14 februari 2012

Hälsa är en klassfråga

Att hälsa och ohälsa är en fråga om klass är inget nytt. De flesta förstår det rent intuitivt eftersom det är så självklart att med fattigdom följer ohälsa. Det behövs liksom inga staplar eller diagram för att förstå det. Fast det hindrade ju inte Richard Wilkinson och Kate Pickett att med boken Jämlikhetsanden visa detta med just staplar och diagram. Alla mår bättre av jämlikhet, så enkelt är det.

Givetvis så gäller detsamma i Sverige, vilket Susanne Toivonen och Mikael Rostila, forskare vid Stockholms universitet, visar i en översikt av den forskning som finns på området i Sverige.
– När klyftorna i samhället ökar, så ökar också skillnaderna i hälsa och livslängd, säger Mikael Rostila, som är knuten till Chess, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa.


Klyftorna mellan fattiga och rika ökar i Sverige och i sin bok så visar de båda forskarna att det har även hälsoklyftorna gjort. Sambandet mellan klass och hälsa är tydligt och en kommission som WHO tillsatte för att analysera sambandet mellan social ojämlikhet och ohälsa uppmanade världens länder att utrota orsakerna till den ojämlika hälsan. Regeringen har valt att göra - ingenting...

Eller, jo förresten. De har ju sett till så att klyftorna är de största i modern tid med en barnfattigdom som är den högsta sedan mätningarna påbörjades. Det har regeringen gjort! Bland annat...


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...