26 mars 2012

Kort rapport från kommunfullmäktige

Eftersom kvällens kommunfullmäktige var relativt kort så hinns det med en kort rapport från mötet redan ikväll. Det var över lag en ganska stillsam föreställning utan några egentliga ideologiska debatter - som vanligt. Dock med ett lysande undantag. Centern hade nämligen lämnat in en interpellation där man frågade om förutsättningarna för att utreda ett införande av privatisering av kommunens verksamhet genom LOV (lagen om valfrihet) nu hade ökat med den nya S/M-majoriteten.

Glädjande nog så var omsorgsnämndens ordförande Bertil Jonsson (S) mycket tydlig i att det det inte är aktuellt och uppfriskande nog så var han riktigt ideologisk i sin argumentation, vilket jag tycker hedrar honom. Det är dessvärre inte ofta idelogi lyfts fram från sossebänken. Christina Davidsson (C), som lämnat frågan, körde den vanliga borgerliga, "icke-ideologiska" stilen där hon argumenterade med "individens valfrihet", trots att hon var en av de som röstade emot just individens valfrihet för nästan exakt ett år sedan. Dessutom påpekade hon att regeringen troligen kommer att tvinga på kommunerna LOV om man inte går med på det frivilligt. Var nu "valfriheten" kommer in i det?

Lika tydlig kan man dessvärre inte säga att kommunalrådet Markus Lund (S) när det senare var dags för mig att, för tredje fullmäktige i rad, fråga honom om vi kan förvänta oss privatiseringar av något slag nu med nya S/M-majoriteten? För tredje gången i rad blev svaret i stil med "det förs inga såna diskussioner just nu". Just nu... Jag tolkar det som att det är läge att ställa den frågan vid varje kommunfullmäktige framöver.

Nåväl, innan den enkla frågan så var jag uppe om interpellationen om barnfattigdomen i Nybro som jag lämnade in i fredags. Den var också ställd till Markus Lund, men där gav han glädjande nog betydligt rakare besked och lovade att återkomma med svar till nästa fullmäktige och han lovade dessutom att frågan skulle tas med in i och ges stor tyngd i budgetarbetet. Dessa två frågor var de enda jag var uppe i under detta möte.
 
De stora frågorna på kvällens fullmäktige var annars att man skulle ta beslut om minskning/slopandet av flera nämnder. Det var beslut som vi i Vänsterpartiet reserverade oss emot eftersom det innebär en centralisering av makten, en begränsning i demokratin och minskade möjligheter till insyn och inflytande för de mindre partierna. Vi tycker att det är betydligt bättre att sänka arvodena i kommunen istället för att minska demokratin.
 
Anders Svensson var uppe och förde partiets talan i frågan liksom i frågan om att bolagisera VA-verksamheten. Alla utom vi var överens om bolagiseringen, trot att ingen kunnat visa på vad fördelarna egentligen ska vara. Dessutom ska kommunen tydligen investera 7,5 miljon innan bolagiseringen. Är det inför en fullständig privatisering kan man undra? Av svaren, eller icke-svaren, från Markus Lund att döma så är det inte uteslutet i alla fall.
 
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...