12 juni 2011

Klasskillnaderna får allt större betydelse i skolan

Vilket hem man kommer ifrån spelar allt större roll för hur barn klarar sig i skolan, konstaterar Sydsvenskan:
För tio år sedan var den svenska skolan en av världens bästa på att ge alla barn samma chans oavsett hemförhållanden. Nu är den inte ens genomsnittlig.
Klasstillhörighet är en viktig faktor för barnens skolgång, som präglas av föräldrarnas utbildningsnivå och sociala status. Skolans uppgift bör vara att utjämna och kompensera för dessa skillnader. ”Alla elever ska oavsett bakgrund, ekonomi och individuella förutsättningar ha samma möjlighet att nå målen.” enligt Skolverket.

Så såg det också ut en gång i tiden. Resultatet var att Sverige en gång i tiden hade en skola som var världens mest jämlika och där resultaten som svenska elever visade upp tillhörde de allra bästa. Det som skolmajor Björklund (fp) med förkärlek kallar för "flumskolan". Sedan dess har mycket förändrats.
Men skolan är sämre och sämre på att leva upp till sin likvärdighet. De senaste tio åren har eleverna med lågutbildade föräldrar åkt rutschkana neråt vad gäller behörighet. Betygsgapet ökar mellan barn till hög- och lågutbildade. Och i Pisas mätningar har den svenska skolan gått från att vara en av de mest likvärdiga för tio år sedan, till att vara sämre än genomsnittet i OECD.
Segregationen och ojämlikheten i skolan har ökat medan resultaten från svenska elever stadigt sjunkit, för att rasa ännu fortare under skolmajor Björklunds regi. Och det är eleverna med de sämsta förutsättningarna som halkar efter när allt mer ansvar läggs på föräldrarna. Istället för en skola som motverkar ojämlikhet så har vi fått en skola där det blir allt viktigare att du föds med rätt föräldrar.
”Socioekonomisk status” är ett slags totalbild över vilken plats familjen har i samhället. Föräldrarnas utbildning, jobb och inkomster vägs ihop. Man vet att situationen hemma har stort inflytande på hur det går för barnen i skolan. Och viktigare och viktigare blir livets lotteri för skolgången – fast det inte ska vara så.

När niondeklassarna nu går ut med sina slutbetyg från grundskolan kommer flickorna med högutbildade föräldrar att ha i genomsnitt VG i alla ämnen. Pojkarna med lågutbildade föräldrar har i genomsnitt inte ens godkänt i alla ämnen.
Skolan borde kompensera för detta "livets lotteri". Inte förstärka skillnaderna genom tidig sortering, utslagning och segregering i skolan, där resultatet blir en skola där klasskillnaderna blir allt tydligare, vilket är major Björklunds recept. Men då krävs det att skolan tillförs tillräckliga resurser för att kunna möta alla elevers olika behov. Det krävs att skattepengarna till skolan går till eleverna och inte till privata vinster och det krävs att läxläsning sker på skoltid och med lärarhjälp.

Men precis som när det gäller barnfattigdomen så handlar den ökande utslagningen och segregationen av skolan om politiska val. Genom minskade resurser och privatisering har man tagit tydlig ställning mot en skola för alla elever. Istället har vi fått en skola där svenska skolelever har blivit en handelsvara bland andra och där utslagning är norm.

Det är en ideologiskt driven försämringen av skolan!

Lästips: Rut grubblar nog hon också av Helena, EN Vansinnets röst överröstar Välfärden av Nemokrati, Är skatteväxling modellen? av Göran, Vänsterpartiets kritik av vinstdrivande skolor i centrum för flera debatter i kommunfullmäktige av Jöran, Lite om ett förslag från (c) om höjt barnbidrag och ett icke (m)öjligt avsteg från den s k arbetslinjen.. av Martin och Tio år sedan EU:s toppmöte skakade Göteborg av Jonas.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...