19 april 2012

Höjda arvoden och saftiga fallskärmar

Idag går det att läsa i Barometern om hur kommunens toppolitiker eventuellt kan se fram emot rejäla arvodeslyft framöver om förslaget att koppla arvodena till riksdagsarvodet går igenom. Det är givetvis ett helt vansinnigt förslag. Som förtroendevalda i kommunen bör vi genom handling visa att vi delar de svårigheter som kommunen har med sin ekonomi och sänka våra arvoden. INTE tvärtom!

I tider när lärare, undersköterskor och andra av kommunens anställda går på knäna på grund av sparbeting, ofta med alltför taskiga löner, så anser Vänsterpartiet att besparingarna ska gälla alla, även oss som är förtroendevalda politiker i kommunen. Ett sånt här förslag blir istället som ett slag i ansiktet på personalen som står inför omfattande besparingsåtgärder. Vi menar att man ska spara från toppen istället för från botten.

Därför sa vi redan i höstas (och vi har sagt det förr) att vi ville sänka arvodena i kommunen vilket skulle spara drygt 1,5 miljon. Gensvaret blev extremt svalt från övriga politiska partier - för att uttrycka det milt. Därför lade vi en motion där vi bland annat kräver sänkning av vissa arvode och slopande av andra. Motionen har nu passerat kommunstyrelsen och gensvaret var lika svalt där och enbart Vänsterpartiet reserverade sig när den avslogs. Motionen kan läsas här: Vänsterpartiet vill sänka arvodena.

Visst är det vettigt att en gång för alla koppla arvodena till något som gör att vi som politiker inte sitter och avgör nivån på våra egna arvoden. Men varför just riksdagsarvodet? Koppla arvodena till Kommunals löner istället. Då skulle vi kunna diskutera det hela. Nu hoppas jag bara att man slänger ner förslaget djupt i en byrålåda och låter det ligga där.

För mig, och vänsterpartiet, är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Därför har vi inom vänsterpartiet en konsekvent linje, både lokalt och centralt, för att i mesta möjliga mån motverka girighet och att man tar ett uppdrag för egen vinnings skull.

Precis som vi lokalt förespråkar sänkta arvoden för kommunpolitikerna så förespråkar vänsterpartiet centralt en rejäl sänkning av arvodena för riksdagsledamöterna. Vänsterpartiet har också under lång tid (alltid?) haft en rekommenderad partiskatt på minst 10% på alla nivåer. På senaste kongressen skärptes detta så att det utöver det också finns en "tvingande" regel om att alla inkomster över c:a 27 000 netto ska betalas i partiskatt.

Även vi i Nybro betalar minst 10% av våra arvoden, utöver förlorad arbetsförtjänst, i partiskatt och vi som sitter i kommunfullmäktige lägger hela det arvodet i partiskatt. Även om det inte handlar om stora pengar så är det en viktig princip för att se till att vänsterpartiets förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden.

Med detta sagt så är det väl bäst att kommentera politikerpensioner också, med tanke på fallskärmen som Vänsterpartiets förre landstingsråd kan plocka ut, annars lär det väl komma kommentarer på det. Och det är faktiskt mycket enkelt; det ska inte finnas några fallskärmar eller inkomstgarantier som man kan leva på i flera år utan att söka jobb. Grundprincipen är att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete tills man går i ålderspension. Punkt!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Unknown sa...

Bra talat! Man kan lita på Vänsterpartiet. Lycka till med att stoppa galenskapen.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...