30 maj 2012

Barnfattigdomen - ett misslyckande mitt i välfärdssverige

Den ökande barnfattigdomen i Sverige är på tapeten igen. Återigen kan vi läsa om att det blir fler fattiga barn i ett rikare Sverige efter en rapport från FN:s barnfond Unicef som visar att Sverige är ett av 35 rika länder som låter barnen falla djupast i fattigdom om man jämför med befolkningen som helhet. Vi blir slagna av länder som Polen, Grekland, Estland och Ungern.

Majblomman, Stadsmissionen, Svenska kyrkan och många andra välgörenhetsorganisationer har de senaste åren slagit larm och vittnar om hur framförallt barnen far illa av den ökande fattigdomen i Sverige. Barnfattigdomen är ett misslyckande mitt i välfärdssverige, även om man givetvis tycker annorlunda på DN:s ledarsida. För Sverige är ett av världens rikaste länder och har alla möjligheter att utplåna fattigdomen. Om viljan fanns!
Vi i Vänsterpartiet vill se en handlingsplan för minskad barnfattigdom. För som Rossana Dinamarca, riksdagsledamot (V) skriver så är det inte värdigt ett välfärdssamhälle att barn tvingas växa upp i fattigdom. Då måste vi också bryta med högerpolitiken eftersom det är den som är grunden till det onda. Istället krävs en politik för en minskad fattigdom:
Lösningen på problemet med den ökande barnfattigdomen är inte ytterligare skattesänkningar. Det måste dels till generella satsningar på arbete åt alla, rätt till arbete på heltid, bättre arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och rätt till barnomsorg även på obekväm arbetstid, dels specifika satsningar på ekonomiskt utsatta barnfamiljer, som höjt underhållsstöd, förbättrat bostadsbidrag och förbud mot avgifter i skolan.
Högerregeringen har istället valt en politik för ökande barnfattigdom. Det är en politik där välfärden raseras för att gynna de rikaste. En politik som innebär att en kvarts miljon barn idag tvingas växa upp i ekonomisk och social utsatthet, med betydligt sämre förutsättningar att lyckas i skolan, med större risk för arbetslöshet i vuxen ålder och med risk för en sämre hälsa än andra barn.

Barnfattigdomen kommer sig inte av någon slump och det är inte resultatet av någon global finanskris. Det är resultatet av den politik som högerregeringen inledde efter valet 2006 och som slår extra hårt mot ensamstående föräldrar, sjuka och arbetslösa. Barnfattigdomen i Sverige handlar om politiska val, inget annat. Och högerregeringen, med Reinfeldt i spetsen, har konsekvent valt en politik som ökar barnfattigdomen!

Bloggat: Jinge, Svensson, Martin Moberg,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Enbart Vänsterpartiet krävde skydd för den svenska kollektivavtalsmodellen

Ytterligare en gång har nu socialdemokraterna svikit i sin påstådda roll som arbetarparti och Vänsterpartiet var, återigen, det enda parti som krävde ett juridiskt bindande socialt protokoll och ett riktigt skydd för den svenska kollektivavtalsmodellen när det nu var dags för ändringar i EU:s fördragstext igen. Ulla Andersson debatterade frågan i riksdagen där Socialdemokraterna, trots vad de nyss sade, röstade mot kravet på ett socialt protokoll.

Efter att EG-domstolen genom en rad domar satt den svenska kollektivavtalsmodellen i gungning så har vänsterpartiet arbetat hårt för att regeringen ska förhandla fram ett socialt protokoll där de svenska kollektivavtalen garanteras. De enda tillfällen som detta låter sig göras är när det genomförs ändringar i fördragstexterna, som nu, sen kan det dröja många år innan nästa möjlighet kommer.

EU-anhängarna har ju alltsedan kampanjen inför EU-valet startade hävdat att de svenska kollektivavtalen skulle vara säkra från inblandning från EU. Om anhängarna nu själva var medvetna om det och medvetet förde människor bakom ljuset eller om de själva blev grundligt blåsta låter jag vara osagt, men klart är i alla fall att den försäkran om de svenska kollektivavtalens okränkbarhet inte var värd ett vitten. I själva verket så bestod "säkringen" i ett ensidigt svenskt tillägg till protokollet, vars värde vi efter hand har blivit brutalt varse om.

