29 juni 2011

Grattis alla skyddsombud!

Sveriges alla skyddsombud har nu fått en egen dag. Skyddsombudens dag 29 juni, har införts för att uppmärksamma alla de som har valts att verka för en god arbetsmiljö för sig och sina arbetskamrater. Skyddsombuden är arbetarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor och har den ofta otacksamma uppgiften att vaka över att arbetsköparen fullgör sitt arbetsmiljöansvar.

Det var för att uppmärksamma alla dessa hjältar i det tysta som Facebookgruppen Support your local skyddsombud tog initiativ till att inrätta Skyddsombudets dag. Tack vare eldsjälen bakom gruppen, Mats Palm, så har nu även IF Metalls kongress ställt sig bakom att införa en Skyddsombudens dag.
Datumet,29 juni, kommer sig av att begreppet "arbetstagarnas ombud" för första gången dök upp i lagsammanhang i yrkesfarelagen 1912 och just den 29 juni överlämnades lagen till kungen.

Det kan i detta sammanhang vara värt att påminna lite om vad regeringen har gjort för att förbättra arbetsmiljön. Ett axplock:
Arbetarskyddet försvagas.
Regeringens neddragningar på arbetsmiljön kostar miljarder
Elever drabbas av neddragningarna på Arbetsmiljöverket!
Fler skadade och döda på jobbet med sämre arbetsmiljö
Rut-bidrag ger ökad ohälsa bland städarna
Sämre arbetsmiljö och kundsäkerhet med avreglerad apoteksmarknad

Lästips: Följa klädkod eller spegla befolkningen? av Samuel, Ungas uppslutning till demokratin ska inte tas för given av Göran, Vill vi ha det så här? av Ilse-Marie, Om de SAAB-anställdas jobbskatteavdrag, som faktiskt skulle ha sparats på banken enligt ledande moderatpolitiker från Botkyrka... av Martin, Även DN förstår det Reinfeldt inte vill förstå av Sebastian
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

28 juni 2011

Ehec - det handlar om vår djurhållning!

Ett ehec-fall av samma specifika typ som  från utbrottet i Tyskland har nu identifierats i Sverige. Något som skapar oro hos groddodlarna i Sverige eftersom försäljningen av groddar stoppas. Böngroddar pekas nämligen återigen ut som källan till ehec-smittan. Men, böngroddar är fortfarande inte källan till Ehec-smittan även om media, sin vana trogen, återger den "sanningen". Vilket leder till att folk i allmänhet tror att Ehec uppstår i grönsaker. Vilket alltså är helt fel!

Så, hur blir man egentligen smittad? Vad är källan? Institutet för hälsa och välfärd förklarar:
Vanligtvis fungerar tarmsystemet hos nötkreatur, men ibland också hos får och getter, som bakteriens reservoar. Det behövs en väldigt liten mängd EHEC-bakterier, bara 10–100 stycken, för att åstadkomma en infektion. Smittan fås oftast från mat som kontaminerats med avföring och tillretts dåligt eller via dricks- och badvatten. Smittan kan också spridas via händerna från en person till en annan, t.ex. mellan familjemedlemmar. Man kan också bli smittad direkt genom att vidröra djur som bär på EHEC-bakterien.
Det är alltså inte i växtriket som vi hittar orsaken till Ehec-bakterien utan bakterien kommer nästan alltid från nötkreatur, i undantagsfall från svin - som då smittats av kor. I de stora kött- och mjölkfabrikerna bär ca 10 procent av djuren på Ehec-smittan. Groddar är alltså enbart bärare av bakterien, inte själva "bakterietillverkaren".

Istället handlar det alltså om vår djurhållning! För att få fram så billiga livsmedel som möjligt utsätts djuren för livslångt lidande i djurfabrikerna där djuren behandlas som maskiner för omvandling av billigt foder till dyrt kött. Varje påhitt som resulterar i en högre ''omvandlingsgrad`` kommer också att brukas.

Bruket och missbruket av djur som föds upp till föda i en värld med en ökande köttkonsumtion leder därför till en effektiviserad och centraliserat industriproduktion där stora djurbesättningar trängs på en liten yta och matas med felaktigt foder för att öka profiten. Rune Lanestrand, tidigare redaktör för Småbrukaren:
När det gäller kor och tjurar i fabrikerna är de ständigt magsjuka på grund av felaktigt foder. För att skynda på tillväxt och mjölkproduktion ges de koncentrerat kraftfoder medan deras magar är gjorda för grovfoder som gräs och halm.
 
Denna felnäring innebär att djuren står med ständiga diarrér. Den som sett en djurfabrik med nötkreatur kan inte frigöra sig från riktigt hemska bilder.
 
Nötkreaturen är så sjuka i magen att avföringen står som en kvast och är nästan lika rinnande som urinen. Man behöver inte vara professor vid lantbruksuniversitetet för att förstå att i dessa sjuka magar kan bildas mycket farliga bakterier. Men det tiger de med för de har varit med och skapat dagens hänsynslösa djurhållning.
En dröm för bakterier och virus att frodas och muteras i. Och resultatet av detta har vi sett många gånger, oavsett om det kallas galna ko-sjukan eller Ehec-smitta.

