säkert mycket inspiration att hämta för att bygga ett starkare vänsterparti inför valet 2014.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...