03 maj 2012

Höjda arvoden klubbades igenom av S/M & c:o

Så, nu har höjda arvoden för Nybros toppolitiker klubbats igenom i kommunfullmäktige precis som i Kommunstyrelsen tidigare idag. Såväl Pia som Anders och jag var uppe och argumenterade emot, men kommunens S/M-majoritet röstade med stöd av MP och SPI igenom höjningen ändå. Uppenbarligen så ingår arvodena i den kärnverksamhet som man säger sig värna.

Flera av borgarna som var uppe och talade mot förslaget lyfte att det är ett hån mot kommunens personal att höja arvodena nu när det sparas överallt. Omsorgen om personalen sträckte sig dock inte så långt att de var beredda att peta på sina egna arvoden för deras skull. Följaktligen så röstade de också nej till Vänsterpartiets motion där vi bland annat kräver sänkning av vissa arvoden och slopande av andra.

Jag för min del, skulle inte kunna se kommunens undersköterskor, förskolelärare eller andra anställda, som sliter ont på grund av besparing med mycket låga löner, i ögonen om jag hade röstat nej till att sänka arvodena! Men ingen var intresserad av att ens debattera frågan utan tystnaden efter mitt inlägg var öronbedövande. Så dubbelmoralen triumferade och enbart Vänsterpartiet reserverade sig när motionen avslogs.

I tider när lärare, undersköterskor och andra av kommunens anställda går på knäna på grund av sparbeting, ofta med alltför låga löner, så anser Vänsterpartiet att besparingarna ska gälla alla, även oss som är förtroendevalda politiker i kommunen. Vi menar att man ska börja spara från toppen istället för från botten. Därför sa vi redan i höstas (och vi har sagt det förr) att vi ville sänka arvodena i kommunen vilket skulle spara drygt 1,5 miljon (nästan 2 miljoner jämför med höjningen).

För mig, och vänsterpartiet, är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Arvoden för politiker ska därför inte heller särskilja dem från de som de personer som de företräder.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...