Tyvärr så orkade sossarna inte heller denna gång ta strid för den svenska modellen utan lade sig återigen platt för EU. Mer tydligt kan det knappast bli att socialdemokraternas försvar av kollektivavtalen mest består av tomt prat. Och det hela blir ju inte mindre tragiskt av att man har en ordförande som kommer direkt från fackföreningsvärlden. Hyckleri är ordet för dagen!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

28 maj 2012

Rasist-myten om "ankarbarn" sprack när den utsattes för fakta

En vanligt förekommande myt som sprids flitigt av rasister, är att ensamkommande flyktingbarn i själva verket oftast är hitskickade till Sverige av sina familjer, som "ankarbarn". Detta för att det är enklare för ett barn att få uppehållstillstånd och sen när de fått det så är meningen att de sen ska kunna ta hit hela sin familj som väntar i ursprungslandet.

Nu visar en undersökning som Ekot har gjort att bara en av tio ensamkommande ungdomar som kommit de senaste åren till Sverige har tagit hit någon från familjen som anhöriginvandrare. Det spelar ingen roll om det handlar om "ankarbarn" eller "massinvandring". Precis som trollen spricker i solen så spricker rasisternas myter när de utsätts för fakta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

22 maj 2012

Risk för apoteksdöd i Kalmar län

Regeringens tvångsprivatisering av apoteken riskerar att leda till apoteksdöd i Kalmar län! Hur tänker ni säkerställa att människor på mindre orter i Kalmar län också i framtiden ska kunna få tillgång till receptbelagda läkemedel och den viktiga information som apotekens utbildade personal kan ge? Den frågan vill jag därför gärna ha svar på av länets borgerliga riksdagsledamöter!

Efter mars nästa år så är det nämligen fritt fram för de privatiserade apoteken att lägga ner de apotek de inte anser lönsamma nog. Det kommer sannolikt att leda till att många apotek i glesbygdsområden i Sverige kommer att läggas ner. Flera orter i Kalmar län är direkt hotade och riskerar att stå utan apotek när avtalen med staten går ut och apoteken drivs helt utifrån vinstintresse istället för utifrån ett samhällsansvar.

Sedan länets borgerliga riksdagsledamöter deltog i tvångsprivatiseringen har priserna på receptfria läkemedel har inte sjunkit, utan i en del fall ökat dramatiskt. Det har blivit svårare att få tag i receptbelagda mediciner inom rimlig tid och dessutom larmar facket om att arbetsmiljön och kundsäkerheten försämrats dramatiskt. Inte så konstigt att svenskarnas förtroende för apoteken har sjunkit.

Och så nu detta, att bor man i ett glesbygdslän som Kalmar län så är det om ett år inte så självklart att man ens ska kunna rådfråga någon om olika mediciner, dess påverkan eller vad man behöver. Hur tänker länets borgerliga politiker möta det? Jag för min del, och säkerligen många med mig, kommer att hålla dem var och en personligt ansvariga för varje enskilt apotek som försvinner i Kalmar län!

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

17 maj 2012

Dödsstraff borde inte finnas

I december 1989 avrättades Carlos DeLuna i USA-delstaten Texas. Av allt att döma för ett brott han inte begått. En juridikprofessor har tillsammans med en grupp studenter gått igenom fallet och funnit att fel Carlos fälldes.
Ett av de främsta argumenten mot dödsstraffet är risken att någon döms oskyldig. Och att människor som är oskyldiga döms händer otvivelaktligen. Jag har tidigare skrivit om Ernest Sonnier som satt hela sitt vuxna liv i fängelse, oskyldigt dömd. Och han är långtifrån ensam om att ha blivit oskyldigt dömd. Men som jag konstaterat tidigare: Ernest hade ändå tur, han lever ju trots allt. Samma tur hade inte Carlos DeLuna.
Det här är historien som kan skaka om USA och skapa debatt om dödsstraffet. Efter att ha studerat ett mordfall i sex år slår nu amerikanska forskare fast. Fel person avrättades.
Dödsstraff borde inte finnas och Carlos öde borde vara argument nog för det.


Bloggat: Lasse,

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Alla människors kärlek ska respekteras

Alla norrmän och andra som har en fäbless för flaggviftande på 17 maj får ursäkta om jag lyfter något helt annat än Norges nationaldag med anledning av dagens datum. Idag är det nämligen också den internationella dagen mot homofobi med anledning av att Världshälsoorganisationen idag för 20 år sedan, den 17 maj 1992, tog bort homosexualitet från den internationella listan över mentala sjukdomar.

