18 januari 2012

Grundkurs i marknadsekonomi för högern

Här kommer en grundkurs i marknadsekonomi för högern i allmänhet och Christer Jonsson (c) i synnerhet, som tycks ha svårt att förstå hur marknads- och företagsekonomin fungerar just när det handlar om privata bolag inom välfärden. Av någon anledning så tycks man tro att de regler som vanligtvis gäller på marknaden och för privata företag, att de plötsligt upphör att gälla i välfärdssammanhang. Det gör de inte kan jag avslöja, men eftersom det tycks vara svårt att ta in så har jag ansträngt mig för att vara pedagogisk. Så håll tillgodo:
I privata bolag är det främsta målet vinst. Verksamheten - ja, det är verktyget för att uppnå vinst. Detta gäller alltså för privata företag, även om de verkar inom välfärden.
Detta kan då ställas i relation till den offentliga sektorn. Där är målet verksamheten och verktyget för att klara verksamheten är pengar.

Var det svårt? Gick det för fort? Jag tar och ställer upp det för tydlighetens skull:
                          Mål                                Medel  
Privat:               Pengar                            Verksamheten
Offentligt:          Verksamheten                 Pengar

Så, med det fastslaget så kan vi skärskåda vad det innebär i praktiken i en verksamhet med två stora kostnadsposter, personal och brukare, som inom äldreomsorgen. Om vi börjar med Carema som exempel:

Carema är ett privat bolag och du kommer ihåg hur det var där? Vi repeterar: Vinsten är målet, verksamheten är verktyget. Du minns? Bra! Alltså: Carema driver äldreomsorg för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Ingenting annat! Hur gör man då för att tjäna pengar? Man ser till att intäkterna överstiger kostnaderna, eller hur? Antingen höjer man intäkterna eller så sänker man kostnaderna. Ganska basalt och självklart faktiskt, inte sant?

Och intäkterna vet Carema vilka de är, det står i kontraktet med kommunen. Man har ofta fått det i tävlan med andra bolag och intäkterna kan inte påverkas. Återstår alltså att kapa i kostnaderna, alltså personal och brukare. Med känt resultat. Att både personal och de äldre far illa i på företag som Carema är alltså ingen överraskning utan en fullt logisk följd av företagsekonomins grundläggande mål: att skapa vinst. Det är också därför som vinstintresset inte hör hemma i välfärden.

Men offentliga boenden har ju också brister ynkar du då kanske i kör med Annie Lööf och andra som försöker hävda att driftsformen inte har betydelse. Nu har jag aldrig hävdat att offentlig verksamhet inte skulle ha några brister. Tvärtom så har jag påtalat att det offentliga måste bli bättre. Det är också den politik som Vänsterpartiet driver. Men nåja, mer om det vid ett annat tillfälle, vi tar boendet i Kalmar i Kalmar som exempel också:

Vad är då skillnaden mellan det offentliga boendet i Kalmar och Carema? (Bortsett från meddelarskydd, demokratiskt inflytande och annat då givetvis) Jo, det är syftet va? För även om båda lever på skattepengar så är syftet hos Carema är att tjäna så mycket pengar som möjligt på verksamheten medan syftet hos det offentliga boendet i Kalmar att ha så bra verksamhet som möjligt för de pengar man får. Får man för lite pengar så blir det sämre verksamhet också, så enkelt är det. Vi ställer upp det:

I ett offentligt boende gäller: skattepengar = verksamhet
I ett privat boende gäller: skattepengar - vinst = försämrad verksamhet

För boendet i Kalmar är alltså inte problemet att någon ska ha ut vinst på en verksamhet där det inte finns någon marginal att ta ut vinst på (tänk dig hur det skulle sett ut om det funnits en företagsledning som krävt en vinstmarginal på 15% dessutom. Hua!). Nej, i Kalmar ligger problemet på en helt annan nivå. Nämligen den statliga. För som du kanske är medveten om så har vi en högerregering i Sverige, vilket givetvis ställer till med problem för alla som anser att en bra välfärd för alla är något att sträva efter. Även i en kommun där Vänsterpartiet har ett visst inflytande.

