01 maj 2012

Mitt 1:a maj-tal i Nässjö 2012

Förstamajfirare! Jag är stolt och glad över att få vara här i Nässjö och fira 1:a maj med er. Jag är stolt och glad över att stå här idag, tillsammans med er, som bärare av en stolt tradition som inleddes för flera generationer sedan. Det är en tradition av protester men också en tradition av solidaritetsyttringar och kamp för alla människors lika värde och allas rätt till trygghet och välfärd.

Det är en tradition som mot en cynisk högerpolitik ställer ett solidariskt och rättvist samhälle utan klyftor mellan fattig och rik, mellan kvinna och man eller mellan nya och gamla svenskar. Det är en tradition av att hålla ihop mot klassamhället, som trots att den har pågått i mer än 120 år fortfarande är aktuell.

För högerpolitiken leder till ett splittrat samhälle. Regeringen har sänkt skatterna för de rikaste med hundratals miljarder men har misslyckats katastrofalt i det som skulle vara den borgerliga paradgrenen – att skapa jobb. Istället har vi fått se hur massarbetslösheten bitit sig fast i samhällskroppen.

Klyftorna har ökat och Sverige dras isär. Vår gemensamma välfärd har skadats i grunden av regeringens klasspolitik. Många har ställts utanför trygghetssystemen eller fått sänkta ersättningar. Fattigdomen breder ut sig och segregationen ökar. Många har tvingats uppleva hur barngrupperna på deras barns dagis blir ännu större. Många oroar sig för om deras gamla mamma ska få bra vård på äldreboendet.

Kamrater, antirasister. Rasismen gror i samhällets orättvisor och att rasismen får fäste är ett tecken i tiden när klassamhället får allt skarpare gränser. En politik som drar isär Sverige ökar segregationen och utanförskapet. Då skapas motsättningar där fattig ställs mot fattig, där arbetare ställs mot arbetare, där nya svenskar ställs mot gamla. Högerpolitiken är den viktigaste orsaken till att rasismen breder ut sig.

Det finns de som likt parasiter lever och frodas på den här utvecklingen. Sverigedemokraterna och andra mörka krafter spelar medvetet på fullt berättigade känslor av framtidsoro och maktlöshet inför samhällsutvecklingen. Känslor som de försöker vända till främlingsfientlighet och förakt för den politiska demokratin.

Det är en utveckling som pågått under allt för lång tid. När människor upplever att samhället sviker och att arbetarrörelsen inte längre ger svar så är risken stor att man söker man sig åt annat håll i desperation. Det är i detta Sverige som Sverigedemokraterna framställer sig som ett alternativ för alla som längtar tillbaka till ett tryggt folkhem.

Men var lägger de ansvaret för regeringens orättvisa politik, för EU:s orättvisa politik, för företagsnedläggningar, arbetslöshet och ekonomisk kris? Ja, inte lägger de ansvaret på regeringen, inte på EU, inte på G20-länderna, inte på riskkapitalbolagens spekulationskapitalister, inte på de 10 rikaste procenten i Sverige som blivit allt rikared på de fattigas bekostnad. Inte lägger de ansvaret på de som är ansvariga eller de som har makten.

Ne, man lägger ansvaret hos de som är ännu mer maktlösa, ännu mer utsatta, ännu mer utnyttjade! De ställer pensionärernas nedskärningar inte mot storföretagens, vapenindustrins, elbolagens och bankernas mångmiljardvinster utan mot samhällets kostnader för asylsökande, människor som flytt från krig och våld, där svenska vapen och soldater i många fall medverkar.

Kamrater, mötesdeltagare. Jag förstår absolut den frustration och maktlöshet de utsatta i dagens Sverige känner. Det finns goda skäl att protestera mot orättvisor i Sverige. Men vi lever i ett av de allra rikaste länderna i världen. Vi har resurser att förinta arbetslösheten, vi har resurser att förinta fattigdomen, vi har resurser att skapa ett jämlikt samhälle, där alla får plats på lika villkor.

Även om Sverigedemokraterna gärna framställer sig som ett parti kritiskt mot makten så är de i själva verket fullständigt ofarliga för de makthavare som är de verkligt ansvariga för dagens hårda och brutala Sverige med ökande klyftor och fattigdom som breder ut sig.

För medan överklassen smörjer kråset när regeringen sänker skatterna för de rikaste med hundratals miljarder, medan VD:ar och direktörer plockar ut miljarder i löner och bonusar och medan företagen delar ut rekordvinster till aktieägarna, så går Sverigedemokraterna i kapitalisternas ledband och agerar som regeringens nyttiga idiot.

Genom att ställa svaga grupper emot varandra splittrar man människor som har ett gemensamt intresse av att göra någonting åt orättvisorna. Man slickar uppåt och sparkar nedåt! Därför kan Sverigedemokraternas politik aldrig vara en lösning på de orättvisor vi ser utan de är i högsta grad en del av problemet!

Kampen mot rasism och främlingsfientlighet handlar om en kamp för att minska klyftorna. Då behövs en ny politisk färdriktning för fler jobb och bättre välfärd. Det behövs en politik som minskar klyftorna, utrotar fattigdom och bryter segregationen. Vänsterpartiets svar är därför en politik för full sysselsättning, med kraftfulla investeringar i utbildning, flera och bättre bostäder samt nödvändig upprustning av infrastrukturen.

Vi vill investera i bättre kvalitet i skolan, förskolan, äldreomsorgen och sjukvården. Vi vill värdesäkra statsbidragen till kommunerna både för att garantera välfärdens kvalitet och för att skapa fler arbetstillfällen. Rättvisa är produktivt och ekonomisk jämlikhet är en framgångsfaktor för ett lands hela utveckling.

Kamrater, antirasister. Känslan av maktlöshet kan föda otrygghet, syndabockstänkande och hat. Det är Sverigedemokraternas väg.

Vänsterpartiet ska därför vara det politiska alternativ som kan rikta människors känsla av maktlöshet till en konstruktiv kamp för förändring av samhället. Detta är en kamp för konkreta förbättringar av människors livssituation. Det handlar om att bedriva en kraftfull generell politik för att utjämna klassklyftorna och för alla människors rätt till arbete, bostad och utbildning, och det handlar om att bekämpa rasism och diskriminering.

Kampen mot rasismen är, och kommer alltid att vara, en av vänsterns viktigaste uppgifter. I den kampen är vårt främsta vapen en politik för fler jobb och bättre välfärd för ett jämlikare Sverige!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...