Mycket har som väl är hänt under dessa 20 år, men problemet med fördomar finns fortfarande över hela världen. I majoriteten av USA:s stater och i majoriteten av länder världen över så är det fortfarande inte tillåtet för samkönade par att manifestera sin kärlek genom ett äktenskap och i många länder diskrimineras homosexuella, bisexuella och transpersoner öppet. I många länder är det fortfarande förbjudet och belagt med svåra straff att vara homosexuell.

Men priset för att leva som öppet homo-, bi- eller transsexuell kan vara högt även i Sverige. Det handlar inte bara om extrema händelser som våld, utan även om vardagsupplevelser som att andra människor visar att de inte uppskattar samkönad kärlek. Fördomar, omedvetna såväl som medvetna, som sprids vid fikabord på arbetsplatser eller i skolans korridorer begränsar människors liv och hindrar dem från att öppet visa sin kärlek.

För oss i vänsterpartiet är det en självklarhet att ingen ska diskrimineras pga. sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det borde vara en självklar rättighet att öppet kunna visa sin kärlek, sexuella läggning eller könsidentitet. Kärlek kan helt enkelt inte lagstiftas bort och homosexuella blir knappast hetero bara för att de inte öppet kan visa sin kärlek till en person av samma kön. Att motverka homofobi är helt enkelt en viktig del i arbetet med mänskliga rättigheter.

Därför hävdar vi idag särskilt alla människors rätt att bli respekterade oavsett sexuell läggning.

Bloggat: Ilona, Ung Vänster,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

15 maj 2012

Vänsterpartiet tar ansvar för alla kommunens elever

Vänsterpartiet tar ansvar för alla kommunens elever och har lämnat in en motion som innebär att bevarandet av landsbygdsskolorna inte missgynnar skolorna och eleverna i tätorten. Jimmy Hernefeldt, politisk vilde på SD-mandat i Nybro kommun, tycker att Vänsterpartiets motion om att inrätta en fond för att bevara landsbygsskolorna är "korkad". Därför har han gått ut i Barometern (bara i pappersupplagan) och upprörs över att Barn och Utbildningsnämnden (BUN) gav följande positiva svar på motionen:
Landsbygdsskolornas bevarande är en fråga av strategisk betydelse för kommunen och landsbygdsutvecklingen och inte en uppgift för barn- och utbildningsnämnden. Det kan inte vara rimligt att de högre kostnaderna för elever i landsbygdsskolor ska belasta barn- och utbildningsnämndens budget.
Frågan om Jimmy överhuvud taget förstått vad motionen innebär. Jag betvivlar det, vilket jag också säger i ett svar i dagens Barometern. För vad vi vill med fonden är att täcka upp för de förutsättningar som landsbygdsskolorna har att rätta sig efter, med bland annat glest elevunderlag och andra kostnader. Om motionen går igenom så skulle det ju inte längre innebära en högre kostnad för nämnden att behålla landsbygdsskolorna än någon annan skola. Då kommer kommunens glesbygdspolitik inte att belasta BUNs budget.

Glesbygdspolitik är ett ansvar för hela kommunen och bör behandlas därefter också, vilket ju också nämnden nu har sagt. Även Lärarförbundet i Nybro har fört fram liknande krav. Dessutom har ju ett beslut redan tagits i precis den anda som motionen efterfrågar. Nämligen när det beslöts att BUN kompenserades för beslutet att kunna behålla Alsterbro högstadium. Jag undrar om Alsterbroaren Jimmy tycker att det beslutet också var korkat?

Om motionen går igenom, så tar politikerna också en tydlig ställning för att glesbygdsskolorna är viktiga att bevara, men man tar också ställning för att detta inte ska ske på bekostnad av barnen i de andra skolorna. Om motionen går igenom så tar man ansvar för alla kommunens elever, oavsett var de bor. För Vänsterpartiet är det en självklarhet. Jag hoppas verkligen inte att Jimmy tycker att det är korkat.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

11 maj 2012

Apoteksdöd troligen att vänta i glesbygden

Sjuka som blir nekade att köpa sin medicin. Medicin som inte finns hemma och som ingen kan/vill tala om var den finns på lager eftersom det är olika bolag. Apotek som snarast liknar en sminkaffär och priserna på receptfria läkemedel har inte sjunkit, utan i en del fall ökat dramatiskt. Mm mm mm. Ja, alla har väl upplevt effekterna av regeringens tvångsprivatisering av apoteken.

