06 oktober 2011

En sammanställning över Vänsterpartiets arbetsmarknadsmotioner 2011

Här kommer länkar till de motioner Vänsterpartiet lämnat till Riksdagen under årets allmänna motionstid och som handlar om arbetsmarknaden och fackliga frågor. Just nu har jag ambitionen att gå igenom åtminstone vissa av dem här på bloggen framöver. Vi får väl se.

Anställningstrygghet:

Tvåpersonersundantaget i LAS: Ett otyg som borgarna fick igenom med hjälp av miljöpartiet. Det har inte lett till fler jobb, däremot till att framför allt äldre anställda sorteras bort vid uppsägningar.
Visstidsanställningar: Idag finns en uppsjö av olika otrygga anställningsformer som arbetsköpare med lite kreativitet kan stapla ovanpå varandra under lång tid. Det behövs en upprensning. Det bör dessutom kosta att använda sig av otrygga anställningar.
Bemanningsföretag och inhyrning: Vänsterpartiet är det parti som tydligast och hårdast vill reglera det otyg som bemanningsmarknaden utgör, även om jag tycker att man borde gå längre och förbjuda skiten.

Arbetstidsfrågor:

Arbetstidsförkortning: 6 timmars arbetsdag vore givetvis positivt ur en mängd aspekter, exempelvis skulle fler arbetare kunna arbeta tills de faktiskt fyller 65...
Inflytande över arbetstiden: Arbetstiden är en viktig fråga att faktiskt kunna påverka.
Övertid: Återigen, arbetstiden är en viktig fråga, och där ingår allt oftare övertid som ett normalinslag. Slimmade organisationer innebär att många företag mer eller mindre regelmässigt beräknar produktionen utifrån övertid. Och arbetarna förlorar sin fritid och slits ut.
EU:s Arbetstidsdirektiv: EU:s arbetstidsdirektiv är en av få förbättringar som EU kommit med ur arbetsrättssynpunkt, om man bortser från undantagen.
Rätt till heltid: Heltid som norm och deltid som en rättighet är till stora delar en fråga om jämställdhet.

Arbetsmiljö:

Arbetslivsforskning: Att lägga ner Arbetslivsinstitutet med dess världsledande forskning var bland regeringens första insatser. Efter det är det bara Sverige och Portugal i Europa som inte har en samlad arbetsmiljöforskning.
Olyckor och dödsfall i arbetslivet: En nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet. Vad annars?
Våld och hot i välfärdsverksamheter: Våld och hot och en tuff psykosocial arbetsmiljö är nog vanligare än ma tror inomvälfärden, och det blir knappast lättare när organisationer slimmas till anorektiska mått.
Regionala skyddsombud: En riktigt bra motion om att regionala skyddsombud ska få tillträde till arbetsplatser även om de för tillfället inte har någon medlem där.

Fackliga rättigheter mm:

Stärk kollektivavtalsmodellen: Nu har vi chansen att kräva ett juridiskt bindande socialt protokoll och ett riktigt skydd för den svenska kollektivavtalsmodellen när det nu är dags för ändringar i EU:s fördragstext igen. Förra gången vi hade chansen svek sossarna. Kan vi lita på dem nu?
Fackliga rättigheter i världen: En bred motion om fackliga rättigheter runt om i världen. I Sverige har vi trots allt rätt och goda möjligheter till facklig organisering. På många håll ser det betydligt annorlunda ut.
Meddelarfrihet och meddelarskydd: I all verksamhet som bekostas av offentliga medel borde det vara självklart med meddelarfrihet och meddelarskydd. Så är det dessvärre inte idag.
Integritet i arbetslivet: Alltfler övervakas på olika sätt i sitt arbete och på sin arbetsplats. Alltför ofta sker det slentrianmässigt och utan tydliga motiv. Att i en samlad lagstiftning fastställa vad som egentligen gäller vore definitivt på sin plats.

A-kassa och sjukförsäkring:

Arbetslöshetsförsäkringen: Höjd ersättning, avdragsrätt, minskat antal karensdagar, enklare kvalificering, stärkt rätt till a-kassa för fackligt och politiskt förtroendevalda, mm, mm. Här finns onekligen mycket att göra.
Sjukförsäkringen: Även här finns ju enorm mycket att göra. Grundtanken måste givetvis vara att den som är sjuk ska ha rätt till ersättning under hela sjukdomstiden och rätt till stöd och hjälp att om möjligt komma tillbaks till arbetslivet.

Diskriminering:

Antidiskrimineringsarbete: När regeringen klubbade den nya diskrimineringslagen så struntade man i fackens önskan om en separat diskrimineringslag för arbetslivet. Dessutom urholkade man den gamla lagen på jämställdhetsområdet.
Invandrade kvinnors arbetsmarknad: Allra svårast att ta sig in på arbetsmarknaden är det för vissa grupper av invandrade kvinnor. För att komma till rätta med det krävs såväl generella som riktade insatser.

Arbetskraftsinvandring och papperslösa:

Arbetskraftsinvandring: Arbetskraftsinvandring ska inte få kunna användas som ett sätt att dumpa löner osv. Exempelvis genom att företag som är etablerade i Sverige och som anlitar utländska bemanningsföretag eller underentreprenörer görs solidariskt ansvariga för inbetalningar av löner, försäkringar, skatter och sociala avgifter.
Papperslösas rättigheter i arbetslivet: Straffa de som utnyttjar utsatta människor, inte de som blir utsatta.

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik:

Arbetsmarknad och funktionshinder: Även för den som drabbas av en funktionsnedsättning måste tillgången till arbetsmarknaden vara en rättighet. Då kan Samhall vara en viktig pusselbit, om man får förutsättningar att nå verksamhetens grundläggande och viktiga sociala mål.
Svartjobb och skattefusk: Mycket kring skattelagstiftning men tar även itu med problemet att en huvudentreprenör idag inte kan hållas ansvarig för villkoren hos en underentreprenör även om det uppenbart är för billig för att vara laglig. På så sätt kan man idag "seriösa" företag komma runt lagstiftningen.
Arbetsmarknadsdelen i (v):s skuggbudget: Om arbetsförmedlingen, FAS 3, arbetsmarknadsutbildningar mm

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...