Media: Ex1, 2, 3, GP1, DN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  SvD1, 23, 4, 5, 6, HD, AB1, 2, 3, 4, SR,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

27 juni 2011

Facket hjälper sommarjobbande ungdomar

Fackets hjälptelefon finns till för att hjälpa ungdomar som har frågor kring sin anställning. Allt för ofta handlar samtalen om ungdomar som på olika sätt har utnyttjats av oseriösa arbetsgivare. Idag inleder LO sin årliga sommarjobbskampanj. Och det märks att villkoren blir tuffare när konkurrensen om jobben hårdnar. Redan i maj månad hade det kommit ovanligt många samtal.

Vi har redan fått läsa om hur ungdomar har fått ”provjobba” gratis i hopp om att få jobb. Andra kommer i sommar att arbeta alldeles för många timmar eller skickas hem utan lön när det regnar, så kallade solskensjobb. Förra året hörde över 2 700 personer av sig till fackets hjälptelefon och den vanligaste frågan handlade om just lönen.

Den i särklass vanligaste frågan gäller lönen. 45 procent av dem som kontaktade hjälptelefonen 2010 hade frågor som rörde lönen. Under sommaren 2010 ökade antalet kontakter kraftigt där ungdomar provjobbat gratis. Andra vanliga frågor gällde arbetstider och vad som gäller vid uppsägning och avsked.
Andra får jobba under förhållanden om är direkt olämpliga eller farliga för ungdomar. Listan på dåliga exempel kan göras lång, därför har Fackets hjälptelefon hjälpt ungdomar i snart 20 år. Alla samtal gäller inte ungdomar som utnyttjas, även seriösa företagare ringer när de vill veta hur de ska göra för att det ska bli rätt. Men alltför många av samtalen som kommer in varje år handlar om ungdomar som behandlas illa på olika sätt.

www.lo.se/ung kan man som ung få tips och råd för att få en bättre start i arbetslivet. Fackets hjälptelefon finns på 020-56 00 56 och står öppet för frågor året om, alldeles gratis.

Lästips: Om att presentera fakta, En föga förvånande nyhet om en fallerande privatisering av bilprovningen..., President i allt utom namnet – Fredrik Reinfeldts kaffebords bok, Om orsak och verkan i eurokrisens spår, EU:s gränskontroller kräver liv, Fel fokus i klimatdebatten
Media: DN1, 23Svt, Metro, HD, SvD, SMP,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

25 juni 2011

New York säger ja till samkönade äktenskap

Man får gratulera alla väntande homosexuella i USA:s delstat New York som nu får lov att gifta sig. Detta efter att senaten där med knapp majoritet – 33 för och 29 emot – godkände förslaget om att samkönade par ska få ingå äktenskap. På tiden kan man tycka, men i ärlighetens namn så har vi inte haft en könsneutral äktenskapslagstiftning i Sverige så pass länge att vi kan slå oss för bröstet för det.

Dessvärre så ger sig inte homohatarna utan kamp och på många ställen har man inte kommit så långt som i New York. I majoriteten av USA:s stater så är det tyvärr fortfarande inte tillåtet för samkönade par att manifestera sin kärlek genom att ingå äktenskap, utan man slåss för att behålla sina diskriminerande lagar.

Och i majoriteten av länder världen över ser det likadant ut. I många länder diskrimineras homo- och bisexuella öppet. I många länder är det till och med fortfarande förbjudet att vara homosexuell. Men kärlek kan helt enkelt inte lagstiftas bort och homosexuella blir knappast hetero bara för att de inte får visa sin kärlek till en person av samma kön. Jag undrar när alla ska förstå det?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

24 juni 2011

Att svenska företag inte anställer invandrare kostar Sverige miljardbelopp varje år

Apropå att danskarna har tagit ett riksdagsbeslut om att utvisa alla invandrare som döms för brott som medför fängelsestraff, oavsett hur lindriga de är, så hittade jag några intressanta artiklar av Veckans Affärer. Man har tydligen räknat lite på vad mångfalden kostar samhället, eller snarare på vad bristen på mångfald kostar. Och det är inga småslantar det handlar om:
Minst 34 miljarder kronor. Ungefär lika mycket som hela det svenska rättsväsendet kostar. Eller vad Sveriges kommunikationer kostar under ett år. Eller vad vi betalar för statsskuldsräntor och rikets styrelse under samma tid.

Minst 34 miljarder kronor, det är vad det kostar AB Sverige att svenska företag inte anställer invandrare.

Och det är lågt räknat, visar den beräkning som VA:s Pontus Herin gjort i detta temanummer om mångfald.
34 miljarder! Och då är ändå inte alla faktorer medräknade, som att ökad invandring ökar ett lands export...

Så lyssna danskar: enfalden är inte bara skamlig, den är dyr också!

Mångfald - också lönsammare än enfald,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Tandvård åt alla!

Ett av de vårdområden där klasskillnaderna syns som allra tydligast är inom tandvården. Annan vård omfattas av det så kallade högkostnadsskyddet som garanterar att patienten aldrig betalar mer än 900 kronor för vård under ett år.

Men av någon anledning så tycks tänderna inte tillhöra den övriga kroppen. Högkostnadsskyddet innefattar nämligen inte tandvård. Många låginkomsttagare tvingas därför avstå från nödvändiga behandlingar och förebyggande undersökningar.

Vänsterpartiet vill att tandvården ska rymmas inom högkostnadsskyddet så att alla får samma rätt till god tandhälsa.