Inte minst gäller det personalen som fått kraftigt försämrad arbetsmiljö på apotek sedan marknaden omreglerades, med försämrad kundsäkerhet som följd. Detta kunde konstateras redan för ett år sedan men situationen har sedan dess bara blivit värre utan att regeringen agerat. Det är ju inte så märkligt att förtroendet för apoteken har sjunkit hos svenskarna!

Och så kommer nu detta besked som lök på laxen: Nästa år kommer vi sannolikt att få se apoteksdöd på glesbygden - eftersom lönsamheten helt enkelt är för dålig. Detta trots att privatiseringen av apoteken kostar skattebetalarna miljarder. Efter mars nästa år så är det fritt fram för de privatiserade apoteken att lägga ner de apotek de inte anser lönsamma nog, då går nämligen avtalen med staten ut och då får apoteken göra vad de vill.

Det innebär att från och med nästa år kommer många glesbygdskommuner att stå utan apotek, eftersom apoteksföretagen vill stänga ner apoteken på grund av dålig lönsamhet. Bor man i ett glesbygdslän som Kalmar län så är det alltså om ett år inte så självklart att man ens ska kunna rådfråga någon om olika mediciner, dess påverkan eller vad man behöver.

Vänsterpartiet kräver klara besked av Göran Hägglund om apotek i glesbygd och jag kräver samma klara besked från länets borgerliga riksdagsledamöter: Hur tänker ni säkerställa att människor på mindre orter i Kalmar län också i framtiden ska kunna få tillgång till receptbelagda läkemedel och den viktiga information som apotekens utbildade personal kan ge?

Uppdaterat: Flera apotek i Kalmar län är i den omedelbara farozonen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

09 maj 2012

Misslyckat angrepp från vänster

Kommunistiska partiets ordförande i Nybro, Gunnar Axelsson, gör i en insändare idag sitt bästa för att angripa mig från vänster. Det är helt i sin ordning. Man skulle väl kunna säga att det är lite av hans uppgift och han tar den uppenbarligen på stort allvar. Därför kan jag inte låta bli att tycka lite synd om honom att han misslyckas så katastrofalt.

I sin jakt på något att ”sätta dit” mig för så griper han uppenbarligen de halmstrån han kan hitta och tycker att han har kommit på nåt bra när i insändaren menande undrar varför jag inte protesterade lika mycket när samarbetet med socialdemokraterna gjordes upp 2006 och Vänsterpartiet fick arvoderade poster, när jag nu protesterar mot höjda arvoden för Markus Lund (S), Peter Lilja (M) med flera.

Jag kan riktigt se framför mig hur han tänker: där fick jag honom! Fast han skulle kanske känt efter om halmstråt satt fast först… Halmstråt som Gunnar Axelsson grep efter var nämligen inte bara löst. Det var rent av påhittat!

För när samarbetet med socialdemokraterna gjordes upp var jag inte ordförande eller aktiv i partiet och hade inte del i den uppgörelse som gjordes. Jag tycker nog att den detaljen har en viss betydelse ävenom man är lite desperat. Faktum är att vid den tidpunkten var jag inte ens medlem i partiet. Och att ställa mig till svars för uppgörelser som gjordes av partiet när jag inte ens var medlem tycker jag är lite att ta i.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

08 maj 2012

Fritidshemmen en viktig del av utbildningssystemet

Idag, 8 maj, är det fritidshemmens dag. Yngre skolbarn börjar och slutar ofta sin skoldag på ett fritidshem. Här ska de få en bra och meningsfull fritid, stimuleras till bättre lärande och få ett stöd i sin utveckling. Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och har en viktig pedagogisk uppgift och betydelse som ett komplement till skolan. För att skolresultaten ska bli bättre måste därför fritidshemmen bli bättre och verksamheten anpassas bättre till barnens behov.

