15 maj 2012

Vänsterpartiet tar ansvar för alla kommunens elever

Vänsterpartiet tar ansvar för alla kommunens elever och har lämnat in en motion som innebär att bevarandet av landsbygdsskolorna inte missgynnar skolorna och eleverna i tätorten. Jimmy Hernefeldt, politisk vilde på SD-mandat i Nybro kommun, tycker att Vänsterpartiets motion om att inrätta en fond för att bevara landsbygsskolorna är "korkad". Därför har han gått ut i Barometern (bara i pappersupplagan) och upprörs över att Barn och Utbildningsnämnden (BUN) gav följande positiva svar på motionen:
Landsbygdsskolornas bevarande är en fråga av strategisk betydelse för kommunen och landsbygdsutvecklingen och inte en uppgift för barn- och utbildningsnämnden. Det kan inte vara rimligt att de högre kostnaderna för elever i landsbygdsskolor ska belasta barn- och utbildningsnämndens budget.
Frågan om Jimmy överhuvud taget förstått vad motionen innebär. Jag betvivlar det, vilket jag också säger i ett svar i dagens Barometern. För vad vi vill med fonden är att täcka upp för de förutsättningar som landsbygdsskolorna har att rätta sig efter, med bland annat glest elevunderlag och andra kostnader. Om motionen går igenom så skulle det ju inte längre innebära en högre kostnad för nämnden att behålla landsbygdsskolorna än någon annan skola. Då kommer kommunens glesbygdspolitik inte att belasta BUNs budget.

Glesbygdspolitik är ett ansvar för hela kommunen och bör behandlas därefter också, vilket ju också nämnden nu har sagt. Även Lärarförbundet i Nybro har fört fram liknande krav. Dessutom har ju ett beslut redan tagits i precis den anda som motionen efterfrågar. Nämligen när det beslöts att BUN kompenserades för beslutet att kunna behålla Alsterbro högstadium. Jag undrar om Alsterbroaren Jimmy tycker att det beslutet också var korkat?

Om motionen går igenom, så tar politikerna också en tydlig ställning för att glesbygdsskolorna är viktiga att bevara, men man tar också ställning för att detta inte ska ske på bekostnad av barnen i de andra skolorna. Om motionen går igenom så tar man ansvar för alla kommunens elever, oavsett var de bor. För Vänsterpartiet är det en självklarhet. Jag hoppas verkligen inte att Jimmy tycker att det är korkat.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...