26 mars 2012

Skriftlig fråga om barnfattigdomen i Nybro

"Vilka konkreta åtgärder är du beredd att vidta för att minska barnfattigomen i Nybro kommun?" Det är en av de frågor jag ställer i den skriftliga fråga (interpellation) som jag lämnat in till Kommunstyrelsens ordförande Markus Lund. Orsaken till att jag ställer frågan är givetvis att Rädda Barnens nya rapport visar att barnfattigdomen fortsätter att öka i Sverige.

Visserligen handlar barnfattigdomen i Sverige om att Reinfeldt prioriterar ökad barnfattigdom. Men så länge det finns barn som lever under fattiga förhållanden i Nybro (vilket det gör) så är det vår skyldighet som politiker i kommunen att göra vad vi kan för att mildra effekterna av regeringens politik. Därför har jag lämnat in följande interpellation som jag hoppas få ett snart svar på:

Enligt rädda Barnens senaste rapport så ökar barnfattigdomen åter i Sverige. Det är en skrämmande trend vi nu ser. Att växa upp under fattiga förhållanden begränsar barnens möjligheter till en god uppväxt och en ljus framtidssyn. Barnfattigdomen handlar inte om rätten till en ny Iphone eller dyra märkesjeans. Det handlar om barn som stängs ute från fotbollsträning för att skorna är för dyra, barn som inte kan följa med på skolresan eller ens äta sig mätta hemma. Barn som ständigt går med en klump av oro i magen för föräldrarnas ekonomi.

Barn som växer upp i fattigdom har betydligt sämre förutsättningar att lyckas i skolan och löper större risk att leva i ekonomisk och social utsatthet i vuxen ålder. De löper större risk för arbetslöshet och de får en sämre hälsa. För varje barn som tvingas växa upp under sådana förhållanden så innebär det ett misslyckande för samhället. Konkreta åtgärder för hur Nybro kommun ska kunna minska fattigdomen på både kort och lång sikt är en absolut nödvändighet!

Barnfattigdomens orsaker är flera. Det kan vara resultatet av föräldrar med låga inkomster eller att de lever på försörjningsstöd. Föräldrarna kan vara sjuka och utförsäkrade och så vidare. Det innebär att det inte alltid är enkelt för en kommun att minska barnfattigdomen även om det finns flera åtgärder man kan göra för att skapa bättre förutsättningar för att minska arbetslösheten och bättre möjligheter till egen försörjning.

Däremot kan kommunen arbeta för att minska fattigdomens konsekvenser för barnen och på så sätt mildra effekterna av regeringens politik. Det handlar om en likvärdig skola där de som har störst behov får mest resurser, ett tillgängligt fritidsliv, ett verkligt barnperspektiv i alla beslut och så vidare.

Med bakgrund av detta vill vi fråga ansvarigt kommunalråd:
- Har du någon uppfattning om hur många fattiga barn det finns i Nybro kommun idag?
- Vilka konkreta åtgärder är du beredd att vidta för att minska barnfattigomen i Nybro kommun?
- Vilka konkreta åtgärder är du beredd att vidta för att minska effekterna av barnfattigdomen i Nybro kommun?

För Vänsterpartiet i Nybro
Kaj Raving

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...