31 januari 2012

Ideologiska skillnader tydliga när äldreomsorgen diskuterades i kommunfullmäktige

Den stora frågan på kommunfullmäktige igår var diskussionen kring hur framtidens äldreomsorg ska se ut i Nybro. Intresset var stort och många hade kommit för att lyssna på partiernas syn i frågan. Och det var många som var uppe i talarstolen. Sossarna hade uppenbarlige beordrat alla sina nämnds- och styrelseordföranden att säga något utifrån sitt respektive område. Det blev många anföranden befriade från allt ideologiskt innehåll.

Desto mer ideologiskt var det när borgarna klev upp, även om de givetvis inte visade det öppet. Istället spred man många vackra, "avideologiserade" ord om individens valfrihet kring sig. Och ungefär lika många pannor lades i bekymrade veck över den framtida finansieringen, där det stod klart att anhöriga och välgörenhetsorganisationer kommer att spela en mycket större roll i deras framtida äldreomsorg.

Så subtil var inte jag! Jag tänker inte hymla eller skjuta undan de ideologiska skillnaderna som är så tydliga när man skärskådar dem. Tvärtom så tänker jag ta varje chans jag får att lyfta upp dem i ljuset. Detta till uppenbart stort förtret inte bara för borgarna, som grymtade ilsket i bänkarna, utan även för det socialdemokratiska kommunalrådet Markus Lund som gjorde sitt bästa för att tona ner de ideologiska skillnaderna i sin sammanfattning.

Tilläggas kan också att Marcus Lund strax därefter, när jag under enkla frågor ställde frågan, vägrade svara på om han kunde tänka sig privatiseringar nu när samarbetet med Vänsterpartiet upphört. Kommentarer till det är väl överflödiga... Nåväl, det här är vad jag sa i mitt inlägg på ett ungefär:

Den främsta visionen när man pratar äldreomsorg, eller välfärd över lag, är givetvis visionen om att bli av med borgarna i riksdagen eftersom de ser till att kommunerna och därmed även äldreomsorgen dräneras på resurser. Det handlar om äldreomsorgens finansiering som nån talade om tidigare.

Personalen är den utan tvekan viktigaste resursen inom omsorgen. Och personalen i Nybro gör ett fantastiskt jobb, ofta utifrån sämre förutsättningar än de förtjänar. Vad vi i Vänsterpartiet vill göra är att ge personalen förutsättningarna att göra sitt jobb på allra bästa sätt!

Öka bemanningen. Det blir ett tyngre och tyngre arbete där allt fler är riktigt gamla och har ett större vårdbehov. Då behövs det fler händer i vården för att man ska få en rimlig arbetssituation och en bra omvårdnad.

Mer utbildning. Väldigt många som jobbar inom omsorgen idag har inte tillräcklig yrkesutbildning eller så kanske de behöver fortbildning. Men då måste man kunna få vikarier när någon är på utbildning så att inte personalen måste gå kort när någon är borta.

Rätten till heltid. Man ska kunna försörja sig på sitt arbete och ofrivillig deltid ska inte behöva accepteras år efter år bara för att det handlar om en kvinnodominerad bransch. Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet.

Vettiga scheman. Man ska kunna ha rimliga arbetsdagar, även som anställd inom äldreomsorgen, utan delade turer eller för mycket helger. Särskilt om vi ska kunna attrahera den personal som behövs i framtiden. Den här frågan hänger givetvis ihop med bemanningssituationen.

Detta är saker som ger personalen rimliga möjligheter att göra ett bra jobb och som vänsterpartiet vill genomföra. Dessvärre är kommunen till stora delar bakbunden av en högerregering som tycks ha en nedmontering av välfärden som ett av sina främsta mål. Minskade statsbidrag och sänkta skatter dränerar kommens ekonomi och gör det oerhört svårt att bedriva en offensiv välfärdspolitik. Men vi kommer inte att sluta göra vårt bästa.

Vänsterpartiet förespråkar också valfrihet i omsorgen som innebär att de som får omsorg också får makt att styra över sin vardag. Jag tycker att äldre (och andra som är i behov av hjälp) själva måste få bestämma vad hemtjänsten ska hjälpa till med och att det ska finnas större individuell anpassning i de särskilda boendena. Det är verklig valfrihet

Fullmäktige sa nej till vår valfrihetsmotion för ett år sedan. Då gavs besked, svart på vitt, att det inte är valfriheten för den enskilde individen som ligger i fokus för högern, utan det är möjligheten för privata företag att tjäna grova pengar på en lukrativ marknad av gamla och sjuka som är deras högsta prioritet.

Istället för att införa verklig valfrihet vill man konkurrensutsätta och privatisera omsorgen. Valfrihet för de äldres skull är alltså inte intressant, däremot vill man skapa en ”äldreomsorgsmarknad” för företagens skull. Äldre människor är inte kunder som ska ut och leta äldreomsorg på en marknad där vinstintressen styr. De är medborgare med rätt till bästa möjliga äldreomsorg utifrån behov. Skattepengar ska användas till bättre äldreomsorg, inte hamna i fickorna på privata företagare. Därför är vi emot en privatisering av välfärden.

Jag säger bestämt nej till högerns politik med nedmontering av vår gemensamma välfärd och deras låtsasvalfrihet som är en dimridå för att privatisera och föra in vinstintresset i välfärden. Jag säger ja till en valfrihet som ger gamla människor i äldreomsorgen makt över sin egen vardag och jag säger ja till satsningar på välfärden som ger de anställda möjlighet att utföra sitt jobb så bra som de vill.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...