28 april 2012

Rättssäkerhet för ensamkommande flyktingbarn!

Ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige är en utsatt grupp. De har förlorat sina föräldrar eller befinner sig skilda från dem och har ofta varit med om traumatiska upplevelser. Att rättsäkerheten när det gäller ålderbestämning av dessa ensamkommande flyktingbarn ska vara hög, att "hellre fria än fälla" ska gälla och att besluten ska vara möjliga att överklaga borde vara självklarheter i ett land som Sverige.

Sverige har länge legat i framkant i att erkänna barn rättigheter och har ofta berömt sig för att ha en human och rättssäker asylprocess. Att Sverigedemokrater vill nagga dessa värden rejält i kanten genom att sortera ut ensamkommande flyktingbarn med rättsosäkra metoder kommer knappast som en överraskning. Det handlar ju om barn som inte ser ut som om de är hämtade från en Kalles Kaviar-tub.

Både Barnläkarföreningen och Tandläkarförbundet avråder liksom norska experter från att använda de metoder för åldersbedömning som ofta förespråkas eftersom de är så osäkra och kan leda till svåra konsekvenser. Vänsterpartiet har genom Christina Höj-Larsen satt ner foten och deklarerat att barns rättigheter och grundläggande rättssäkerhet alltid kommer i första rummet:
Vänsterpartiet anser att UNHCRs rekommendationer bör följas och att medicinska metoder för åldersbestämning endast i undantagsfall kan användas som supplement till övriga bedömningsgrunder. Eftersom spännvidden på resultatet är så brett måste det alltid tolkas till den sökandes fördel. Dessutom bör det självklart finnas möjlighet att överklaga beslutet. Vi tycker inte det ska vara enkelt att frånta ett barn dess rättigheter.
Men idag ser vi en utveckling där främlingsfientliga och rasistiska krafter alltmer tillåts sätta den politiska dagordningen, inte minst genom att de etablerade partierna anpassar sig. Ett tydligt tecken i tiden är Staffan Danielssons (C) debattartikel, som visserligen fick hård kritik från alliansföreträdare. Men man kan undra om inte syftet med att på detta sätt misstänkliggöra en hel grupp är att ragga röster i grumliga, främlingsfientliga vatten, precis som folkpartiet gjort tidigare.

För Vänsterpartiet är en human och rättssäker flyktingpolitik som uppfyller internationella konventioner alltid grunden som vi inte ruckar på. Barn som lyckats fly från krig och umbäranden har självklart rätt till skydd och trygghet och Sverige har en lika självklar skyldighet att hjälpa dem med barns rättigheter och grundläggande rättssäkerhet som utgångspunkt. Det får aldrig vara enkelt att frånta ett barn dess rättigheter!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag vill påstå av egen erfarenhet att landets rättssäkerhet är satt ur spel sedan flera år tillbaka,

http://hispaliv.blogspot.se/2012/09/debattartikel-i-paragraf.html

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...