På många håll är det dock svårt att driva vettig pedagogisk verksamhet i dag, eftersom barngrupperna i Sverige blivit allt större sedan 1990 och antalet barn per anställd ökat. Utvecklingen i Kalmar län ser tyvärr inte bättre ut. Vänsterpartiet vill därför införa ett statligt stöd för att anställa fler i fritidshemmen och att det införs ett maxtak för antal barn i en elevgrupp: Max 20 barn och minst 2 personal i varje grupp.

Våra barn har rätt till en meningsfull verksamhet som stimulerar lärande och utveckling. Med högre personaltäthet och mindre grupper blir kvaliteten och miljön bättre både för anställda och barn.
Fantastiskt så mycket bra verksamhet det ändå finns, trots knappa resurser.
På fritidshemmen Opalen och Safiren i Nybro kan barnen exempelvis gå
hoppreps- eller matlagningskurs, vilket var en liten del av allt som denna vecka
visas på utställningen på biblioteket om fritidshemmen i Nybro.
Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

07 maj 2012

Vi behöver inte "ransonera välfärden" á la centern

Stödet för offentlig finansierad icke-privat välfärd är stort hos svenska folket, även i de borgerliga leden. Men starka politiska krafter från höger vill ju se en helt annan utveckling och verkar för att försämra den offentliga välfärden för att öppna upp för fler privata alternativ, så att riskkapitalbolag kan tjäna mer pengar. Det är vad hela Alliansens politik går ut på: omfördelning från folket till kapitalisterna.

För att motivera att man gör avsteg från folkviljan så måste finansieringen av framtidens välfärd framställas som ett hot. Borgerliga debattörer och diverse utredningar använder sig därför av alarmism krig finansieringen av välfärden för att plantera "rätt" känsla av katastrofscenario. Och för att upprätthålla känslan så hissar man sin varningsflagg med jämna mellanrum.

För c:a två veckor var en högertomte ute och gjorde detta på DN debatt, och kom fram till att "den enda möjliga vägen" är mer privatisering och ökad egenfinansiering av äldreomsorgen. Personen i fråga råkade av en händelse vara "entreprenör inom bland annat äldreomsorgen"! Idag är nästa högertomte, en sosse som blivit centerpartist, ute med en variant på samma tema. Också denna gång på DN debatt.

Visserligen är det en kreativ varian om att ”Det är dags att börja ransonera välfärden”. Men andemeningen är samma gamla alarmism som vi hört till leda; vi kommer inte att hå råd med dagens välfärdsnivå i framtiden. (Fast vi har ju förstås fortfarande råd att sänka skatterna med hundratals miljarder och låta miljarder skattekronor avsedda för välfärd försvinna som vinst i privata fickor och till riskkapitalbolag i skatteparadis).

Att det handlar om samma gamla alarmism bekräftas av att ex-sossen Hans Dahlgren i Aftonbladet särskilt lyfter fram en SKL-utredning som sägs visa att skatten måste höjas med 13 kronor fram till 2025 för att klara välfärden. Och detta ska centern uppenbarligen bygga sin värlfärdspolitik på. Nu är det ju bara så att hela detta katastrofscenario bygger på en myt, vilket Daniel Ankarloo visar med all önskvärd tydlighet i sin bok Välfärdsmyter, där han bland annat kommenterar just SKL:s "13 kronor":
Om du till exempel tar de 13 kronorna som SKL räknat fram att vi behöver höja kommunalskatten med fram till år 2035 så är bara en av dessa kronor räknad på stigande ålder hos befolkningen. 12 kronor har SKL själva lagt dit som beräkning av vad våra ”ständigt ökande krav” kommer att kräva. Det är inte seriöst.
Och nej, det är inte seriöst och det är inte heller centerns välfärdspolitik, fast det hade väl knappast någon förväntat sig heller. Så det finns knappast något behov av att "ransonera välfärden", däremot kan jag se ett stort behov av att ransoner bort Centern från den politiska spelplanen.

Media: DN1, 2, 3, SvD1, 2, AB1, 2, 3,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

05 maj 2012

”Brändewall vågar vägra verkligheten!”

