17 maj 2012

Alla människors kärlek ska respekteras

Alla norrmän och andra som har en fäbless för flaggviftande på 17 maj får ursäkta om jag lyfter något helt annat än Norges nationaldag med anledning av dagens datum. Idag är det nämligen också den internationella dagen mot homofobi med anledning av att Världshälsoorganisationen idag för 20 år sedan, den 17 maj 1992, tog bort homosexualitet från den internationella listan över mentala sjukdomar.

Mycket har som väl är hänt under dessa 20 år, men problemet med fördomar finns fortfarande över hela världen. I majoriteten av USA:s stater och i majoriteten av länder världen över så är det fortfarande inte tillåtet för samkönade par att manifestera sin kärlek genom ett äktenskap och i många länder diskrimineras homosexuella, bisexuella och transpersoner öppet. I många länder är det fortfarande förbjudet och belagt med svåra straff att vara homosexuell.

Men priset för att leva som öppet homo-, bi- eller transsexuell kan vara högt även i Sverige. Det handlar inte bara om extrema händelser som våld, utan även om vardagsupplevelser som att andra människor visar att de inte uppskattar samkönad kärlek. Fördomar, omedvetna såväl som medvetna, som sprids vid fikabord på arbetsplatser eller i skolans korridorer begränsar människors liv och hindrar dem från att öppet visa sin kärlek.

För oss i vänsterpartiet är det en självklarhet att ingen ska diskrimineras pga. sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det borde vara en självklar rättighet att öppet kunna visa sin kärlek, sexuella läggning eller könsidentitet. Kärlek kan helt enkelt inte lagstiftas bort och homosexuella blir knappast hetero bara för att de inte öppet kan visa sin kärlek till en person av samma kön. Att motverka homofobi är helt enkelt en viktig del i arbetet med mänskliga rättigheter.

Därför hävdar vi idag särskilt alla människors rätt att bli respekterade oavsett sexuell läggning.

Bloggat: Ilona, Ung Vänster,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...