07 december 2011

Rapport från Barn & Utbildningsnämndens möte

Här kommer en rapport från dagens möte med Barn & Utbildningsnämnden. Ett möte som med anledning av den stora frågan på dagordningen - besparingsförslagen - var extremt välbesökt. Syret tog snabbt slut, vilket märktes mot slutet. Givetvis var det framförallt nedläggningshoten över Transtorpskolan och högstadiet i Alsterbro som stod i fokus för intresset för åhörare och media.

Men innan vi diskuterade besparingarna så lyfte jag några andra relaterade frågor. Först frågan om att vuxenutbildningen ska flyttas tillbaka till Barn & Utbildningsnämnden från det kommunala bolaget Brunnen. Inte en ny vänsterfråga, det ska erkännas. Vuxenutbildningen är en lönsam affär för bolaget och används idag för att täcka upp bolagets förluster på andra områden. Dessutom finns stora samordningsvinster att hämta mellan vuxenutbildningen och gymnasiet.

Sammantaget pratar vi miljonbelopp som skulle kunna komma våra barn till del, det är jag övertygad om. Och hur det ser ut kommer jag att få besked om. Jag fick nämligen inte bara nämnden att ställa sig positiv till att återta vuxenutbildningen, även om det slutliga beslutet ligger på kommunstyrelsen. Jag fick också nämnden att besluta om att räkna på vad det skulle innebära i besparingar för skolans del så att åtminstone det finns svart på vitt inför kommunstyrelsens beslut.

Andra frågan är inte heller den ny. Vänsterpartiet har lyft frågan om att kommunen måste sätta ner foten i fråga om landsbygdsskolorna flera gånger utan att få gehör. Vill man dem kvar så borde kommunstyrelsen ta ett övergripande ansvar för dem. Vi menar att vi ska behålla landsbygdsskolorna, men att Barn & Utbildningsnämnen inte ska belastas med de extra kostnader som detta faktiskt innebär.

Istället borde nämnden kompenseras för detta genom en centralt placerad pott, tydligt definierad i budgeten, som en form av glesbygdsstöd. På så sätt skulle kommunen kunna visa tydligt, och förhoppningsvis en gång för alla, att man vill att landsbygden och dess skolor ska leva. Ordföranden Börje Slättman (s) tyckte inte att det var en fråga för nämnden utan för fullmäktige, vilket jag kan köpa. Förslaget fick bra respons, inte minst från åhörarna, och kommer att dyka upp som en motion framöver istället.

Efter detta var det dags för huvudnummret. Första besparingspunkten som skulle upp till beslut var Transtorpskolans vara eller icke vara. Då hade skolområdeschefen Daniel Hjertqvist just redovisat att även om det finns teoretiska möjligheter att flytta Transtorpeleverna till andra skolor. Men möjligheten är mest teoretisk och det skulle göra det svårt för nyinflyttade barn att få plats på skolorna. Knappast så lyckat för en kommun som har som vision att växa...

Nu hade sossar och moderater kommit överens om en "kompromisslösning", där man under ett år ville fortsätta utreda att eventuell göra Paradisskolan till en F-9 skola för att på så sätt möjliggöra en nedläggning av Transtorpskolan. Det är förvisso ett fall framåt, men jag anser fortfarande att man utreda hur man skulle kunna utveckla skolan och området istället för att lägga ner.

Som jag tidigare skrivit om så har visserligen fullmäktige, med undantag för Vänsterpartiet, beslutat att prioritera en renovering av ishallen före barnens och lärarnas arbetsmiljö. Men även fullmäktigebeslut kan ju ändras menade jag och reserverade mig mot det föreslagna utredningsuppdraget som ändå antogs med bred majoritet.

Därefter kom frågan om nedläggning av Alsterbro högstadium upp. Återigen var en S/M-uppgörelse redan klar med ett förslag om nedläggning. Jag yrkade avslag, liksom Martina Aronsson som ensam sosse, samt MP och centern, eftersom det är tveksamt om det överhuvud taget blir någon besparing. Risken är stor att så många barn flyttar till andra skolor att besparingen blir till en kostnad. Efter omröstning beslutades med siffrorna 8-5 dessvärre ändå att högstadiet ska läggas ner.

Jag reserverade mig emot beslutet tillsammans med övriga som yrkat avslag, men frågan ska ändå till kommunfullmäktige för slutligt avgörande. Centern yrkade nämligen att frågan skulle ses som en fråga av principiell art och de ska alltid avgöras där. Detta fick nämligen bättre gehör och den omröstningen vanns med de omvända siffrorna.

Därefter vill man ta övriga besparingar i en klump och låta förvaltningen avgöra hur besparingarna skulle göra. Jag vill dock undanta Introduktionsprogrammen, eftersom den besparingen drabbar de elever som redan har det svårt. Och även det är en besparing som snabbt kan visa sig bli en kostnad, vilket jag skrivit om tidigare. Jag blev dock återigen nedröstad av en stor majoritet och fick nöja mig med att reservera mig mot beslutet.

När så övriga besparingar skulle tas så presenterade centern vid sittande bord en egen lista som de ställde mot den som S/M enats om. Den röstades dock ner, denna gång med 8-4, eftersom jag lade ner min röst. Det fanns visserligen en del vettigt i centerförslaget men också en del som inte var vettigt och att ta ställning till det vid sittande bord är knappast rimligt. Dessutom så kvarstod ju Introduktionsprogrammet som besparing i båda listorna.

Allt detta kan ju verka något sånär enkelt, men jag, som fick det tvivelaktiga nöjet att justera protokollet, ska inte bara ha koll på alla yrkanden och omröstningar. Punkten kryddades nämligen också med en jävsfråga som jag fortfarande inte vet om den är riktigt utredd, trots alla ajourneringar. Det bli i alla fall till att läsa protokollet extra noggrant.

Nåja, när bara denna punkt var avklarad så blev resten av mötet mest en relativt snabb transportsträcka, även om jag hann med att lyfta upp frågan om nämndens arbetsmiljöansvar och att jag anser att nämndsledamötena bör utbildas i vad det innebär, förutom att frågan bör lyftas på varje nämndsmöte. Dessutom bör facken få komma och lyfta dessa frågor utifrån sin horisont. Får se om jag behöver ligga på i frågan.

Nu känns det i alla fall som om jag klarat av eldprovet i nämnden. Även om det finns mycket kvar att arbeta med så har jag svårt att se att det skulle kunna vara så mycket värre än att kastas rakt in i ett omfattande besparingsarbete. Men jag har lärt mycket i processen, inte minst genom att träffa såväl skolledning, lärare som fackförbund. Och det tänker jag fortsätta med.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...