13 mars 2012

Hälsa och ohälsa är en fråga om klass

Att hälsa och ohälsa är en fråga om klass är inget nytt. För de flesta är det självklart att med fattigdom följer ohälsa. Det behövs liksom inga staplar eller diagram för att förstå det. Fast det hindrade ju inte Richard Wilkinson och Kate Pickett att i boken Jämlikhetsanden visa detta med just staplar och diagram. Alla mår bättre av jämlikhet, så enkelt är det.

Givetvis så visar forskning att detsamma gäller även i Sverige. Sambandet mellan klass och hälsa är tydligt. När klyftorna i samhället ökar, så ökar också skillnaderna i hälsa och livslängd. Och klyftorna mellan fattiga och rika ökar i Sverige, det har högerregeringen säkerställt genom försämringar i A-kassan och försäkringskassan, tvångsarbete i fas 3 med mera.

Så självklart ökar även hälsoklyftorna. En kommission som Världshälsoorganisationen WHO tillsatte för att analysera sambandet mellan social ojämlikhet och ohälsa uppmanade världens länder att utrota orsakerna till den ojämlika hälsan. Sveriges regering har valt att, till skillnad från andra länder, göra - ingenting...
Eller, jo förresten. De har ju sett till så att de fattigaste blivit fattigare och de rikaste rikare och att klyftorna är de största i modern tid. Detta kryddat med en barnfattigdom som är den högsta sedan mätningarna påbörjades. De har helt enkelt sett till så att de fattigaste får betala för de rikas skattesänkningar – även med sin hälsa. DET har högerregeringen gjort!

Kaj Raving (V)

Lästips: Göran om ungdomsarbetslösheten och Ilse-Marie om sjukförsäkringen,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...