20 augusti 2011

Centern vill sälja ut hälften av sjukvården - vad ska bort i Kalmar län Christer?

Nya centerparollen?
Redan idag försvinner minst 4 miljarder skattekronor från svensk sjukvård - varje år! Det är pengar som vi till exempel skulle kunna anställa 10 000 sjuksköterskor för. Istället går pengarna rätt ner i fickorna på privata aktieägare. Men centerpartiet tycker inte att det räcker, utan man vill femdubbla andelen vård som drivs med vinstintresset som drivkraft.

Min bestämda uppfattning är att vinstintresset inte har i välfärden att göra - och allra minst inom vården. Vården bör ägas gemensamt och ska enbart styras utifrån behov, inte vinstmarginal. Idag ser vi en utveckling som går åt helt fel håll, där välfärden slås sönder och kommersialiseras. Vinsten och lönsamheten blir det som vägleder verksamheten istället för individens och samhällets behov av en god vård som fördelas efterbehov.

Men Centerpartiet tycker alltså inte att den utvecklingen går tillräckligt snabbt! Att säkra aktieägarnas behov av lönsamma marknader (privat sjukvård har exempelvis högre vinstmarginal än elmarknaden) är viktigare än att säkra medborgarnas behov av en god vård för alla. Man vill nu skynda på utvecklingen och ha som mål att hälften av all vård ska drivas med vinstintresset som drivkraft. En femdubbling jämfört med idag!

Vänsterpartiet säger nej till fortsatt privatisering av vården! Privatiserad vård leder bland annat till minskad demokrati, ökad ojämlikhet, felprioriteringar och, inte minst, att sjukvården dräneras på pengar. Frågan som ställs på Östrans ledarsida idag till oppositionsledaren i landstinget i Kalmar län, Christer Jonsson (C), är därför ytterst befogad:
Vilka sjukhus i länet ska säljas ut? Vilka vårdcentraler ska privatiseras? Vilka internationella, vinstdrivande koncerner är påtänkta som köpare?

Hur många miljoner av våra landstingsskattepengar ska inte längre användas till vård och omsorg utan delas ut i vinst till ägare av dessa verksamheter?
Så, vad ska bort i Kalmar län? Det vore intressant med ett svar på den frågan Christer...

Bloggat: In Your Face, Alliansfritt, Martin Moberg, Badlands Hyena, Alltid Rött,

Media: Ex1, SR, SvD,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , , 

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...