Jag hade verkligen inte tänkt fortsätta "debatten" med Björn Brändewall (FP) i Östran. Svaret han lämnade på mitt förra inlägg var dock så ut i det blå att jag inte kunde låta bli. Och lite kul får jag erkänna att det är, även om nivån sedan ett tag ligger på en pinsamt låg sluggernivå. Såhär blev i alla fall det svar som definitivt får vara mitt sista:

Hur ska man kunna resonera om den ökande barnfattigdomen med någon som vägrar acceptera att regeringens politik gör skillnad? Som vägrar att acceptera att massarbetslösheten och de många försämringarna i arbetslöshets- och socialförsäkringen, nedskärningarna i offentlig verksamhet och urholkningen av stödet till barnfamiljerna, mm, mm, leder till att redan utsatta människor sparkas ut i fattigdom?
Hur ska man kunna resonera om den ökande barnfattigdomen med någon som till och med vägrar acceptera att Riksdagens utredningstjänst (RUT) förra året visade att barnfattigdomen har blivit högre som en direkt effekt av jobbskatteavdraget? Som vägrar att acceptera att ”medan de barn som växer upp med goda ekonomiska och sociala förutsättningar får det bättre, får de med sämst förutsättningar det allt svårare”, som Rädda Barnen skrivit?

Svaret på frågorna ovan är att man inte kan resonera med någon som vägrar att acceptera hur verkligheten ser ut. Och ja, jag syftar givetvis på Björn Brändewall (FP). Nu får man ju erkänna att Björn Brändewall inte visat något intresse för barnfattigdomen alls, utan har istället lagt allt fokus på att anklaga mig för att jag inte har utgått från en rapport som inte(!) var publicerad när jag skrev insändaren han sen besvarade.

Jag trodde han hade nått sin argumentationsmässiga botten med sitt förra inlägg. Nu visade det sig att han hade en ännu lägre nivå att ta till. För när jag påpekar att jag inte kunnat använda en rapport som inte fanns så vägrar han acceptera även detta. Istället är det plötsligt en annan rapport jag använt enligt honom… Ja, mönstret är lika tydligt som det är tragisk. ”Brändewall vågar vägra verkligheten!” är kanske en slogan vi kan vänta oss till valet?

Barnfattigdomen ökar och Rädda Barnen konstaterar att ”genomgående saknar vi både exempel på politisk handlingskraft och konkreta löften.” Med alliansföreträdare som Björn Brändewall så är detta föga förvånande. För hur kan vi långsiktigt bekämpa orsakerna till barnfattigdomen, när politiker som han vägrar acceptera hur verkligheten ser ut och att politiken som förs faktiskt gör skillnad?

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

03 maj 2012

Höjda arvoden klubbades igenom av S/M & c:o

Så, nu har höjda arvoden för Nybros toppolitiker klubbats igenom i kommunfullmäktige precis som i Kommunstyrelsen tidigare idag. Såväl Pia som Anders och jag var uppe och argumenterade emot, men kommunens S/M-majoritet röstade med stöd av MP och SPI igenom höjningen ändå. Uppenbarligen så ingår arvodena i den kärnverksamhet som man säger sig värna.

Flera av borgarna som var uppe och talade mot förslaget lyfte att det är ett hån mot kommunens personal att höja arvodena nu när det sparas överallt. Omsorgen om personalen sträckte sig dock inte så långt att de var beredda att peta på sina egna arvoden för deras skull. Följaktligen så röstade de också nej till Vänsterpartiets motion där vi bland annat kräver sänkning av vissa arvoden och slopande av andra.

Jag för min del, skulle inte kunna se kommunens undersköterskor, förskolelärare eller andra anställda, som sliter ont på grund av besparing med mycket låga löner, i ögonen om jag hade röstat nej till att sänka arvodena! Men ingen var intresserad av att ens debattera frågan utan tystnaden efter mitt inlägg var öronbedövande. Så dubbelmoralen triumferade och enbart Vänsterpartiet reserverade sig när motionen avslogs.

I tider när lärare, undersköterskor och andra av kommunens anställda går på knäna på grund av sparbeting, ofta med alltför låga löner, så anser Vänsterpartiet att besparingarna ska gälla alla, även oss som är förtroendevalda politiker i kommunen. Vi menar att man ska börja spara från toppen istället för från botten. Därför sa vi redan i höstas (och vi har sagt det förr) att vi ville sänka arvodena i kommunen vilket skulle spara drygt 1,5 miljon (nästan 2 miljoner jämför med höjningen).

