09 december 2011

Att höra vad man förväntar sig...

Att höra vad man förväntar sig eller att höra vad som faktiskt sägs - det är inte nödvändigtvis samma sak. Kanske bevisades den tesen under Barn & Utbildningsnämndens sammanträde i onsdags när frågan om Transtorpskolans nedläggning avgjordes?

För vad sades egentligen i beslutet? Vad jag hörde, eller åtminstone tror mig ha hört, på mötet var att en utredning skulle göras för hur organiseringen av de centrala skolorna skulle se ut, för att lägga ner Transtorpskolan från läsåret 2013/14, samt för att göra Paradisskolan till en F-9-skola. Eller som Barometern skriver:
Transtorpskolan kommer att läggas ned. Utredningen som ska göras ska bara tala om för kommunen hur det ska gå till.
Det var också det beslutet jag reserverade mig mot.

Men å andra sidan var det också ungefär vad jag förväntade mig att höra. Jag förväntade mig inget annat än ett nedläggningsbeslut. Så kanske var det därför jag hörde det. De närvarande föräldrarna har nämligen inte alls hört samma beslut. Tydligen så uppfattade de bara att en utredning skulle göras över organiseringen av de centrala skolorna och ingenting om någon nedläggning av Transtorpskolan.

Det förklarar onekligen att de reaktioner jag ändå hade förväntat mig helt uteblev. Och efter att ha samtalat med både Barometern och en representant från föräldraföreningen Treff så är jag inte längre så säker på vad som faktiskt sades. Uttalades det när beslutet skulle tas att det handlade om en utredning för att lägga ner skolan? Uppenbarligen inte så tydligt i vilket fall och jag skulle inte våga svära på det idag.

Jag har efter mötet fått se hur beslutet formuleras i protokollet och det stämde rätt väl med vad jag hörde. En utredning ska ge förslag kring hur skolorna i centralorten ska organiseras med syftet att lägga ner, eller "avveckla" som det skrivs, Transtorpskolan. Men vad som faktiskt sades... ja, det skulle jag gärna haft en ljudupptagning på.

Kanske hörde föräldrarna vad de hoppades höra, kanske hörde jag vad jag förväntade mig höra... Oavsett vilket så är beslutet som togs tragiskt.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...