04 september 2011

Behåll kravet på utträde ur EU!

I helgen har Vänsterpartiet genomfört en konferens om EU. I praktiken var det väl en konferens kring om vi skulle ha kvar kravet på utträde och i så fall vilken vikt kravet om ett utträde ur EU ska ha. Nu var jag inte med, så jag vet inte hur diskussionerna gick och vad slutresultatet faktiskt blev, men man antog i alla fall ett bra uttalande om Eurons kris.

För min personliga del så är det glasklart att kravet på utträde ska finnas kvar. Ingenting i EU:s utveckling har övertygat mig om att något skulle ha förändrats till det bättre - tvärtom! Alla farhågor som Nej-sidan målade upp har i princip besannat; den nyliberala politiken överordnas, om inte allt, så det allra mesta och arbetsrätt, välfärd och sociala villkor har konsekvent pressats tillbaks.

Dessvärre så föreslog programkommisionen som jobbat med förslaget till en ny text i partiprogrammet, att utträdeskravet luckras upp och tonas ner. Dock med den reservationen att utträdeskravet kan bli aktuellt igen om "EU:s destruktiva utveckling förvärras". För mig känns det ungefär som att vi skulle säga att "kravet på en ny regering kan bli aktuellt igen om Sveriges detruktiva utveckling förvärras".

Att tro att EU skulle kunna förändras i socialistisk riktning är enbart naivt. Nyliberalismen och marknadsfundamentalismen är liksom bristerna i demokratin är inskriven i grundlagen och utgör själva fundamentet på hela unionen. Därför har också Vänsterpartiet hela tiden stått för ett starkt EU-motstånd och har som krav att Sverige ska lämna unionen. Att vi även fortsättningsvis står kvar vid det kravet är principiellt viktigt! (Det är ju dessutom numer möjligt eftersom en av de få positiva förändringarna med Lissabonfördraget var dess utträdesklausul.)

Givetvis måste vi så länge vi nu ingår i EU kämpa för att demokratisera och vrida organisationen vänsterut, om inte annat för att minska skadeverkningarna. Och det har också gjorts med bravur av inte minst Eva-Britt Svensson. Men detta är dock ett faktum som kan förtydligas, liksom det faktum att vi inte bara är mot EU, utan för andra, mellanstatliga och mer demokratiska, former av samarbete. Det är bra i programkommisionens förslag. Men det bör kompletteras med ett tydligt utträdeskrav - inget annat.

Bloggat: Micke, Jonas, Jöran, Alla smutsiga detaljer,

Media: AB1, 2, SvD1, 2, 3,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

Nemokrati sa...

Släpper ni utträdeskravet så blir man politiskt hemlös. För varje demokrat är det en självklar sak att unionen ska upplösas. Vi vill ha en demokratisk grundlag och inte en nyliberal tvångströja som underordnar alla demokratiska, medborgerliga och mänskliga fri- och rättigheter under de gangsterekonomiskt korrupa reglerna för den ”inre marknaden”, upphandlingsregler som inte bara ersätter offentliga monopol med humana priser med privata (el tyska, danska statliga) monopol el kartellbildningsoligopol med skyhöga priser utan också endast gynnar korruption, penningtvätt, trafficking och människohandel förutom massa svartjobb och lönedumpning av svårartat för att inte säga slaveriliknande slag.

Lissabonfördragets ratificering har inte genomgått en demokratiskt godtagbar beslutsprocess i mig veterligen något enda medlemsland och måste naturligtvis av den anledningen skrotas. Att ett irländskt nej till Lissabonfördraget ogiltigförklaras ett år medan ett ja giltigförklaras nästa år - det är procedurer som talar sitt tydliga manipulationsspråk.

Varken debatt eller korrekt information har tillåtits. Folken i medlemsländerna har blivit förda bakom ljuset av en korrupt elit som endast vill gynna sin egen plånbok genom pålagor som är fruktansvärda för befolkningarna i medlemsländerna. Dubbel- och trippelbeskattningarna som det inneburit har inte gagnat någon allmänhet öht, endast lett till att banker kunnat fortsätta göda sig med skattepengar och förorsakat enorm massarbetslöshet.

Sverige ut ur EU – NU. För medlemsavgiften kan vi skapa den välfärd som Vänsterpartiet förespråkar, då har vi också råd med att mota undan arbetslösheten, avskaffa barnfattigdomen, höja utbildningsnivån och skapa offentliga jobb i den utsträckning som det behövs samt även införa sex timmars arbetsdag.

Den neo-feodalisering som det innebär att först ge bankdirektörerna bailout så de kan bibehålla sina höga löner, bonusar och pensionavtal i djupaste kris för att sedan köpa upp lantegendomar i medeltida vasallskala för att sen casha in på EU-bidragen också är ett sånt avancerat lurendrejeri att det måste få stopp på en gång. Genast.

Som sagt – Sverige ut ur EU-NU. Och återinför valutarestriktioner - nnan det är för sent.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...