07 november 2011

Pälsfarmning - en branch utan existensberättigande

Idag kan man läsa om att en minkfarm har utsatts för en aktion där minkarna har besprutats med färg för att förstöra det ekonomiska värdet i deras päls. Man kan tycka vad man vill om aktionen i sig. Själv anser jag att civilt ickevåldsmotstånd kan vara en framkomlig väg, rätt använt. Om detta är rätt sätt vet jag inte, men oavsett vilket så tycker jag inte synd om ägaren. Så här såg det ut när djurrättsalliansen besökte farmen på Öland.
Det grundläggande problemet är nämligen inte att han drabbas av en aktion som denna. Det grundläggande problemet består i att han överhuvud taget tillåts driva en verksamhet som Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap redan 1990 konstaterades inte lever upp till djurskyddslagens krav eftersom minkarna inte gavs möjlighet att bete sig naturligt. Såhär säger §4 i djurskyddslagen:
Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
I det vilda lever minkar ensamma i egna revir som kan vara mellan en och sex kilometer långt och det sträcker sig alltid längs vatten. I fångenskap hålls minkarna i nätburar under tak. Burarna är 30 × 90 cm stora och 45 cm höga. I buren finns det en lya med halm. Det ger knappast några möjligheter att bete sig naturligt. Ändå får den vidriga verksamheten fortsätta år efter år.

Jag ser det därför som ett större problem att minkuppfödning i sig är ett djurplågeriet som bryter mot djurskyddslagen. Minkarna föds upp och lever sina korta liv i små burar för att sedan gasas ihjäl eller dödas med elstötar enbart för att människor vill klä sig i deras pälsar. Branchen har helt enkelt inget existensberättigande utan borde snarast avskaffas. En åsikt som för övrigt stöds av större delen av svenska folket

Och det är den borgerliga majoriteten i riksdagen som är ansvarig för att så inte skett. Hade vi haft rödgrön majoritet i riksdagen så hade vi genomfört ett förbud mot den här typen av pälsfarmer.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...