28 februari 2012

En relevant fråga för Kalmar län

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården vård på lika villkor för hela befolkningen. Hur ska regeringen garantera en god sjukvård även i glesbygden? Den mycket relevanta frågan ställde Jonas Sjöstedt till socialministern Göran Hägglund (KD) igår. Inte minst är frågan relevant för Kalmar län, vilket Linda Fleetwood påpekar.

Genom sina skattesänkningar, sin privatiseringsiver och de urholkade statsbidragen så underminerar regeringen förutsättningarna för landsting som Kalmar läns att leva upp till hälso- och sjukvårdslagen. Såhär skriver Jonas i sin fråga:

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården vård på lika villkor för hela befolkningen. I stora delar av Glesbygdssverige är detta i praktiken svårt att klara. I Västerbotten har landstinget gjort neddragningar i akutsjukvården med bland annat indragningar av ambulansverksamheten i Åsele samt på vårdplatser och akutmottagningar i Dorotea och Sorsele. Det finns stor oro i berörda kommuner för försämrad akutvård med långa avstånd och allt längre väntetider vid akuta situationer.

Landstinget i Västerbotten har en ansträngd ekonomi och hela landstingssektorn står inför stora utmaningar de närmaste åren. Demografi och medicinteknisk utveckling gör att sjukvården hela tiden kostar mer.

Detta kombineras just nu med urholkade statsbidrag som ger landstingen ett minskat ekonomiskt utrymme. Dessutom drabbas de av höga kostnader för privata hälsocentraler som med hjälp av den fria etableringsrätten väljer att placera sig där befolkningstätheten är hög och tillgången på sjukvård redan är god.

Min fråga till socialministern är:
Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att garantera en god sjukvård även i glesbygd och i Norrlands inland?

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...