Lästips: Vill vi ha det så här? undrar Ilse-Marie, Sebastian bjuder på politiska snapsvisor och Jöran skriver om Ett försök att få in en evidensbaserad politik i måndagens maratondebatt på 13 timmar om fullmäktiges budget,

Media: AB1, Ex,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Den ideologiskt myten om det stora bidragsfusket

Myten om det stora fusket med våra socialförsäkringar handlar inte om annat än en rent lögnaktig ideologisk kampanj från högern med syftet att lättare kunna genomföra den stora nedmontering av våra socialförsäkringar som vi fått se under högerregeringen. Det visar Petter Larsson och Björn Johnson i dagens DN. Jag har också skrivit om hur fusket överdrivs tidigare.

Vårt solidariska, finmaskiga svenska skyddsnät har haft ett stort stöd i breda lager tidigare, även hos en väbemedlad medelklass. Inkomstbortfallsprincipen gjorde att även den som tjänade hyggligt slapp se sin tillvaro rasa om man blev sjuk eller arbetslös - utan att man behövde privata försäkringar. För att få kunna rasera vårt gemensamma trygghetssystem så var högern, med moderaterna i spetsen, först tvungna att bryta ner det massiva stöd som fanns för ett skyddsnät baserat på en solidarisk finansiering.

Det var därför man lanserade myten om det utbredda bidragsfusket! Alltså inte för att det fanns något fusk. Inte heller för att spara några pengar, även om nedmonteringen av sjukförsäkringen finansierar regeringens skattesänkningar. Tvärtom så spelar det ingen roll om fuskjakten kostar mer än den drar in. Det viktiga är att man smetar fast bilden av att det finns ett utbrett fusk. En bild som inte har något med verkligheten att göra. Petter Larsson och Björn Johnson:
I klarspråk: ryktet om de bidragsfuskande svenskarna är betydligt överdrivet. Man kan förstås alltid tala om mörkertal, men skillnaden mellan de 10 fuskmiljarder som regeringen baserat sin politik på och de småsummor som i slutändan hamnar hos polis och åklagare är så enorm att det nästan blir löjligt. Frågan är om fuskarjakten ens är mödan värd. Den verkar sammantaget dra in något mer till statskassan än vad den kostar. Fast det är innan man räknat in rättsväsendets kostnader, i form av polisutredningar och domstolsprocesser.
Det handlar alltså enbart om lögnaktiga propaganda från högerns sida med syftet att öka acceptansen för ett nedmonterat välfärdssamhälle och framväxten av ett USA-inspirerat samhälle. Ett samhälle där de som högern ser som tärande; sjuka, arbetslösa och låginkomsttagare, får hålla tillgodo med en sämre allmän lägstanivå, medan de som har råd täcker upp sin trygghet med privata försäkringar när de ser att den offentliga välfärden inte räcker till.

Och man har lyckats väl. Svenskarnas en gång höga förtroende för det generella trygghetssystemet har brutits och Sverige intar bottenplaceringen bland de Nordiska länderna i förtroende för välfärden. Istället för en generell välfärd ser vi hur ett samhälle som är förbehållet de som har råd att betala för sig växer fram. En utveckling som vi alltså redan ser, inte minst när det gäller risken för arbetslöshet. Petter Larsson och Björn Johnson:
För att uttrycka det lite mer tillspetsat: kampen mot fusket är en bärande del i Moderaternas försök att hetsa medelklass och skötsam arbetarklass mot en vagt definierad underklass som simulerar, latar sig och fuskar. Det ska nog tyvärr mer till än en kritisk rapport från Riksrevisionen för att rucka på den framgångsrika fiendebilden.
[...]
Om vi tror att alla andra fuskar, kommer vi lättare att börja fuska själva. Det som brukar kallas en social fälla öppnas, där ingen vill vara solidarisk om alla andra tar för sig. När den spiralen satts igång är det bara en tidsfråga innan vägen öppnas för privata försäkringar. För vem litar på – eller vill betala till – offentliga system som läcker som såll?
Bloggat: Göran, Lasse, Svensson, Kulturbloggen,

Media: Ex1, DN1, GP,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

22 juni 2011

Regeringen försvarar utförsäkringslinjen med näbbar och klor

Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än nödvändigt vid sjukdom eller skada. Men istället för ett skyddsnät så har vi fått en ättestupa i form av en utförsäkringskedja med rigida kollektiva tidsgränser för hur länge du får vara sjuk. En utförsäkringslinje som regeringen kämpar med näbbar och klor för att få behålla efter att Vänsterpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ställt krav på förändringar.

Vad den rödgröna opposi­tionen nu ställde som krav handlade inte om några genomgripande förändringar, utan enbart om åtgärder för att undvika de värsta missförhållandena och mildra de värsta effekterna av regeringens utförsäkringslinje.
  • Återförsäkra dem som utförsäkrats från tidsbegränsad sjukersättning. De ska få en ersättning som ligger i nivå med den ersättning de har haft tidigare.
  • Avskaffa prövningen av arbetsförmåga mot den reguljära arbetsmarknaden. Den har inneburit att man prövas mot jobb som inte finns och ska i väntan på en långsiktig lösning ersättas med prövning mot normalt förekommande arbeten.
Givetvis räcker det inte med lite ny fernissa på ytan, det krävs att sjukförsäkringen förändras i grunden. Men även dessa små justeringar av ett i grunden genomruttet system är alltså för mycket för regeringen.

Utöver detta ville de Rödgröna stoppa utförsäkringarna, men med Sverigedemokraternas stöd så kommer Reinfeldt och c:o även fortsättningsvis att kunna tvinga ut tusentals sjuka människor i otrygghet för att finansiera regeringens skattesänkningar.

