22 juni 2011

Regeringen försvarar utförsäkringslinjen med näbbar och klor

Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än nödvändigt vid sjukdom eller skada. Men istället för ett skyddsnät så har vi fått en ättestupa i form av en utförsäkringskedja med rigida kollektiva tidsgränser för hur länge du får vara sjuk. En utförsäkringslinje som regeringen kämpar med näbbar och klor för att få behålla efter att Vänsterpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ställt krav på förändringar.

Vad den rödgröna opposi­tionen nu ställde som krav handlade inte om några genomgripande förändringar, utan enbart om åtgärder för att undvika de värsta missförhållandena och mildra de värsta effekterna av regeringens utförsäkringslinje.
  • Återförsäkra dem som utförsäkrats från tidsbegränsad sjukersättning. De ska få en ersättning som ligger i nivå med den ersättning de har haft tidigare.
  • Avskaffa prövningen av arbetsförmåga mot den reguljära arbetsmarknaden. Den har inneburit att man prövas mot jobb som inte finns och ska i väntan på en långsiktig lösning ersättas med prövning mot normalt förekommande arbeten.
Givetvis räcker det inte med lite ny fernissa på ytan, det krävs att sjukförsäkringen förändras i grunden. Men även dessa små justeringar av ett i grunden genomruttet system är alltså för mycket för regeringen.

Utöver detta ville de Rödgröna stoppa utförsäkringarna, men med Sverigedemokraternas stöd så kommer Reinfeldt och c:o även fortsättningsvis att kunna tvinga ut tusentals sjuka människor i otrygghet för att finansiera regeringens skattesänkningar.

Ingen väljer att bli sjuk. Då kan man givetvis inte heller straffa någon till att bli frisk. Alla ska ha rätt till ett arbete, men man måste också ha rätt att vara sjuk utan att det ska behöva leda till fattigdom och utslagning! Detta borde borde vara självklarheter i ett välfärdssamhälle som vårt. Men det tycker uppenbarligen inte regeringen. Därför kommer protesterna att fortsätta mot deras brutala utförsäkringslinje!
Bloggat: Annarkia, LO-bloggen, Alliansfritt, Martin, Göran,

Media: AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Ex1, 2, 3, KA, DN1, 2, SR,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Inse faktum!
Många som idag är heltidssjukskrivna har ändå en viss arbetsförmåga. Då läkare slentrianmässigt heltidssjukskriver många behövs kanske läkarkompetensen ses över. Visst är det så att några alltid kommer i kläm, men dom flesta kan nog jobba om så bara en timme om dagen.
Jag själv gick in i väggen totalt men vägrade vara sjukskriven på heltid och vald själv att jobba 25%. Därför vet jag att heltidssjukskrivning är endast ett fåtal i behov av. Att bara gå hemma på heltid och inte göra någonting blir ingen friskare av, så regeringen har mitt stöd trots att jag är anti-moderat.

Kaj Raving sa...

Man kunde arbeta deltid även innan om man ville. Men ärligt talat, hur många arbeten finns det där man kan arbeta en timme om dagen? Särskilt eftersom det oftast inte är så enkelt att man kan säga att man kan arbeta en timme om dagen utan det hänger på dagsformen.

Dessutom har regeringen gjort det betydligt lättare för företagen att snabbt göra sig av med den som inte kan arbeta 100%, så den som tidigare kunde vara kvar på sitt arbete, men kanske bara jobba 25% sägs nu upp istället. Vad vinner den som är sjukskriven på det?

Att utifrån en tidtabell, utan individuell hänsyn, kastas ut i otrygghet utan att veta hur man ska klara sin ekonomi är det definitivt ingen som blir friskare av. Tvärtom så har det ju lett till en helt ny diagnos - försäkringskasseutlöst depression. Vad vinner den som är sjukskriven på det? Och vad vinner samhället?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...