28 oktober 2011

Vänsterpartiet vill sänka arvodena

Politiker och deras arvoden, ett spännande - och ofta känsligt - ämne. När Vänsterpartiet nu återigen förspråkar sänkta arvoden i Nybro kommun så kan man nästan förutse att det kommer att röra upp känslorna på många håll. Kräva hårda besparingar i de flesta typer av kommunal verksamhet kan man göra men de politiska arvodena undantas konsekvent.

Detta har Vänsterpartiet upprörts över under lång tid. Vare sig poster eller arvoden får vara ett självändamål i politiken och det är därför vi nu föreslår besparingar över hela det politiska spektrat, vilket "drabbar" inte minst oss själva som parti. Som en konsekvens av det så är en av de besparingar vi föreslår att posten som jag snart ska tillträda i Barn & Utbildningsnämnden, den som andre vice ordförande, avskaffas (en åtgärd som för övrigt föreslogs av bland annat mig och Pia Eriksson, idag andre vice ordförande i Omsorgsnämnden).

Anledningen till att vi vill sänka arvodena är inte att man som fritidspolitiker i allmänhet tjänar feta pengar på sitt politiska engemang (bortsett från kommunal- och oppositionsråd då som båda har över en halv miljon om året) även om det är många som verkar tro det. Jag tror ändå att få engagerar sig politiskt bara för arvodet.

Men de allra flesta som på olika sätt arbetar för att föra samhället framåt gör det dessutom till låg eller ingen ersättning. Varför ska just det parlamentariska arbetet belönas så högt jämfört med alla dessa andra personer som dagligen kämpar i olika organisationer och föreningar på mer eller mindre ideell basis?

Sänkta arvoden handlar om både en kostnadsbesparing och en förtroendefråga gentemot kommunens medborgare och inte minst de anställda. Självklart är det viktigt att alla kan delta i det parlamentariska arbetet och att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst är en självklarhet. Men ersättningar utöver detta bör minimeras anser jag.

Här kan man läsa vårt pressmeddelande där vi berättar om våra förslag till besparingar på politiken.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...