02 oktober 2011

Motion om att förbjuda uthyrning

Jag har skrivit ett utkast till motion till Vänsterpartiets kongress 5-8 januari 2012 som jag gärna vill ha synpunkter på:

Arbetare som lever med otrygga arbetsförhållanden och tillfälliga kontrakt har mycket svårare att organisera sig fackligt och ta strid för bättre arbetsförhållanden. Eftersom arbetarrörelsen tidigt såg hur den uthyrdes arbetsliv präglades av otrygghet så reglerades bemanningsbranschen av 1935 års arbetsförmedlings-lag.

Därför var det också, under nästan 60 år, fram till 1992 helt enkelt förbjudet att bedriva uthyrning. Då påbörjades avregleringen efter påtryckningar från näringslivet. Den borgerliga regeringen tog 1993 avregleringen ett steg längre och det blev fritt fram att starta bemanningsföretag och att ingå uthyrningsavtal. Ledordet var givetvis ”flexibilitet”.

I slutänden så handlar det dock om maktförhållandena mellan arbete och kapital, där de inhyrda ofta används som forna tiders daglönare för att pressa löner och villkor på arbetsplatserna och ser till så att de anställda inte blir för sturska och ställer för höga krav genom en ständig påminnelse om att de är lätt utbytbara.

Flexibilitet i detta fall betyder alltså ofta detsamma som för 60 år sedan, då man förbjöd uthyrningen. Dvs otrygga arbetsförhållanden och svårigheter att organisera sig fackligt och ta strid för bättre arbetsförhållanden. Maktbalansen på arbetsmarknaden har sedan avregleringen 1992 förskjutits många steg till arbetsköparnas fördel.
Bilden är snodd från Vi kallar oss-motkampanjen på Facebook
Det är ett samspel mellan bemanningsföretagen som utnyttjar människors behov av arbete för att tillfredsställa de inhyrandes behov av fogligare arbetskraft och tillsammans dumpar de villkoren på arbetsmarknaden. Detta kan givetvis inte accepteras och även om Vänsterpartiet redan är ledande i kampen mot bemanningsbranschen så bör vi ta ett steg till.

Istället för att enbart förespråka regler för att stävja branschens värsta avarter bör vi förespråka ett förbud mot vad som i själva verket är en avart på svensk arbetsmarknad.

Jag vill därför:
-          Att Vänsterpartiet aktivt driver frågan om att ett förbud mot uthyrning av arbetskraft förs in i svensk lagstiftning


Kaj Raving  2/10 2011

Kontaktperson
Kaj Raving (070 982 96 68, kaj.raving@vansterpartiet.se)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

Fredrich Legnemark sa...

Hej!
Som föredetta bemanningsjobbare ställer jag mig bakom att vi driver ett nytt förbud mot privat arbetsförmedling. Ifall du vill ha medsignatör är jag gärna med.

/Fredrich Legnemark

Kaj Raving sa...

Bra Frdrich, då antecknar jag dig också.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...