Ingen väljer att bli sjuk. Då kan man givetvis inte heller straffa någon till att bli frisk. Alla ska ha rätt till ett arbete, men man måste också ha rätt att vara sjuk utan att det ska behöva leda till fattigdom och utslagning! Detta borde borde vara självklarheter i ett välfärdssamhälle som vårt. Men det tycker uppenbarligen inte regeringen. Därför kommer protesterna att fortsätta mot deras brutala utförsäkringslinje!
Bloggat: Annarkia, LO-bloggen, Alliansfritt, Martin, Göran,

Media: AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Ex1, 2, 3, KA, DN1, 2, SR,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

21 juni 2011

"Det finns en aggressiv hållning mot Fas 3"

 "Se Fas 3 som den tillgång den är", det menar Gunborg Morén på Röda Korset i Hedemora:
- Det finns en aggressiv hållning mot Fas 3 på många håll i samhället. Både bland medborgarna och bland vissa politiker, konstaterar Gunborg och menar att det ä dags att omvärdera den negativa synen.
Att Gunborg Morén som den moderat hon nu är drar en lans för rätten att utnyttja arbetslösa männsikor för oavlönat tvångsarbete är väl inte så märkligt. Men hur snyggt är det att använda Röda korset som fasad?

Nä du Gunborg, Fas 3 är i praktiken inget annat än en modern form av slaveri, i grunden förkastligt, som du och dina partikamrater har infört. Och det kan du ge dig på att det finns "en aggressiv hållning" mot!

Tro fan att regeringen måste lägga mångmiljonbelopp på reklam för att göra den politiken begriplig!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

20 juni 2011

Avregleringen av järnvägen kostar samhället miljarder

De avregleringar och privatiseringar som regeringen driver på allt hårdare för att genomföra har lett till sämre kvalitet och fler stopp för tågen på de svenska järnvägarna. Just avregleringen är en av de stora orsakerna bakom det kaos vi sett under ett par vintrars tid på Europas mest avreglerade järnväg. Regeringens politik leder till att näringslivets godstransporter försenas och att resenärer får stå ut i kyla och vind när tågen inte kommer i tid, något som kostar samhället miljardbelopp:
De drygt fyra miljoner timmar som tågresenärerna blev försenade i vintras kostade samhället 2,4 miljarder kronor. Det är ändå bara själva förseningskostnaden i form av förlorade arbetstimmar. Följderna för företagen och andra som drabbades ingår inte i Trafikverkets siffror.
Det är helt enkelt så att vissa saker behöver skötas gemensamt med samhällsnyttan och inte vinstintresset som drivkraft. Ska man på allvar minska förseningar för gods och människor och minska samhällets kostnader så är en sammanhållen järnväg definitivt en sån sak. Det är hög tid att järnvägen återregleras och att samhället tar ett helhetsansvar för järnvägssystemet

Lästips: En tom arbetslöshetsförsäkring, Avgörandets stund närmar sig om den sjuka sjukförsäkringen och för (kd), (c) och (fp)...,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Johnnys ofräscha reklamkampanj


Så lyder Johnny’s ide om årets skämt till en tävling där man inte bara driver med vegetarianer utan dessutom passar på att cementera gamla trötta könsroller. Lagom fräscht om man frågar mig.

Så gör gärna som jag och skicka ett mejl till dem och tala om  för dem att deras trötta fördomar borde ha fått stanna i ett annat århundrade. Gåshud har tagit fram ett mejl du kan skicka till info@druvan.com eller martin.tregert@dr-persfood.com:
Kära Johnny’s/Dr PersFood/Druvan

Det är nästan så att jag sätter kaffet i halsen när jag hittar er senaste tävling på er hemsida. Tävlingen där man kan vinna en tröja med er klämchecka slogan ”Riktiga män glacerar inte palsternackor”. Vad menar ni med det? Vad är det för budskap att sprida? Jag blir otroligt stött som icke-köttätare och jag tycker även att ni porträtterar och bekräftar en väldigt tråkig och stereotyp könsroll. Dessutom är tröjan skitful.

Tack men nej tack, jag har köpt min sista Johnny’s-produkt.

Med vänliga hälsningar;

Bloggat: Vegankrubb,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

19 juni 2011

Är facken till för politikerna? Eller är det politikerna som ska vara till för facken?

Den frågan är aktuell idag när motionerna om facklig-politisk samverkan kommer upp på IF Metalls kongress. Då kommer nämligen motionen (Motion C50) från verkstadsklubben på Stena Stål i Nybro, om en fackföreningsrörelse som ställer krav i stället för att gå i ledband också upp. Tyvärr kan jag ju inte tala för den på plats eftersom jag avsade mig min plats på kongressen (under stor vånda), eftersom jag inte längre kommer vara aktiv inom förbundet. Jag får nöja mig med att kommentera motionen här:

När man diskuterar och ifrågasätter villkoren för facklig-politisk samverkan så utgår de flesta ifrån att man tänker lyfta saker som att en stor del av medlemmarna röstar på andra partier än sossarna eller att bara 3 av 10 LO-anslutna medlemmar tycker att det är ok att facket polar enbart med sossarna, vilket LO-tidningen rapporterat om tidigare. Eller att man upprörs av att LO och övriga fackförbund skänker miljonbelopp till Socialdemokraternas valrörelse.

