28 april 2012

Rättssäkerhet för ensamkommande flyktingbarn!

Ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige är en utsatt grupp. De har förlorat sina föräldrar eller befinner sig skilda från dem och har ofta varit med om traumatiska upplevelser. Att rättsäkerheten när det gäller ålderbestämning av dessa ensamkommande flyktingbarn ska vara hög, att "hellre fria än fälla" ska gälla och att besluten ska vara möjliga att överklaga borde vara självklarheter i ett land som Sverige.

Sverige har länge legat i framkant i att erkänna barn rättigheter och har ofta berömt sig för att ha en human och rättssäker asylprocess. Att Sverigedemokrater vill nagga dessa värden rejält i kanten genom att sortera ut ensamkommande flyktingbarn med rättsosäkra metoder kommer knappast som en överraskning. Det handlar ju om barn som inte ser ut som om de är hämtade från en Kalles Kaviar-tub.

Både Barnläkarföreningen och Tandläkarförbundet avråder liksom norska experter från att använda de metoder för åldersbedömning som ofta förespråkas eftersom de är så osäkra och kan leda till svåra konsekvenser. Vänsterpartiet har genom Christina Höj-Larsen satt ner foten och deklarerat att barns rättigheter och grundläggande rättssäkerhet alltid kommer i första rummet:
Vänsterpartiet anser att UNHCRs rekommendationer bör följas och att medicinska metoder för åldersbestämning endast i undantagsfall kan användas som supplement till övriga bedömningsgrunder. Eftersom spännvidden på resultatet är så brett måste det alltid tolkas till den sökandes fördel. Dessutom bör det självklart finnas möjlighet att överklaga beslutet. Vi tycker inte det ska vara enkelt att frånta ett barn dess rättigheter.
Men idag ser vi en utveckling där främlingsfientliga och rasistiska krafter alltmer tillåts sätta den politiska dagordningen, inte minst genom att de etablerade partierna anpassar sig. Ett tydligt tecken i tiden är Staffan Danielssons (C) debattartikel, som visserligen fick hård kritik från alliansföreträdare. Men man kan undra om inte syftet med att på detta sätt misstänkliggöra en hel grupp är att ragga röster i grumliga, främlingsfientliga vatten, precis som folkpartiet gjort tidigare.

För Vänsterpartiet är en human och rättssäker flyktingpolitik som uppfyller internationella konventioner alltid grunden som vi inte ruckar på. Barn som lyckats fly från krig och umbäranden har självklart rätt till skydd och trygghet och Sverige har en lika självklar skyldighet att hjälpa dem med barns rättigheter och grundläggande rättssäkerhet som utgångspunkt. Det får aldrig vara enkelt att frånta ett barn dess rättigheter!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

22 april 2012

Visst kan välfärden finansieras utan privatisering och avgifter

En högertomte som "oroas" över hur vi ska kunna finansiera välfärden när kommande generationer blir äldre och behöver äldreomsorg. Och som kommer fram till att "den enda möjliga vägen" är mer privatisering och ökad egenfinansiering av äldreomsorgen. Har man hört det förut måntro?

Ja, det har man. Av samma Peje Emilsson bland annat, som dessutom av en händelse råkar vara "entreprenör inom bland annat äldreomsorgen" och därmed har ett gediget intresse av att göra sig en hacka på skattebetalarnas bekostnad. Att han inte ifrågasätter att det uppenbarligen går det att lägga hundratals miljarder på skattesänkningar och vinstuttag är väl kanske inte så förvånande.

Men storyn är inte på något sätt ny, vilket Daniel Ankarloo visar i sin bok Välfärdsmyter, där han gör upp med myter av just det slag som Peje Emilsson, och i princip hela högeretablissemanget, försöker sprida.
  • Vi måste privatisera
  • Vi måste betala mer ur egen ficka
  • Vi måste jobba längre
I boken visar han att myten om "den enda möjliga vägen" med mer privatisering och ökad egenfinansiering av äldreomsorgen baseras på en berättelse med chockeffekter som inte "kan" ifrågasättas för alla "vet" att det är sant (metoden känns igen för den som läst Chockdoktrinen). Ovan är några av ingredienserna i den berättelsen som Ankarloo lyfte när jag hade förmånen att lyssna på honom i Oskarshamn nu i veckan.

