28 januari 2012

Visst går det att utvärdera jobbskatteavdraget!

Det finns inga bevis på att jobbskatteavdraget har haft några av de effekter som regeringen påstår att det har. Detta enligt en rapport från Arbetsmarknadsdepartementets institut för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, som lyder under arbetsmarknadsdepartementet. IFAU har granskat vilka faktiska effekterna som jobbskatteavdragen haft på sysselsättningen i Sverige, och kommit fram till att det inte går att dra några slutsatser alls.

Jobbskatteavdraget går alltså inte att utvärdera och det går inte att uttala sig om vilka effekter skattesänkningarna haft på jobben. Det hindrar dock inte regeringen som trots detta påstår att "reformen" lett till mellan 70 000 och 120 000 nya årsarbeten. Men som en av rapportens författare, forskaren i nationalekonomi, Che-Yuan Liang menar:
– Ofta när de utformar sådana här reformer så styrs de mer av politiska hänsyn än av ekonomisk kunskap.
Om man utgår ifrån att skattesänkningarnas egentliga syfte var att fungera som ett effektivt arbetsmarknadspolitiskt verktyg, vilket ju var det uttalade syftet. Ja, då är det uppenbart att det är ett katastrofalt misslyckande. Vi har idag en arbetslöshet som överstiger den vi hade vid regeringens tillträde. Det man då kallade massarbetslöshet. Ett magplask av historiska mått med andra ord!

Men, som Che-Yuan Liang visar, så är skattesänkningarna ett utslag av ideologi, inget annat! Regeringens val att låta miljard efter miljard rinna ner i fickorna på framför allt höginkomsttagarna har ingenting med arbetsmarknadspolitik att göra. Det är helt enkelt ett utslag av gammal hederlig högerpolitik. Och effekterna av den miljarrullningen är inte alls svår att utvärdera. Det är bara att se sig om lite i samhället.
  • Vi har en arbetslöshet av historiska mått, för att inte tala om ungdomsarbetslösheten!
  • Vi har har inkomstklyftor som har vidgats till de största i modern tid, dessutom har inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ökat!
  • Vi har en skenande fattigdom med en barnfattigdom som är den högsta sen mätningarna inleddes!
  • Vi har sjuka som kastas ut ur sjukförsäkringen och hänvisas att leva på släktingar eller socialbidrag om de inte blir friska snabbt nog!
  • Vi har en välfärd som monteras ner allt snabbare när kommuner och landsting får allt mindre inkomst!
  • Vi har en infrastruktur som går på knäna eftersom satsningarna från staten uteblir, liksom nödvändiga satsningar på miljön!
Allt detta kan kopplas till regeringens skattesänkningar och listan kan göras mycket längre - så nog går det att utvärdera jobbskatteavdraget alltid!
Max Gustafson via Alliansfritt Sverige
Bloggat: Leine, Göran,

Media: Svt1, AB1, 2, 3, 4SR1, 2, SvD1, 2, 3, 4, Dagens Arena,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

3 kommentarer:

nils cson sa...

Mycket bra redogörelse och kommentarer:)
Mvh
Nils karlsson;Smedjebacken

Kaj Raving sa...

Tackar =)

Lennart Andreasson ( V ) sa...

Bra sammanfattning Kaj! När jag, som vänsterpartistsisk nämndordförande, försöker förklara varför vi tvingas anpassa verksamheten i Stadsdel Väster i Borås till krympande skatteintäkter och frysta statsbidrag möts jag av rop från församlingen - blanda inte in politik i det här!

De som protesterar värst är de som har röstat blått! De kräver att vi politiker ska ta ansvar - men själva är de uppenbarligen befriade från ansvar för det uppkomna läget.

Det behövs en infomationsinsats för att få folk att förstå att det finns ett samband mellan vilken skatt man betalar och vilken välfärd man kan förvänta sig! Skrämmande nog inser allt färre detta självklara sammanhang.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...