23 november 2011

Studiebesöken stärkte min uppfattning

Som ny ledamot i Barn & Utbildningsnämnden har jag ju kastats direkt in i hetluften med allt vad det innebär av besparingsåtgärder och neddragningar i olika verksamheter. Att komma in under de premisserna och försöka få grepp om allt är inte lätt, men jag gör mitt bästa. Jag har iallafall under kort tid lärt mig väldigt mycket.

Och för att ytterligare sätta mig in i verksamheten så var jag idag på studiebesök på Åkrahällsskolan, där introduktionsprogrammen riskerar att halveras och Transtorpskolan som ju ligger under nedläggningshot med de besparingar som nu utreds. Vänsterpartiet har hela tiden varit motståndare till båda dessa besparingsåtgärder och dagens besök stärkte mig definitivt i min uppfattning att det är okloka och kortsiktiga besparingar som jag kommer att säga nej till. Dessutom drabbar det de som redan har det svårast hårdast.

Att spara på introduktionsprogrammet är det som på både kort och lång sikt är mest uppenbart ekonomiskt oförsvarbart. Där går många av de som av olika anledningar har allra svårast att klara av skolan. För många av dem som går där är det ett sätt att trots ofullständiga betyg kunna läsa en utbildning på gymnasiet. För vissa av dem är det det enda sättet att överhuvudtaget hålla kontakt med skolsystemet. Om någon av dessa istället skulle hamna utanför skolsystemet så kostar det, enligt Skolverket, 14 miljoner kronor. Det säger sig självt att det knappast blir en besparing för kommunen. Och då är givetvis alla mänskliga kostnader oräknade.

Även en nedläggning av Transtorpskolan skulle drabba de elever som har det svårast hårdast när klasserna blir större. Och det är givetvis inte "bara" barnen från Transtorpskolan som drabbas utan även barnen på Fagerslättsskolan, där barnen troligen ska trängas ihop. Istället för att lägga ner skolan och investera i ishallen så borde Nybro kommun satsa på barnen och investera pengarna i Transtorpskolan istället. Varför inte satsa på att skapa ett pedagogiskt center genom att renovera alla längor och använda till förskolelokaler?

Utveckla istället för att avveckla låter som en betydligt klokare strategi om man menar allvar med kommunens vision om att nå 25 000 invånare 2030.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...