10 juni 2011

Tydligt om skillnaden mellan moderaternas och Vänsterpartiets prioriteringar

Vänsterpartiet vill avskaffa Rut-bidraget och istället se till så att det finns barnomsorg på obekväm arbetstid för alla som behöver det. Detta fick Axel Werin (m) att påstå att Vänsterpartiet är emot städjobb. Hur han nu kan komma till den slutsatsen när det är han som tycker att städjobb inte ska betalas med vad tjänsten faktiskt är värd kan man ju förvisso undra.

Men oavsett det så försöker Axel Werin (m) också måla upp en bild av att Rut-bidraget är något som främst används av låg- och medelinkomsttagare. Med tanke på hur verkligheten ser ut så ter sig den bilden något märklig.

Men om man som Axel Werin (m) utgår från att en normalinkomsttagare tjänar runt 40 000kr i månaden så blir resonemanget mer begripligt. Siffror från SCB visar nämligen tydligt att det är de mest välbetalda som använder bidraget mest.

Inte oväntat så är det de som tjänar över en miljon kronor om året som är de flitigaste användarna. Avdragets storlek växer också med inkomsten. Lika föga oväntat är att just Danderydsborna är de flitigaste användarna. Att Axel Werin (m) väljer att strida för frikostiga bidrag för denna klass av välbetalda bidragstagare är inte heller det förvånande.

Men detta visar tydligt på skillnaden mellan moderaternas och Vänsterpartiets prioriteringar. För mig är det nämligen ett enkelt val att istället strida för barnomsorg på obekväm arbetstid så att kassörskan på ICA kan behålla sitt jobb.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...