28 juni 2011

Ehec - det handlar om vår djurhållning!

Ett ehec-fall av samma specifika typ som  från utbrottet i Tyskland har nu identifierats i Sverige. Något som skapar oro hos groddodlarna i Sverige eftersom försäljningen av groddar stoppas. Böngroddar pekas nämligen återigen ut som källan till ehec-smittan. Men, böngroddar är fortfarande inte källan till Ehec-smittan även om media, sin vana trogen, återger den "sanningen". Vilket leder till att folk i allmänhet tror att Ehec uppstår i grönsaker. Vilket alltså är helt fel!

Så, hur blir man egentligen smittad? Vad är källan? Institutet för hälsa och välfärd förklarar:
Vanligtvis fungerar tarmsystemet hos nötkreatur, men ibland också hos får och getter, som bakteriens reservoar. Det behövs en väldigt liten mängd EHEC-bakterier, bara 10–100 stycken, för att åstadkomma en infektion. Smittan fås oftast från mat som kontaminerats med avföring och tillretts dåligt eller via dricks- och badvatten. Smittan kan också spridas via händerna från en person till en annan, t.ex. mellan familjemedlemmar. Man kan också bli smittad direkt genom att vidröra djur som bär på EHEC-bakterien.
Det är alltså inte i växtriket som vi hittar orsaken till Ehec-bakterien utan bakterien kommer nästan alltid från nötkreatur, i undantagsfall från svin - som då smittats av kor. I de stora kött- och mjölkfabrikerna bär ca 10 procent av djuren på Ehec-smittan. Groddar är alltså enbart bärare av bakterien, inte själva "bakterietillverkaren".

Istället handlar det alltså om vår djurhållning! För att få fram så billiga livsmedel som möjligt utsätts djuren för livslångt lidande i djurfabrikerna där djuren behandlas som maskiner för omvandling av billigt foder till dyrt kött. Varje påhitt som resulterar i en högre ''omvandlingsgrad`` kommer också att brukas.

Bruket och missbruket av djur som föds upp till föda i en värld med en ökande köttkonsumtion leder därför till en effektiviserad och centraliserat industriproduktion där stora djurbesättningar trängs på en liten yta och matas med felaktigt foder för att öka profiten. Rune Lanestrand, tidigare redaktör för Småbrukaren:
När det gäller kor och tjurar i fabrikerna är de ständigt magsjuka på grund av felaktigt foder. För att skynda på tillväxt och mjölkproduktion ges de koncentrerat kraftfoder medan deras magar är gjorda för grovfoder som gräs och halm.
 
Denna felnäring innebär att djuren står med ständiga diarrér. Den som sett en djurfabrik med nötkreatur kan inte frigöra sig från riktigt hemska bilder.
 
Nötkreaturen är så sjuka i magen att avföringen står som en kvast och är nästan lika rinnande som urinen. Man behöver inte vara professor vid lantbruksuniversitetet för att förstå att i dessa sjuka magar kan bildas mycket farliga bakterier. Men det tiger de med för de har varit med och skapat dagens hänsynslösa djurhållning.
En dröm för bakterier och virus att frodas och muteras i. Och resultatet av detta har vi sett många gånger, oavsett om det kallas galna ko-sjukan eller Ehec-smitta.

Media: Ex1, 2, 3, GP1, DN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  SvD1, 23, 4, 5, 6, HD, AB1, 2, 3, 4, SR,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...