Känns argumenten möjligen igen från Peje Emilssons text? Man kan bocka av alla tre, eller hur? Ändå finns det ingen vetenskaplig grund som backar upp något av påståendena. Det finns hittills inga som helst bevis för att välfärden i framtiden inte skulle kunna finansieras fullt ut genom offentliga monopol och skatter, ändå framställs det som ett oundvikligt faktum.

Precis den alarmism och avpolitisering av högerpolitiken som Peje Emilsson målar upp berättar Ankarloo om i sin bok. Och syftet med alarmismen och avpolitiseringen är att skapa ett krismedvetande som bereder väg för en helt annan sorts välfärd än den generella välfärd vi har byggt Sverige på. En välfärd baserad på en "grundtrygghet" som möjligen garanterar att ingen svälter ihjäl medan de som har råd får köpa sig tilläggstjänster för att skapa sig en dräglig tillvaro.

Men det bild man försöker beskriva som en oundviklighet är alltså inget annat än en myt som används för att högern i tysthet kunna genomföra ett systemskifte. De "reformer" som beskrivs som "nödvändiga" och "oundvikliga" är varken nödvändiga eller oundvikliga. Det handlar om ett medvetet försök att genomdriva högerpolitik där man omdanar välfärdsmodellen för en privat marknad för välfärdstjänster på bred front. Inget annat!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

19 april 2012

Höjda arvoden och saftiga fallskärmar

Idag går det att läsa i Barometern om hur kommunens toppolitiker eventuellt kan se fram emot rejäla arvodeslyft framöver om förslaget att koppla arvodena till riksdagsarvodet går igenom. Det är givetvis ett helt vansinnigt förslag. Som förtroendevalda i kommunen bör vi genom handling visa att vi delar de svårigheter som kommunen har med sin ekonomi och sänka våra arvoden. INTE tvärtom!

I tider när lärare, undersköterskor och andra av kommunens anställda går på knäna på grund av sparbeting, ofta med alltför taskiga löner, så anser Vänsterpartiet att besparingarna ska gälla alla, även oss som är förtroendevalda politiker i kommunen. Ett sånt här förslag blir istället som ett slag i ansiktet på personalen som står inför omfattande besparingsåtgärder. Vi menar att man ska spara från toppen istället för från botten.

Därför sa vi redan i höstas (och vi har sagt det förr) att vi ville sänka arvodena i kommunen vilket skulle spara drygt 1,5 miljon. Gensvaret blev extremt svalt från övriga politiska partier - för att uttrycka det milt. Därför lade vi en motion där vi bland annat kräver sänkning av vissa arvode och slopande av andra. Motionen har nu passerat kommunstyrelsen och gensvaret var lika svalt där och enbart Vänsterpartiet reserverade sig när den avslogs. Motionen kan läsas här: Vänsterpartiet vill sänka arvodena.

Visst är det vettigt att en gång för alla koppla arvodena till något som gör att vi som politiker inte sitter och avgör nivån på våra egna arvoden. Men varför just riksdagsarvodet? Koppla arvodena till Kommunals löner istället. Då skulle vi kunna diskutera det hela. Nu hoppas jag bara att man slänger ner förslaget djupt i en byrålåda och låter det ligga där.

För mig, och vänsterpartiet, är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Därför har vi inom vänsterpartiet en konsekvent linje, både lokalt och centralt, för att i mesta möjliga mån motverka girighet och att man tar ett uppdrag för egen vinnings skull.

