24 oktober 2011

Jag kräver sanna svar på medborgarförslag

Medborgarförslag har införts av många kommuner, bland annat Nybro, för att medborgarna ska kunna väcka frågor i fullmäktige. Rätt använt kan det vara ett litet, litet steg för att bättra på det demokratiska inflytandet för kommunens invånare. Fast det förutsätter givetvis att de svar som lämnas till medborgarna faktiskt är sanna.

Dessvärre var det inte fallet när kommunfullmäktige i januari besvarade ett medborgarförslag om att Nybro kommun av djuretiska skäl i första hand ska välja att upphandla eller köpa in produkter som inte är testade på djur. I svaret som gavs stod det nämligen att ”Städkemikalier är dessutom inte föremål för djurtester.” - vilket de vid en närmare granskning faktiskt kan vara. Svaret var alltså helt enkelt inte sant...

Därför har jag lämnat in en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Bernt Jonsson där jag frågar hur han tänker säkerställa att de svar som medborgarna framöver får på sina förslag till kommunfullmäktige verkligen är sanna. För att kräva att svaren som medborgarna får när man vänder sig till fullmäktige åtminstone är sanna är väl ändå inte för mycket begärt?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...