02 maj 2012

Kommunstyrelsen röstade för höjda arvoden

Idag på kommunstyrelsemötet togs det första steget mot höjda arvoden för de ledande politikerna i Nybro när förslaget klubbades igenom av Socialdemokrater, Moderater och Miljöpartister. Vänsterpartiet ville givetvis avslå höjningen och yrkade istället på att arvodena skulle sänkas utifrån vår motion om sänkta arvoden.

Vänsterpartiet anser som bekant att Nybros politiker redan har alltför höga arvoden. Dessutom är det fräckt att lägga fram detta förslag nu. Samma församling som klubbat igenom besparingar på skola, omsorg, förskola, ja i princip på allt inom kommunen tänker nu klubba igenom ökade kostnader för sig själva. Jag tycker det är bra magstarkt.

Det blir bara ännu en anledning för Nybroborna att misskreditera fullmäktige och det behöver vi verkligen inte just nu! Vi behöver förtroende!

Att arvodena då ska vara knutna till löneutvecklingen bland kommunens anställda är en självklarhet. Och ska det överhuvudtaget ske en uppräkning ska den baseras på en genomsnittlig löneökning i kronor. Då skulle inte löneklyftorna öka.

Inom Vänsterpartiet är vi mycket bekymrade över det politikerförakt som allt mer brer ut sig. Mycket av det bygger nog på felaktiga rykten om hur det egentligen går till i politiken och om vilka villkor som gäller för flertalet fritidspolitiker.

Men när Socialdemokrater, Moderater och Miljöpartister i Nybro nu gått samman för att mjölka kommunen på orimliga arvoden till ett fåtal ledande politiker, så anser vi den upprörda kritiken i högsta grad befogad. Det är ett tungt ansvar man tar på sig om förslaget röstas igenom på kommunfullmäktige ikväll för att man då skadar förtroendet för politik i allmänhet och för vår kommun i synnerhet.

Att politikerföraktet ges möjlighet att bre ut sig är illa i sig, men att det här förslaget alls hamnar på bordet i dessa tider tycker jag visar på nåt betydligt värre: ett väljarförakt!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...