För mig, och vänsterpartiet, är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Arvoden för politiker ska därför inte heller särskilja dem från de som de personer som de företräder.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , ,

02 maj 2012

Kommunstyrelsen röstade för höjda arvoden

Idag på kommunstyrelsemötet togs det första steget mot höjda arvoden för de ledande politikerna i Nybro när förslaget klubbades igenom av Socialdemokrater, Moderater och Miljöpartister. Vänsterpartiet ville givetvis avslå höjningen och yrkade istället på att arvodena skulle sänkas utifrån vår motion om sänkta arvoden.

Vänsterpartiet anser som bekant att Nybros politiker redan har alltför höga arvoden. Dessutom är det fräckt att lägga fram detta förslag nu. Samma församling som klubbat igenom besparingar på skola, omsorg, förskola, ja i princip på allt inom kommunen tänker nu klubba igenom ökade kostnader för sig själva. Jag tycker det är bra magstarkt.

Det blir bara ännu en anledning för Nybroborna att misskreditera fullmäktige och det behöver vi verkligen inte just nu! Vi behöver förtroende!

Att arvodena då ska vara knutna till löneutvecklingen bland kommunens anställda är en självklarhet. Och ska det överhuvudtaget ske en uppräkning ska den baseras på en genomsnittlig löneökning i kronor. Då skulle inte löneklyftorna öka.

Inom Vänsterpartiet är vi mycket bekymrade över det politikerförakt som allt mer brer ut sig. Mycket av det bygger nog på felaktiga rykten om hur det egentligen går till i politiken och om vilka villkor som gäller för flertalet fritidspolitiker.

Men när Socialdemokrater, Moderater och Miljöpartister i Nybro nu gått samman för att mjölka kommunen på orimliga arvoden till ett fåtal ledande politiker, så anser vi den upprörda kritiken i högsta grad befogad. Det är ett tungt ansvar man tar på sig om förslaget röstas igenom på kommunfullmäktige ikväll för att man då skadar förtroendet för politik i allmänhet och för vår kommun i synnerhet.

Att politikerföraktet ges möjlighet att bre ut sig är illa i sig, men att det här förslaget alls hamnar på bordet i dessa tider tycker jag visar på nåt betydligt värre: ett väljarförakt!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

01 maj 2012

Mitt 1:a maj-tal i Nässjö 2012

Förstamajfirare! Jag är stolt och glad över att få vara här i Nässjö och fira 1:a maj med er. Jag är stolt och glad över att stå här idag, tillsammans med er, som bärare av en stolt tradition som inleddes för flera generationer sedan. Det är en tradition av protester men också en tradition av solidaritetsyttringar och kamp för alla människors lika värde och allas rätt till trygghet och välfärd.

Det är en tradition som mot en cynisk högerpolitik ställer ett solidariskt och rättvist samhälle utan klyftor mellan fattig och rik, mellan kvinna och man eller mellan nya och gamla svenskar. Det är en tradition av att hålla ihop mot klassamhället, som trots att den har pågått i mer än 120 år fortfarande är aktuell.

För högerpolitiken leder till ett splittrat samhälle. Regeringen har sänkt skatterna för de rikaste med hundratals miljarder men har misslyckats katastrofalt i det som skulle vara den borgerliga paradgrenen – att skapa jobb. Istället har vi fått se hur massarbetslösheten bitit sig fast i samhällskroppen.

Klyftorna har ökat och Sverige dras isär. Vår gemensamma välfärd har skadats i grunden av regeringens klasspolitik. Många har ställts utanför trygghetssystemen eller fått sänkta ersättningar. Fattigdomen breder ut sig och segregationen ökar. Många har tvingats uppleva hur barngrupperna på deras barns dagis blir ännu större. Många oroar sig för om deras gamla mamma ska få bra vård på äldreboendet.

Kamrater, antirasister. Rasismen gror i samhällets orättvisor och att rasismen får fäste är ett tecken i tiden när klassamhället får allt skarpare gränser. En politik som drar isär Sverige ökar segregationen och utanförskapet. Då skapas motsättningar där fattig ställs mot fattig, där arbetare ställs mot arbetare, där nya svenskar ställs mot gamla. Högerpolitiken är den viktigaste orsaken till att rasismen breder ut sig.

Det finns de som likt parasiter lever och frodas på den här utvecklingen. Sverigedemokraterna och andra mörka krafter spelar medvetet på fullt berättigade känslor av framtidsoro och maktlöshet inför samhällsutvecklingen. Känslor som de försöker vända till främlingsfientlighet och förakt för den politiska demokratin.