Precis som vi lokalt förespråkar sänkta arvoden för kommunpolitikerna så förespråkar vänsterpartiet centralt en rejäl sänkning av arvodena för riksdagsledamöterna. Vänsterpartiet har också under lång tid (alltid?) haft en rekommenderad partiskatt på minst 10% på alla nivåer. På senaste kongressen skärptes detta så att det utöver det också finns en "tvingande" regel om att alla inkomster över c:a 27 000 netto ska betalas i partiskatt.

Även vi i Nybro betalar minst 10% av våra arvoden, utöver förlorad arbetsförtjänst, i partiskatt och vi som sitter i kommunfullmäktige lägger hela det arvodet i partiskatt. Även om det inte handlar om stora pengar så är det en viktig princip för att se till att vänsterpartiets förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden.

Med detta sagt så är det väl bäst att kommentera politikerpensioner också, med tanke på fallskärmen som Vänsterpartiets förre landstingsråd kan plocka ut, annars lär det väl komma kommentarer på det. Och det är faktiskt mycket enkelt; det ska inte finnas några fallskärmar eller inkomstgarantier som man kan leva på i flera år utan att söka jobb. Grundprincipen är att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete tills man går i ålderspension. Punkt!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Brändewall (fp) och trovärdigheten

Debatten med Björn Brändewall (fp) på Östrans insändarsida har fortsatt. Mitt försök att ändå bemöta honom med en viss ödmjukhet visade sig vara totalt bortkastad, så jag avslutar debatten såhär:

Ve den som påpekar att regeringen har ansvar för konsekvenserna av den politik som förs. Då ilsknar Björn Brändewall (fp) till och tar till brösttoner. Med en dåres envishet (och en total brist på insikt?) slår Brändewall vilt ifrån sig när jag i en insändare menar att regeringens politik ligger bakom den ökande barnfattigdomen.

För barnfattigdomen fortsätter obestridligen att öka. För att undvika en debatt kring det obehagliga faktumet att regeringen, och Brändewalls eget parti, har skuld till detta, så väljer han att kalla mig lögnare och ifrågasätter min trovärdighet. Som grundval för detta hänvisar Brändewall till att jag inte använt Rädda Barnens senaste rapport när jag skrev insändaren. Istället utgick jag från SCB:s statistik.

Men Rädda Barnens rapport presenterades först 14/3, dvs långt efter att insändaren skrevs. Insändaren publicerade jag på min blogg 13/3, vilket Brändewall måste sett eftersom han hänvisar till det inlägget i sitt svar. Det borde göra det uppenbart till och med för honom att jag inte kunnat använda den rapporten som grund för insändaren.

Den uppenbara verkligheten är dock inget som hindrar Brändewall när han vill kalla mig lögnare. Att Brändewall hittar på saker för att kunna kalla mig lögnare kan jag leva med . Men det är ju inte ett agerande som ökar hans egen trovärdighet direkt…

Värre är det för alla barn som tvingas växa upp i fattigdom för att högerpolitiker som Brändewall fortsätter att förneka att regeringen har ett ansvar för den förda politikens konsekvenser. Detta trots att Riksdagens utredningstjänst förra året visade att barnfattigdomen har blivit högre som en direkt effekt av jobbskatteavdraget.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

17 april 2012

(S)kåne efterfrågar riktig (V)änsterpolitik

Skånedistriktet, Socialdemokraternas största partidistrikt, har haft kongress i helgen. Distriktet är inte bara Sveriges största, utan troligen också det mest radikala. Till skillnad från sin partiledare, Stefan Löfven, som förespråkar högersväng med bortre parentes i a-kassan, så efterfrågar man en riktig vänsterpolitik och anser enligt uppgift att följande ska vara socialdemokratisk politik:
  • Studielön
  • 6 timmars arbetsdag
  • Vinstfri välfärd
  • Avskaffad RUT
  • Ingen vapenhandel med diktaturer
  • Ett reformerat pensionssystem fritt från spekulation 
Det ger ju förvisso lite anledning att undra över deras partival, med tanke på att det redan finns ett parti som klockrent driver just denna politik - Vänsterpartiet. Samtidigt som socialdemokraterna själva såvitt jag vet inte står bakom någon av punkterna. Men man får väl vara nöjd över att det visar på att det kanske finns en gnutta hopp om vissa sossar i alla fall...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

13 april 2012

Greklandssjukvård i Sverige?

