02 november 2011

Man måste våga bli gammal i Sverige!

Min bestämda uppfattning är att vinstintresset inte har i välfärden att göra! Men med vissa saker i samhället så är det särskilt viktigt att dessa ägs gemensamt och styrs enbart utifrån behov, inte vinstmarginal. Vård och omsorg är defitivt ett par sådana saker. För så fort vinstintresset kommer in som kommer också andra frågor än behovet att styra verksamheten, nämligen lönsamheten. Mormödrar reduceras resultatposter hos multinationella riskkapitalbolag...

Idag ser vi också mycket riktigt hur högerns privatiseringsiver skapar en utveckling som går åt helt fel håll. Välfärden slås sönder, kommersialiseras och utarmas. Allt mer av svensk välfärd hamnar i klorna på riskkapitalbolag där vinsten och lönsamheten blir det som vägleder verksamheten istället för individens och samhällets behov av en god vård och omsorg som fördelas efter behov. 
Vad resultatet blir av den utvecklingen har vi fått täta rapporter om den senaste tiden i form av olika vanvårdsskandaler. Borgerliga politiker mörkar och tvår sina händer trots att det i själva verket är de som bäddat för den utveckling vi fått se prov på genom sin privatiseringsiver. Inte konstigt att Sverige intar bottenplaceringen bland de Nordiska länderna i förtroende för välfärden.

Välfärden är en lönsam branch, företag inom välfärden har dubbelt så hög avkastning som andra privata företag. Och det är våra skattepengar som bekostar vinsten! Vi i Vänsterpartiet vill istället att våra skattepengar ska gå till att finansiera ett rättvist och tryggt samhälle med en bra välfärd för alla. Man måste våga bli gammal i Sverige!

Media: SR1, DN1, 2, 3, 4E24, AB1,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...