Men det är åtminstone inte min utgångspunkt. För att facken bidrar med pengar är inte i sig fel, utan det handlar om vem som sätter dagordningen och om vem som i slutänden beslutar om vad man får för pengarna. Jag menar att det i slutänden handlar om följande fråga: Är fackföreningen till för politikerna? Eller är det politikerna som ska vara till för fackföreningen? Med ett stöd som ju i praktiken kommer ovillkorat, oavsett vad S hittar på, så är frågan minst sagt befogad.

Jag vågar påstå att de flesta av LO:s (och IF Metalls) medlemmar faktiskt vill ha ett fack som vågar sätta press på våra politiker. Ett fackförbund som ställer krav. Alla kan nog skriva under på att facken skall representera och ta till vara sina medlemmars intressen såväl fackligt som politiskt och att man har sin styrka i mängden medlemmar. En gång i tiden var LO en stark kraft som kom med nya idéer, påverkade partipolitiken och förändrade samhället. Hur många kan ärligt säga att LO var en stark kraft i det senaste valet?

Men facken, framför allt LO, sätter sällan tryck på S utan låter sig i allt för hög grad styras av vad S vill. Praktexemplet på detta är Lissabonfördraget, som enligt LO:s kongress inte skulle godkännas innan vi visste vad det skulle innebära för den Svenska modellen. Sossarna struntade som bekant i att vänta på utredningen om vad införandet skulle innebära för den Svenska modellen eller att kräva några andra garantier.

Det är givetvis illa nog, vilket många sossar också kan skriva under på idag när vi börjat se konsekvenserna. Men värst är ändå att man fick med sig LO:s ledning (som ju sitter i S-ledningen) på att köra över kongressbeslutet och drev igenom fördraget ändå. I stället för att företräda LO-kongressens beslut, så valde LO-ledningen att föra en politik som stämde med den socialdemokratiska linjen för ett Lissabonfördrag.

Jag har också vid ett flertal tillfällen hört fackliga kamrater som också är aktiva inom Socialdemokraterna säga saker i stil med: Det är ingen ide att lägga ett sådant förslag för det kommer partiet ändå inte att gå med på. Jag tycker att det här ger ett rätt tydligt svar på hur det står till med frågan jag ställde i inledningen.

På Stena Stål i Nybro accepterar vi inte en fackförening som agerar som en marionettdocka, oavsett vilket parti som håller i trådarna. Vi vill ha en fackförening som ställer krav, som gör klart att om man vill ha medlemmarnas stöd så måste man också föra en politik som gynnar arbetarklassen på kapitalets bekostnad. Därför antog vi motionen om en fackförening som ställer krav på ett reellt och direkt politiskt inflytande.

För det finns hopp och det finns goda exempel på att detta är möjligt. I Norge sitter nu en rödgrön regering på sin andra mandatperiod, och den sitter där för att LO där tagit sitt ansvar. Man har frågat medlemmarna vad de vill att facket ska driva för frågor och utifrån detta så ställde man de politiska partierna mot väggen och stödde de partier som ställde upp på medlemmarnas krav istället för att som i Sverige i princip kravlöst skicka pengar till den socialdemokratiska partiapparaten.

Det har gjort att norska LO idag är en stark politisk kraft som inte bara accepterar en given partilinje, utan försöker påverka den genom samarbetet med andra organisationer. Det är en fackförening som ställer krav och det är möjligt även i Sverige. Men det innebär att vi nu måste våga ställa krav på vår egen fackförening. Annars kommer vi även fortsättningsvis att ha en fackförening som är till för politikerna istället för politiker som är till för fackföreningen.

Som väntat så har dock förbundsledningen yrkat avslag på motionen och jag anar att man kommer få kongressen med sig, även om jag givetvis hoppas på motsatsen. Här följer själva motionen:

Klubben vid Stena Stål avdelning 41 Kalmarsund

En fackföreningsrörelse som ställer krav

Trenden är helt klar. I mer än 20 år har marknadskrafterna och kapitalet, i land efter land, vunnit terräng på bekostnad av arbetarklassen och den offentliga sektorn. Inte någonstans i världen har arbetarrörelsen på allvar bjudit motstånd. I stället för att organisera kampen har ledningen inom arbetarpartierna själva gått åt höger och när de själva suttit vid makten har de medverkat

till avregleringar och utförsäljning. Men 2003 i Norge blev det äntligen en vändning. I Norges tredje största stad, Trondheim, hade borgarna haft makten sedan 1989 när vänstern inom arbetarrörelsen, inför kommunalvalet, på allvar tog upp kampen med marknadsliberalerna.

LO Kommun, en sammanslagning av fyra fackförbund, tog initiativ till en ”ny kurs”. De slutade ge pengar till Socialdemokraterna och bestämde att i stället driva en egen valrörelse. Industrifacket hakade på och snart stod hela LO i Trondheim bakom.

De arbetade fram ett program, Trondheimsmanifestet, med 19 punkter till försvar för välfärden och en utveckling av den offentliga sektorn. De bjöd in alla politiska partier att ta ställning till programmet och de krävde tydliga svar. Norska Socialdemokraterna (Arbeiderpartiet) och Sosialistisk venstre tog ställning för 16 av de 19 kraven.

Budskapet var tydligt – något automatiskt stöd var inte längre att vänta, utan stödet var villkorat och facket bistod de partier som drev deras frågor.

Genom att ha ett tydligt program tog sedan vänstern hem majoriteten i kommunalvalet 2003 och har behållit makten sedan dess. De upprepade sedan framgången på nationell nivå genom att dra i gång kampanjen Den långa valrörelsen. Det viktigaste inslaget var medlemskampanjen Du bestämmer – LO på din sida.