Apropå regeringens iver att privatisera sjukvården, så visar en ny studie att Grekland hade kunnat spara över hundra miljoner euro per år på att ersätta de privata sjukhusen med statliga sjukhus. Detta eftersom de privata sjukhusens har en betydligt sämre kostnads­effektivitet.
Vänsterpartiet tycker inte att våra skattepengar ska gå till höga vinster, som ofta försvinner till skatteparadis, eller till höga löner och höga bonusar till cheferna. Vi vill att varje skattekrona ska gå till att skapa en så bra vård som möjligt - för alla!

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

10 april 2012

Bloggtips: Flyktingbloggen - för en mänsklig flyktingpolitik

Nu var det länge sen jag tipsade om någon blogg, men här kommer ett desto viktigare tips när främlingsfientligheten sprider sig i Europa. Behovet av antirasistiska röster för ett tolerant och öppet samhälle är större än på länge. Då fyller Flyktingbloggen - för en mänsklig flyktingpolitik en självklar roll.
Flyktingbloggen är en partipolitiskt obunden samlingsplats för aktivister, debattörer, politiker och organisationer som arbetar för en mänsklig flyktingpolitik. Våra skribenter kommer än så länge från Sverige, Norge och EU och vi publicerar artiklar på nordiska språk och engelska.
Läs, bli berörd - och agera!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,  

08 april 2012

Uppropet 2.0 - Solrosuppropet

Stoppa utförsäkringarna – skrota fas 3! Så lyder parollen på uppföljningen av förra årets Påskupprop. Nu har ett år har gått sedan människor runt om i Sverige, Kalmar var inget undantag, samlades i protest mot regeringens utförsäkringslinje.

Under året har regeringens jakt på sjuka och arbetslösa fortsatt. Tusentals sjuka har utförsäkrats och fråntagits rätten till vår gemensamma välfärd. Dessutom har tiotusentals människor tvingats till tvångsarbete utan lön i Fas 3, som har vuxit till Sveriges största arbetsgivare.

Även Fas 3 inkluderas därför i Solrosuppropet, som vill belysa de missförhållanden som tiotusentals människor drabbas av i Sverige idag. Uppropet arrangeras på ett flertal orter runt om i landet i solidaritet med de som får betala priset för regeringens politik. Så även i Kalmar!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

06 april 2012

Solidaritet med Cloetta-arbetarna!

Torsdagen den 8 mars fick arbetarna på Läkerolfabriken i Gävle ett beskt besked: Trots miljonvinster till aktieägarna planeras en nedläggningen av att produktionen i Gävle. 150 anställda berörs av nedläggningshotet och som riskerar att mista jobbet för att Cloetta ska kunna göra ännu större vinster genom att flytta tillverkningen till Slovakien.

Utöver fabriken i Gävle så berörs även enheterna i Alingsås och finländska Aura. Det är totalt 345 anställda som förlorar jobbet för att Cloetta inte nöjer sig med en hög vinst. Arbetare ställs mot arbetare för att kunna pressa ner lönerna globalt och göda direktörernas redan feta plånböcker.

I Gävle finns det en stark och stridbar fackklubb som bestämt sig för att kämpa emot nedläggningen. Som arbetare och som en del av arbetarrörelsen så är det självklart att man ställer sig bakom facket och de anställdas krav och uppmanar alla att solidarisera sig med dem.

Er kamp är vår kamp!

