30 oktober 2011

Det finns ingen ensam frälsare för Vänsterpartiet

Är en ny partiledare räddningen för Vänsterpartiet, frågar sig Stefan Kangas i ett inlägg på Avanti. Svaret han kommer fram till i det mycket välskrivna inlägget är ett rätt entytigt nej. Anledningen är inte minst att partiledarna i själva verket har ganska liten betydelse för hur folk röstar. Men grunden menar han är att partiets är politiska och därför knappast kan åtgärdas genom ett partiledarbyte.

Det är en analys som jag delar fullständigt och som jag framfört under lång tid. Inte för att jag tror att det är betydelselöst vem som är partiledare. Men jag tror att betydelsen är störst internt. Därför kan det också vara nödvändigt att byta partiledare när partiet gå in i en ny tid. Nu är det dock inte det det handlar om för partiets del, vi har inte påbörjat någon förändringsprocess som krävde ett partiledarbyte. Däremot så finns det i partiet en önskan om att gå in i en ny tid och påbörja en förändring. Det är inte samma sak.

Med en önskan om förändring så kommer också en stor risk att man tar till enkla lösningar istället för att ta itu med de verkliga problemen. Särskilt om det riskerar att visa sig att de verkliga problemen kan hamna i ens eget knä med allt vad det innebär. Och jag hävdar att problemet i någon mån hamnar i knät på oss alla som deltog - eller lät bli att delta i valrörelsen (och partiets utveckling innan dess också givetvis. Hursom helst, så är den enklaste stora genomgripande "lösning" man kan ta till i ett parti att byta partiledare. Men ett partiledarbyte kommer aldrig någonsin att vara lösningen! Alldeles oavsett att vi har fyra strålande kompetenta kandidater.

I värsta fall kan det bli precis tvärtom. Bytet bli direkt kontraproduktivt, om man därigenom etablerar en känsla av att den nya partiledaren, oavsett vem/vilka det nu blir, ska komma som en frälsare och lösa alla problem. För, återigen, det kommer inte att hända! I det läget så spelar det ingen som helst roll vem som till slut blir partiledare. Detta var också min främsta kritik när Ohlys avgång började diskuteras strax efter valet. Därmed givetvis inte sagt att det var sökandet efter en lätt lösning som varit motivet för dem som förespråkat ett partiledarbyte.

För ett partiledarbyte kan mycket väl leda till något positivt också vilket jag givetvis hoppas att det gör. Nu står vi ju inför faktumet att vi ska byta partiledare (om man bortser ifrån den intressanta diskussionen om kollektivt ledarskap). Det positiva med detta är att det känns som om en vitaliserande process har påbörjats i partiet nu. En process som mycket väl kan leda till något bra - om vi har självförtroende och ork nog att fortsätta processen även efter kongressen. För det är då, efter kongressen, det verkliga arbetet  måste börja, vilket också är min huvudpoäng här.

Vänsterpartiet måste våga vara en verkligt samhällsförändrande kraft som inte bara vill pusta fasaden på det kapitalistiska rucklet. Vi måste våga visa på att vi faktiskt vill något helt annat samtidigt som vi inte får förlora oss i visionen om ett socialistiskt samhälle. Är vi inte också relevanta i människors vardag här och nu så är vi körda hur eller hur. Det finns en rad politiska frågor som vi måste hantera på både kort och lång sikt. Dessutom har vi en rad rad frågor om organisation och arbetssätt som vi bör arbeta med. Jonas Wikström har vettiga saker att säga när det gäller det.

Inget av detta är väl särskilt nytt eller omvälvande. Det är inte heller enkla frågor. Men jag är övertygad om att vi som parti har alla förutsättningar att klara av dem. Jag tror också att vi har förutsättningarna att bli en betydligt mer relevant faktor på den politiska arenan inom en relativt snar framtid. Men det innebär att vi som vill se ett starkt Vänsterparti behöver ta tag i dessa frågor tillsammands, på alla nivåer och i alla sammanhang. En ny ledare kan, och bör, givetvis spela en viktig roll i det arbetet, men - det finns ingen ensam frälsare för Vänsterpartiet!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...