Högerregeringen tycker nämligen att det viktigare att sänka momsen för krogägare, ta bort förmögenhetsskatten för de rikaste, ge bidrag till McDonalds osv, än att se till att kommuner och landsting får möjlighet att ha tillräckligt många anställda för att ta hand om gamla, sjuka och barn. Och så länge vi har en regering som gör sådana prioriteringar så kommer även offentliga boenden att bli dåliga. För du kanske minns: inom offentligt driven verksamhet så skapar man så bra verksamhet som möjligt för de pengar man får.

Så, för att återigen sätta upp det tydligt:
Vinst i privata bolag = sämre äldreomsorg
Mindre pengar till kommunen = sämre äldreomsorg

Som du ser så är det helt olika bevekelsegrunder som leder till sämre omsorg. Det finns dock en gemensam faktor bakom dem båda - högerpolitik!
Tack Jöran Fagerlund för inspirationen

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Gertkvist sa...

Njae. Alla har "vinst" som syfte med verksamheten, men vad "vinst" innebär varierar rejält. I offentlig verksamhet kan "vinst" innebära "fler röster till det styrande partiet i nästa val" - vilket vi ser rörande flera ekonomiskt OCH verksamhetsmässigt omotiverade arenabyggen. Det svenska försvaret är bevisligen inte inriktat på "verksamheten", utan på regionalstöd, arbetsmarknadspolitik och industripolitik (Saab Aero och varven).

Däremot har du fullständigt rätt i att kommunerna / landstingen ofta eliminerat marknaden. Offentlig upphandling innebär att man därefter inte kan välja, men även att innovationer och alternativa lösningar inte kan prövas. Det är kommunen som bestämmer exakt hur äldreomsorg ska bedrivas.

Då är kundvalssystem långt bättre (men jobbigare för både utförare och politiker). Kunden kan välja, varje gång, bland ett urval av utförare. Den utförare som inte får kunder får inga pengar från kommunen.

Kaj Raving sa...

Som privatiseringsförespråkare vanligtvis gör så utgår du ifrån att det råder fullkomlig makt- och informationssymmetri på marknaden. Vad du i praktiken säger med den utgångspunkten är att de som blivit vanvårdade själva har valt att bli det...

Det är märkligt att de flesta från högern inte fattar (vill fatta) de två grundförutsättningarna som krävs för en fungerande kundvalsmodell:
1. Konkurrens, dvs en mångfald av säljare och köpare som agerar självständigt och har ett verkligt fritt val
2. Informationssymmetri, dvs alla som agerar på marknaden har tillgång till samma fullständiga information samtidigt

Om dessa båda vilkor inte uppfylls fungerar kundvalsmodellen helt enkelt inte. Och det krävs knappast ett geni för att förstå att dessa två förutsättningar aldrig kommer att uppfyllas.

Detta av en rad olika anledningar som de flesta nog enkelt kan lista ut. Att exemepelvis 90-åriga halvdementa Adas möjlighet att göra ett fullständigt rationellt val mellan 40 olika hemtjänstföretag som alla skickar glassiga brochyrer är ytterst begränsade är inte så svårt att lista ut. Dessutom är tryggheten en viktig faktor. Man vet vad man har men inte vad man får om man byter. När just tryggheten och kontinuiteten lyfts fram som en av de viktigaste faktorerna inom äldrevården, hur rimligt är det att kräva att de gamla ska flytta från äldreboende till äldreboende till äldreboende tills de är nödja?

chefen sa...

Är inte helt med på att målet i privat bolag alltid är vinst. Många företagare får nog sin kick i att utveckla verksamheten. Så är det vartfall för mig. Men när det gäller det du beskriver ovan så är det nog inga tvivel att de mest är ute efter att tjäna pengar.

martin sa...

Då har det så äntligen hänt. Staten har konkurrerat ut entreprenörer genom att rea ut vår gemensamma egendom, entreprenören/uppfinnaren får inte tag i riskkapital för staten/kommunen dammsuger upp varenda jävla krona. Nu är flera kompisar friställda för att det inte går att få tag i riskkapital. Varför investera i riskabla entreprenörsidéer eller uppfinningar när man kan få riskfria investeringar i statlig verksamhet, med garanterad vinst? Rånet fortsätter och nu börjar folk förlora sina jobb på grund av detta.

Kaj Raving sa...

"Varför investera i riskabla entreprenörsidéer eller uppfinningar när man kan få riskfria investeringar i statlig verksamhet, med garanterad vinst?"

Precis! Riskkapitalister är inte ett j-a dugg intresserade av risk som de kan undvika.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...