Facebookgruppen Läkerolarbetarnas Vänner
 
Bloggat: francesblogg, Lagerarbetarnas Blog,
 
Media: Arbetarbladet, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

05 april 2012

Dagens citat tar död på myten om massinvandring

På grund av nya och gamla oroshärdar i världen så ökade antalet asylsökande i den industraliserade världen med 20% under 2011 - men Sverige var ett av få länder som tog emot färre än året innan. Ändå hävdar rasister ofta att det pågår en massinvandring till Sverige. I själva verket är det bara en liten rännil som tar sig hela vägen till Sverige.

"Det finns fortfarande färre asylsökande i hela den industrialiserade världen än vad som bor i ett enda flyktingläger, Dadaab, i nordöstra Kenya."
Citatet kommer från António Guterrez, FNs flyktingkommissarie.

Samtidigt så skickar Sverige tillbaka människor till krig och förföljelse – och tortyr. Detta har lett till att Sverige har fällts inte mindre än 19 gånger av FNs kommitté mot tortyr för att vi skickat tillbaka människor till länder där de riskerar tortyr. Det ger oss en föga hedrande världsmästartitel.

Det finns dom som säger att Sverige har en bra och human flyktingpolitik och det finns dom som påstår att det är för många som får komma hit. Inget av detta stämmer...

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

04 april 2012

Ett inlägg om Nybros S/M-förhållande

Man kan inte säga annat än att det händer saker i Nybro-politiken. Fram till för sisådär åtta månader sen så hade Vänsterpartiet och socialdemokraterna ett riktigt hyfsat samarbete. Idag präglas istället politiken av ett öppet deklarerat S/M-förhållande (jaja, jag vet att poängen är billig, men den är för kul för att låta bli) mellan socialdemokraternas Markus Lund och moderaternas Peter Lilja.

Mycket kan sägas om detta förhållande, men när det till slut deklarerades öppet med presskonferens och rödblå tårta så överraskade det knappast någon med insyn i Nybros politik. Förhållandet var en allmänt spridd ”hemlighet” redan innan Markus Lund valde att officiellt avsluta samarbetet med Vänsterpartiet.

Som väl är så lever vi ändå i ett hyfsat demokratiskt samhälle där det står fritt att samarbeta med vem man vill. Men det nya förhållandet har förändrat det politiska landskapet på flera plan. Det finns exempelvis inte ens formellt en samlad opposition längre. Vad ska man då ha ett oppositionsråd till i nuvarande politiska situation i Nybro?

Samarbetet innebär att den nya majoriteten innehar såväl kommunalrådsposten som oppositionsrådsposten. I och med att de två största politiska partierna har enats till majoritet så finns det nu en ytterst splittrad opposition kvar. Frågan är vems oppositionspolitik som moderaterna då tänker samordna genom sitt ”oppositionsråd”?

För varför ska man ha ett oppositionsråd som inte sitter i opposition? Det blir ju bara ett demokratiskt skämt! Normal praxis i Sveriges kommuner är att den politiska oppositionen får möjlighet till insyn i den kommunala verksamheten och på ett demokratiskt sätt får möjlighet att delta i beslutsprocessen. Den möjligheten försvinner nu i Nybro när oppositionsrådet inte längre företräder någon opposition.

De båda råden har nu gått ut i ett gemensamt brev där man bland annat talar om att man tänker avskaffa posterna som andre vice ordförande i Barn & Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden. Poster som idag innehas av Vänsterpartiet. Det är förvisso helt i sin ordning och något som vi själva har lagt en motion om. Samarbetet är inte längre aktuellt. Då har också posten som andre vice ordförande spelat ut sin roll.

Men detsamma gäller nu posten som oppositionsråd. Det finns inte längre någon samlad opposition att företräda. Oppositionsrådsposten har spelat ut sin roll och bör i konsekvensens namn avskaffas. Det är istället ett gyllene tillfälle för kommunen att spara in närmare 700 000 (lön + soc avgifter) om året. Det är pengar som gör bättre nytta genom att läggas på att bevara Transtorpskolan istället.

