08 maj 2012

Fritidshemmen en viktig del av utbildningssystemet

Idag, 8 maj, är det fritidshemmens dag. Yngre skolbarn börjar och slutar ofta sin skoldag på ett fritidshem. Här ska de få en bra och meningsfull fritid, stimuleras till bättre lärande och få ett stöd i sin utveckling. Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och har en viktig pedagogisk uppgift och betydelse som ett komplement till skolan. För att skolresultaten ska bli bättre måste därför fritidshemmen bli bättre och verksamheten anpassas bättre till barnens behov.

På många håll är det dock svårt att driva vettig pedagogisk verksamhet i dag, eftersom barngrupperna i Sverige blivit allt större sedan 1990 och antalet barn per anställd ökat. Utvecklingen i Kalmar län ser tyvärr inte bättre ut. Vänsterpartiet vill därför införa ett statligt stöd för att anställa fler i fritidshemmen och att det införs ett maxtak för antal barn i en elevgrupp: Max 20 barn och minst 2 personal i varje grupp.

Våra barn har rätt till en meningsfull verksamhet som stimulerar lärande och utveckling. Med högre personaltäthet och mindre grupper blir kvaliteten och miljön bättre både för anställda och barn.
Fantastiskt så mycket bra verksamhet det ändå finns, trots knappa resurser.
På fritidshemmen Opalen och Safiren i Nybro kan barnen exempelvis gå
hoppreps- eller matlagningskurs, vilket var en liten del av allt som denna vecka
visas på utställningen på biblioteket om fritidshemmen i Nybro.
Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...