19 augusti 2011

Bra med jämställdhetspott, men inhyrningsfrågan då?

LO-förbunden har nu börjat enas om kommande avtalskrav. Kommunalarbetaren har listat de viktigaste kraven:
• Löneökningarna, de bestäms i början av september av styrelsen.
• Jämställdhetspott.
• Begränsning av antalet tillfälliga anställningar.
• Trygghetsförsäkring ska ge 100 procent i ersättning från första dagen vid arbetsskada.

Om löneökningarna är väl inte så mycket att säga. Arbetarnas löner har fått stå tillbaks under flera år utan att det har hindrat många arbetsköpare från att berika sig med bonusar och annat. Nu är det dags att ta tillbaks en del av de ökande löneklyftorna mellan arbetare och direktörer!

Att man har kommit överens om en jämställdhetspott, trots motstånd från IF Metall och arbetsköparna är bra. Det är en bra och högst konkret facklig strategi för att utjämna de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnor och män - och såklart en seger för kommunal, även om modellen verkar krånglig.

Frågan är dock vilken roll LO får i lönebildningen och om en jämställdhetspott överhuvud taget är förenligt med industriavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och Industriförbunden som beslutar löneramen för inte bara den s.k. konkurrensutsatta sektorn utan även för övriga LO-förbund. Industriavtalet binder ju såvitt jag förstått industrins parter att inte komma med andra krav än de som man blivit överens med sina arbetsköpare om. Vad det innebär återstår att se...

Att man väljer att ta tag i visstidseländet är givetvis oerhört viktigt och även det en jämställdhetsfråga.  Vikarier och systemet utnyttjas hänsynslöst i flera brancher och kvinnor är mest drabbade. Kravet att den som varit anställd i två år inom en femårsperiod automatiskt ska ha rätt till en fast tjänst ska gälla för alla former av tillfälliga anställningar är bra, åtminstone som första steg. Vi kan inte fortsätta accepterar en arbetsmarknad som inte strävar efter bra anställningstrygghet som norm.

Och 100 procent i ersättning från första dagen vid arbetsskada är väl snarast att betrakta som en självklarhet...

Bra krav alltså, men viktiga bitar saknas! LO kommer inte att gemensamt driva kravet om rätt till heltid trots att hundratusentals människor, mest kvinnor, tvingas att jobba mindre än de vill och kan, därför att arbetsköparna bara erbjuder deltidsjobb. Dags att lagstifta om rätten till heltid alltså!

Man kommer inte heller att gemensamt driva kravet att begränsa möjligheten att kringgå återanställningsrätten i LAS genom att hyra in via bemanningsföretag. Inhyrning av personal har blivit ett sätt att pressa ner villkoren på arbetsmarknaden. Vissa förbund har drivit igenom halvtaskiga kompromisser till höga kostnader och tydliger så tror man sig inte ha kraften att åstadkomma något bättre. Vi måste ta den striden, men det är tydligt att svensk fackföreningsrörelse på många håll lider av ett oerhört taskigt självförtroende!

Även i denna fråga finns alltså all anledning att driva på kravet om en tydlig lagstiftning. Och Vänsterpartiets krav i frågan är tydlig: LAS måste kompletteras med en tydlig skrivning där det uttryckligen framgår att det inte är tillåtet att hyra in arbetskraft från bemanningsföretag när det finns tidigare anställda som har företrädesrätt till återanställning. Och det ska inte heller vara tillåtet att använda inhyrning för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov

Det finns all anledning att återkomma i ämnet framöver...
 
Bloggat: Göran, LO-bloggen,

Media: e24LO-tidningen1, 2, 3DN, SvD1, 2, BT,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...