Det är inte ofta som jag och centerpartiets starke kvinna i Nybro, Christina Davidsson, är överens. Jag vågar till och med påstå att det är extremt sällsynt. Men när det gäller det nya S/M-förhållandet i Nybro-politiken så finns det faktiskt undantag som vi kan enas om.

För det råder knappast något tvivel om att när Markus Lundh (S) och Peter Lilja (M) vill ha "breda lösningar" och "samverkan" utan käbbel i politiken så är det i själva verket locket på för det politiska samtalet och demokratin som gäller. Eller som Davidsson skriver i en insändare "Samverkan i Nybro framöver är när vi alla ställer upp på (S) och (M) politik".

Likriktning är definitivt ingenting som gynnar demokratin. Inte i Nybro och ingen annanstans heller. Markus Lundh (S) och Peter Lilja (M) må vilja lägga locket på, men jag lovar att fortsätta göra mitt bästa för att de inte ska kunna luta sig tillbaka i en bekväm resa mot maktfullkomligheten!

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

03 april 2012

Folkpartiets politik leder till ökad barnfattigdom

Följande är ett svar till Björn Brändewall (FP), som reagerat på denna insändare.

Björn Brändewall (FP) upprörs över att jag påpekat att regeringens politik leder till ökad barnfattigdom. Jag tycker ändå att det hade varit mer klädsamt om Björn Brändewall istället hade upprörts av det faktum att hans eget parti är med och driver en politik som tvingar allt fler barn att växa upp i fattigdom. Vi skulle kunna diskutera om vi tycker att detta är ett problem eller inte. Jag ser det som ett stort problem, men Björn Brändewall väljer att börja ifrågasätta siffror.

Det finns flera sätt att mäta barnfattigdom, bland annat enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, vilka jag syftade på. SCB har tidigare dessutom konstaterat att de ekonomiska klyftorna är de största sedan mätningarna började 1975. Så att dra slutsatsen att barnfattigdomen idag förmodligen är den högsta i modern tid är inte så vågat. Björn Brändewall hänvisar till Rädda Barnens siffror. Kurvorna ser olika ut, men gemensamt har de att de visar att barnfattigdomen ökar – är det inte det problemet vi borde diskutera?

Även Majblomman, Stadsmissionen, Svenska kyrkan och många andra välgörenhetsorganisationer har de senaste åren slagit larm och vittnar om hur framförallt barnen far illa av den ökande fattigdomen i Sverige. Det är säkert jobbigt för Björn Brändewall att höra att hans eget parti driver på den utvecklingen, det kan jag förstå. Men vi borde ändå diskutera vad vi gör åt detta, inte hur den exakta statistiska kurvan över barnfattigdomen ser ut.

Barnfattigdomen ökar nämligen inte av någon slump och det är inte resultatet av någon global finanskris. Det är resultatet av den politik som högerregeringen inledde efter valet 2006 och som slår extra hårt mot ensamstående föräldrar, sjuka och arbetslösa. Barnfattigdomen i Sverige handlar om politiska val, inget annat.
Vi i Vänsterpartiet vill se en handlingsplan för minskad barnfattigdom. Rätt till heltid, stärkta socialförsäkringar, höjt underhållsstöd och bostadsbidrag, läxläsning i skolan, förbud mot avgifter i skolan, gratis glasögon till alla barn och förbättringar för ensamstående föräldrar är några av de åtgärder vi vill se.

Högerregeringen, inklusive folkpartiet, har valt en politik för ökande barnfattigdom. En politik som innebär att en kvarts miljon barn idag tvingas växa upp i ekonomisk och social utsatthet, med betydligt sämre förutsättningar att lyckas i skolan, med större risk för arbetslöshet i vuxen ålder och med risk för en sämre hälsa än andra barn. Det är verkligheten idag och jag ser det som ett stort problem!

Det borde vara barnfattigdomen som upprör Björn Brändewall - inte att jag påpekar hur verkligheten ser ut!

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...