19 oktober 2011

Vänsterpartiet fixar jobben

Passivitet och en gravt misslyckad jobbpolitik som man inte ens tror på själv. Det är vad som kännetecknar regeringens budget för de kommande åren. Mot det ställer Vänsterpartiet en budget med stora jobbsatsningar på flera områden, bland annat fler anställda i äldreomsorgen, vilket ger 125 000 nya jobb och utbildningsplatser.

Efter fem år vid makten så är det enda som regeringen har lyckats med att få arbetsmarknadsåtgärden fas 3 och långtidsarbetslösheten att växa okontrollerat. Drygt 27 000 personer utför idag arbete utan lön, anställningstrygghet eller rätt till semester inom fas 3. Trots att regeringen försöker gömma så många människor i arbetsmarknadsåtgärder så har även långtidsarbetslösheten ökat dramatiskt under de senaste åren.

Utöver det så är regeringens egna ambitioner låga. Passivt ser man på medan massarbetslösheten biter sig fast på allvar. I slutet av mandatperioden hoppas man att man ska lyckas få ner arbetslösheten till den nivå den befann sig på när man tillträdde 2006, högre än så är inte ambitionen. Fast man presenterar väldigt få åtgärder för att uppnå ens med det.

Hög arbetslöshet innebär att kapitalets makt ökar på bekostnad av de arbetande. För Vänsterpartiet är därför full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Arbetet är basen för välfärd och ekonomiskt välstånd. Egen försörjning är grunden för personlig frihet och självständighet.

Med Vänsterpartiets budgetförslag skapas 125 000 nya jobb och utbildningsplatser. Budgeten innehåller stora satsningar på flera områden, bland annat en rejäl satsning på mer personal och utbildning inom äldreomsorgen. Och i stället för mer pengar i krogägarnas plånböcker satsar vi på en generationsväxling på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet gör stora investeringar i omfattande program för nybyggnation och upprustning för att möta den stora bristen på bostäder. Vi satsar också på kraftigt ökad kapacitet på järnvägen och avsätter medel för att säkra en hållbar industriell utveckling så att Sverige kan fortsätta vara en ledande industrination.

Detta och mycket annat gör vi för att det skapar nya jobb, men också för att det är nödvändigt för att Sverige ska stå rustat att möta framtiden. Regeringen pratar om arbetslinjen - vi skapar jobben!

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...