De skickade ut en enkät till sina medlemmar och utifrån svaren utarbetade LO ett valprogram med 54 krav. Full lön vid sjukdom, bibehållna avtalspensioner, fasta jobb och att kämpa mot en förlängning av arbetsdagen var några av de viktigaste kraven från medlemmarna. LO-kampanjen tvingade ledningen i Arbeiderpartiet att ändra kurs och tillsammans med Sosialistisk venstre och Senterpartiet bilda ett tydligt vänsteralternativ.

Denna modell kallas Trondheimsmodellen och har lett till att fackföreningarna i Norge har intagit en betydligt mer offensiv roll och styr den politiska utvecklingen i stället för att bara följa den. Det har också lett till att det förs en betydligt tydligare vänsterpolitik i Norge i dag.

Vi menar att en vändning måste till även i Sverige. Offensiva fackföreningar måste ta tag i taktpinnen och ta ansvar för att på allvar bjuda högern motstånd. Likaså måste de ta ansvar för att en tydlig vänsterpolitik verkligen är alternativet och ställa tydliga, villkorade krav för att det sedan också blir verklighet. Vi vill därför att förbundet går i spetsen för att genomdriva Trondheimsmodellen även i Sverige.

Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag:
  • att i god tid före nästa val fråga medlemmarna om vilka krav som är viktigast för dem i en valrörelse
  • att använda medlemmarnas krav till att få svar från partierna om hur de ställer sig i konkreta sakfrågor
  • att aktivt arbeta för och föra en dialog med de partier som är villiga att genomföra medlemmarnas krav i stället för att automatiskt ge stöd åt ett enskilt parti
  • att verka för att även LO agerar på samma sätt.
Bloggat: Göran,

Andra lästips: Martin rekommenderar musik, Eva-Britt skriver om att Grekland är ett offer för Euron, Jonas om att bankerna måste vara med och betala Greklands kris, Jinge om att Grekland är nära konkurs och Annarkia skriver om det nyliberala EU. Sebastian rekommenderar Reinfeldt att ta en husvagnssemester och Leine skriver om glädjande nyheter på kongressen.

Media: SvD, LO-tidningen1, 2, 3, 4, Ex,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

18 juni 2011

Lyckad dag på Vänsterforum

Idag startade Vänsterforum på Ölands folkhögskola med två dagar fyllda av utbildning, politik och och trevlig samvaro. Ett 40-tal vänsterpartister från Kalmar län hade samlats för att under denna första dag lyssna på EU-parlamentarikern Anna Hedh (s), riksdagsledamoten Josefin Brink (v) och landstingsrådet Linda Fleetwwod (v).

Dessvärre blev Josefin Brink, som skulle talat kring boken Sälj hela skiten (en skitbra bok för övrigt), sjuk i sista stund. Istället fick undertecknad hoppa in med bara några timmars varsel och tala om kampanjen Världens bästa sjukvård. Som väl var så hade jag en presentation sen innan som jag kunde använda som grund, men jag fick ändå modifiera och uppdatera den en hel del.

Därför blev det bara med ett halvt öra som jag lyssnade på Anna Hedh när hon berättade om det ojämställda EU. Det jag hörde var dock oerhört intressant - och skrämmande, som när hon berättade om hur EU-parlamentariker öppet i plenum talar om att just deras hora (deras ordval) minsann tycker om sitt jobb. Och det utan att särskilt många höjer ögonbrynen! Linda lyssnade noggrannare.

Att ersätta Josefin Brink är knappast den tacksammaste uppgiften man kan få, men ämnet engagerade. Diskussionen kring privatisering, riskkapitalbolag och vinster i vården tog bra fart och jag fick bryta av flera gånger för att komma vidare. Flera gånger kom vi också in på omsorgen och problemen med "valfriheten" där likaså kom vi in på apoteken och alla problem som avregleringen där fört med sig. Med tanke på förutsättningarna så är jag nöjd med min insats och väldigt nöjd med de diskussioner som blev. De behövdes!

Landstingsrådet Linda Fleetwood fick äran att avsluta dagens utbildningspass med att tala om den föga heta, men viktiga, fråga som regionfrågan utgör. Hon inledde dock med att jämföra våra vallöften med vad vi faktiskt fått igenom i landstingspolitiken efter ett drygt halvår. Det visade sig vara det mesta, även om mycket av naturliga skäl är saker som bara är påbörjade än. Men det betyder ju givetvis inte att det inte finns mycket kvar att arbeta med och för.

Det visade sig dock att regionfrågan också engagerade och Linda fick efter en inledning och några provocerande frågor för deltagarna att bita i igång en riktigt intressant diskussion. Inte minst kring hur vi ska kunna bevara och utveckla demokratin i den nya regionen, oavsett vilken den nu blir. Fler tvingande folkomröstningar var en intressant tanke som lyftes bland flera andra kring att utveckla den deltagande demokratin.

Efter Lindas pass var det dags för mig att åka hem. För övriga deltagare, som skulle övernatta, väntade dock middag, underhållning och allmänt samkväm. Och, kan jag tro, en gnutta politik till, som uppladdning inför fortsättningen imorgon. Och den är jag säker på blir lika lyckad som denna dag även om jag inte kan delta =)

Så ett stort tack till arrangörerna Sonia Lindell och Anders Svensson. Det här har ni gjort bra!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

17 juni 2011

Regeringen håller fast vid utförsäkringslinjen

Det blev inget stopp på utförsäkringarna som de rödgröna hade begärt. Den samlade högern valde återigen att envetet hålla fast vid den inhumana utförsäkringslinjen. Reinfeldt och c:o kommer alltså även fortsättningsvis att tvinga ut tusentals sjuka människor i otrygghet för att finansiera regeringens skattesänkningar.


Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än nödvändigt vid sjukdom eller skada. Men istället för ett skyddsnät så har vi fått en ättestupa i form av en utförsäkringskedja med rigida kollektiva tidsgränser för hur länge du får vara sjuk.

Riksdagens socialförsäkringsutskott ställer visserligen sig dock bakom två av de tre förändringarna i sjukförsäkringen som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade begärt, vilket förvisso är positivt. Det gör ju att nollklassade får tillbaka sin sjukförsäkring och att de som varit sjuka i ett halvår inte ska behöva söka jobb på en påhittad arbetsmarknad. Men de rigida tidsgränserna håller regeringen, med sd:s hjälp, fast vid.

Och sjukdom försvinner inte för att den förbjuds och ingen blir friskare av att man sparkas ut från sjukförsäkringen och hamnar sist i kön av arbetslösa. Det har bara ökat klyftorna och har tvingat in nya grupper i socialbidragsberoende och fattigdom.

Istället för att hålla fast vid rigida tidsgränser måste man givetvis göra individuella bedömningar. Men högerregeringen fortsätter istället att sparka på den som redan ligger med synsättet att de bara är lata och arbetsovilliga, så om de bara straffas tillräckligt hårt så kommer de att skärpa till sig och skaffa sig ett jobb.

Så ser det ut när man låter vinstintresset och egenintresset styra Sveriges utveckling istället för omtanke och solidaritet.

Bloggat: Ni lyssnade inte på remissinstanser när nya sjukförsäkringen infördes, Borgarna förhalar beslut, Sjuka sjukförsäkringen måste förändras och det nu, Kristersson...,

Media: SR1, AB1, 23, 4SvD1, 2, 3, 4, 5Ex1, 2, DN1, LO-tidn,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

15 juni 2011

Klart det är borgarnas fel!Media: AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Ex1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, DN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9SvD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SVT1, 2, 3, 4, 5GP1, 2, 3, Bar1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Privata hemtjänstföretag vill att privata hemtjänstföretag ska få bättre betalt

Regeringens välfärdsråd vill tvinga kommunerna att betala en bättre ersättning till privata hemtjänstföretag skriver Kommunalarbetaren. Bakom välfärdsrådet står bland annat Almega, arbetsgivarorganisationen för just privata hemtjänstföretag. Privata hemtjänstföretag vill alltså att privata hemtjänstföretag ska få bättre betalt. Surprise!

Samtidigt så medger man att det kan leda till en dyrare hemtjänstnota eller sänkt vårdkvalitet, men ser det uppenbarligen inte som ett större problem. Ulf Lindberg, näringspolitisk chef vid Almega:
– Det finns risker med allt.
Visst gör det. Inte minst finns det uppenbara risker med privatiserad välfärd...

Lästips: Mycke’ snack, lite verksta’! av Kenn1, Svar på tal i het debatt. av Annarkia Den trötte mot den pigge av Högberg och Fredrik Reinfeldt (m) totalt fastnaglad i det förgångna, medan Håkan Juholt (s) talade framtid och visioner... av Martin kommenterar alla dagens partiledardebatt. Jöran skriver istället om turordningsreglerna vid uppsägning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

14 juni 2011

Rut-bidrag ger ökad ohälsa bland städarna

Bland det först högerregeringen gjorde när man inledde sin regim var att genomföra kraftiga neddragningar inom allt vad arbetsmiljö heter. Konsekvenserna av att regeringen drar in på skyddet för arbetarna för att i stället subventionera arbetstillfällen inom välkända arbetsmiljöfällor som exempelvis städning i privata hem och sänka skatten för de som främst köper tjänsterna blir stora.

För samtidigt som överklassen får sin städning rabatterad av staten, så betalar de som städar efter dem ett höht pris. Inte bara via skattesedeln för en tjänst som de själva knappast har råd att utnyttja, utan även med sina kroppar!

Vid en tillsyn som Arbetsmiljöverket gjort så visade det sig att de flesta av drygt 500 städföretag som besöktes hade stora brister i sitt arbetsmiljöarbete. Nu ser man att det finns "uppenbara risker för en kraftig ökning av ohälsan bland städpersonalen". Städpersonal ligger redan sedan länge högt upp i statistiken över yrkesgrupper med arbetsskador och arbetssjukdomar. Främst drabbas de av förslitningsskador.

Städning för överklassen innebär alltså inte bara att resurser tas från välfärden, utan det kostar även samhället mångmiljardbelopp när städarna betalar Rut-bidraget med sin hälsa. Bortsett från de personliga tragedierna då givetvis. Men det är klart, överklassen slipper ju städa själv. Och för en högerregering är det uppenbarligen prio ett.