Det är en utveckling som pågått under allt för lång tid. När människor upplever att samhället sviker och att arbetarrörelsen inte längre ger svar så är risken stor att man söker man sig åt annat håll i desperation. Det är i detta Sverige som Sverigedemokraterna framställer sig som ett alternativ för alla som längtar tillbaka till ett tryggt folkhem.

Men var lägger de ansvaret för regeringens orättvisa politik, för EU:s orättvisa politik, för företagsnedläggningar, arbetslöshet och ekonomisk kris? Ja, inte lägger de ansvaret på regeringen, inte på EU, inte på G20-länderna, inte på riskkapitalbolagens spekulationskapitalister, inte på de 10 rikaste procenten i Sverige som blivit allt rikared på de fattigas bekostnad. Inte lägger de ansvaret på de som är ansvariga eller de som har makten.

Ne, man lägger ansvaret hos de som är ännu mer maktlösa, ännu mer utsatta, ännu mer utnyttjade! De ställer pensionärernas nedskärningar inte mot storföretagens, vapenindustrins, elbolagens och bankernas mångmiljardvinster utan mot samhällets kostnader för asylsökande, människor som flytt från krig och våld, där svenska vapen och soldater i många fall medverkar.

Kamrater, mötesdeltagare. Jag förstår absolut den frustration och maktlöshet de utsatta i dagens Sverige känner. Det finns goda skäl att protestera mot orättvisor i Sverige. Men vi lever i ett av de allra rikaste länderna i världen. Vi har resurser att förinta arbetslösheten, vi har resurser att förinta fattigdomen, vi har resurser att skapa ett jämlikt samhälle, där alla får plats på lika villkor.

Även om Sverigedemokraterna gärna framställer sig som ett parti kritiskt mot makten så är de i själva verket fullständigt ofarliga för de makthavare som är de verkligt ansvariga för dagens hårda och brutala Sverige med ökande klyftor och fattigdom som breder ut sig.

För medan överklassen smörjer kråset när regeringen sänker skatterna för de rikaste med hundratals miljarder, medan VD:ar och direktörer plockar ut miljarder i löner och bonusar och medan företagen delar ut rekordvinster till aktieägarna, så går Sverigedemokraterna i kapitalisternas ledband och agerar som regeringens nyttiga idiot.

Genom att ställa svaga grupper emot varandra splittrar man människor som har ett gemensamt intresse av att göra någonting åt orättvisorna. Man slickar uppåt och sparkar nedåt! Därför kan Sverigedemokraternas politik aldrig vara en lösning på de orättvisor vi ser utan de är i högsta grad en del av problemet!

Kampen mot rasism och främlingsfientlighet handlar om en kamp för att minska klyftorna. Då behövs en ny politisk färdriktning för fler jobb och bättre välfärd. Det behövs en politik som minskar klyftorna, utrotar fattigdom och bryter segregationen. Vänsterpartiets svar är därför en politik för full sysselsättning, med kraftfulla investeringar i utbildning, flera och bättre bostäder samt nödvändig upprustning av infrastrukturen.

Vi vill investera i bättre kvalitet i skolan, förskolan, äldreomsorgen och sjukvården. Vi vill värdesäkra statsbidragen till kommunerna både för att garantera välfärdens kvalitet och för att skapa fler arbetstillfällen. Rättvisa är produktivt och ekonomisk jämlikhet är en framgångsfaktor för ett lands hela utveckling.

Kamrater, antirasister. Känslan av maktlöshet kan föda otrygghet, syndabockstänkande och hat. Det är Sverigedemokraternas väg.

Vänsterpartiet ska därför vara det politiska alternativ som kan rikta människors känsla av maktlöshet till en konstruktiv kamp för förändring av samhället. Detta är en kamp för konkreta förbättringar av människors livssituation. Det handlar om att bedriva en kraftfull generell politik för att utjämna klassklyftorna och för alla människors rätt till arbete, bostad och utbildning, och det handlar om att bekämpa rasism och diskriminering.

Kampen mot rasismen är, och kommer alltid att vara, en av vänsterns viktigaste uppgifter. I den kampen är vårt främsta vapen en politik för fler jobb och bättre välfärd för ett jämlikare Sverige!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...