Bloggat: Göran,

Lästips: Ännu en glad nyhet! av Linda, Europas pälsfarmare slår till igen av Djurens Rätt-bloggen, Utförsäkringarna ska vara kvar om (sd) får bestämma, så (c) och (kd) hur ska ni det? av Martin, Smartness a la FP! av Oven,

Media: KA, GP1, 2, AB1, LÖ-tidningen, DN,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

12 juni 2011

Vänsterpartiet 1 maj 2011 bildspel

 
 


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Klasskillnaderna får allt större betydelse i skolan

Vilket hem man kommer ifrån spelar allt större roll för hur barn klarar sig i skolan, konstaterar Sydsvenskan:
För tio år sedan var den svenska skolan en av världens bästa på att ge alla barn samma chans oavsett hemförhållanden. Nu är den inte ens genomsnittlig.
Klasstillhörighet är en viktig faktor för barnens skolgång, som präglas av föräldrarnas utbildningsnivå och sociala status. Skolans uppgift bör vara att utjämna och kompensera för dessa skillnader. ”Alla elever ska oavsett bakgrund, ekonomi och individuella förutsättningar ha samma möjlighet att nå målen.” enligt Skolverket.

Så såg det också ut en gång i tiden. Resultatet var att Sverige en gång i tiden hade en skola som var världens mest jämlika och där resultaten som svenska elever visade upp tillhörde de allra bästa. Det som skolmajor Björklund (fp) med förkärlek kallar för "flumskolan". Sedan dess har mycket förändrats.
Men skolan är sämre och sämre på att leva upp till sin likvärdighet. De senaste tio åren har eleverna med lågutbildade föräldrar åkt rutschkana neråt vad gäller behörighet. Betygsgapet ökar mellan barn till hög- och lågutbildade. Och i Pisas mätningar har den svenska skolan gått från att vara en av de mest likvärdiga för tio år sedan, till att vara sämre än genomsnittet i OECD.
Segregationen och ojämlikheten i skolan har ökat medan resultaten från svenska elever stadigt sjunkit, för att rasa ännu fortare under skolmajor Björklunds regi. Och det är eleverna med de sämsta förutsättningarna som halkar efter när allt mer ansvar läggs på föräldrarna. Istället för en skola som motverkar ojämlikhet så har vi fått en skola där det blir allt viktigare att du föds med rätt föräldrar.
”Socioekonomisk status” är ett slags totalbild över vilken plats familjen har i samhället. Föräldrarnas utbildning, jobb och inkomster vägs ihop. Man vet att situationen hemma har stort inflytande på hur det går för barnen i skolan. Och viktigare och viktigare blir livets lotteri för skolgången – fast det inte ska vara så.

När niondeklassarna nu går ut med sina slutbetyg från grundskolan kommer flickorna med högutbildade föräldrar att ha i genomsnitt VG i alla ämnen. Pojkarna med lågutbildade föräldrar har i genomsnitt inte ens godkänt i alla ämnen.
Skolan borde kompensera för detta "livets lotteri". Inte förstärka skillnaderna genom tidig sortering, utslagning och segregering i skolan, där resultatet blir en skola där klasskillnaderna blir allt tydligare, vilket är major Björklunds recept. Men då krävs det att skolan tillförs tillräckliga resurser för att kunna möta alla elevers olika behov. Det krävs att skattepengarna till skolan går till eleverna och inte till privata vinster och det krävs att läxläsning sker på skoltid och med lärarhjälp.

Men precis som när det gäller barnfattigdomen så handlar den ökande utslagningen och segregationen av skolan om politiska val. Genom minskade resurser och privatisering har man tagit tydlig ställning mot en skola för alla elever. Istället har vi fått en skola där svenska skolelever har blivit en handelsvara bland andra och där utslagning är norm.

Det är en ideologiskt driven försämringen av skolan!

Lästips: Rut grubblar nog hon också av Helena, EN Vansinnets röst överröstar Välfärden av Nemokrati, Är skatteväxling modellen? av Göran, Vänsterpartiets kritik av vinstdrivande skolor i centrum för flera debatter i kommunfullmäktige av Jöran, Lite om ett förslag från (c) om höjt barnbidrag och ett icke (m)öjligt avsteg från den s k arbetslinjen.. av Martin och Tio år sedan EU:s toppmöte skakade Göteborg av Jonas.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

11 juni 2011

Att köpa sig förbi systemet

Att utbildning i sån stor grad handlar om klass och social tillhörighet är inte någon nyhet. Men det retar mig ändå när det blir så tydligt att utbildning i så stor utsträckning handlar om pengar och vilka finansiella möjligheter man har att tillgå, som när prins Daniel köper sig en plats när betygen inte räcker till. Och han gör det dessutom med skattepengar.

Eller för att vara korrekt, eftersom privatpersoner inte själva får betala för sin utbildning, så har hovet betalat för en uppdragsutbildning för honom. Men det är givetvis bara hårklyveri. Det handlar ändå om att han köper sig förbi de hinder som vanliga människor tvingas acceptera.

När man som Daniel har pengar, så är betygen inget problem. Man kan helt enkelt köpa den utbildning man vill ha. Det blir då en kostnads- och klassfråga om man har råd att studera vidare. Den sociala snedrekryteringen kommer att öka och utbildningsnivån riskerar att sjunka.

Högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för alla studenter, men det ska givetvis inte heller gå att köpa sig förbi systemet, även om man tillhör en frälseklass som borde vara avskaffad. Annars är risken stor att det är plånboken som kommer att avgöra om du har råd att läsa vid högskolan eller inte. Så köper man sig till ett klassamhälle.

Bloggat: Annarkia, Alltid rött,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

10 juni 2011

Böngroddar är inte källan till ehec-smitta!

Böngroddar pekas nu ut som källan till ehec-smittan. Men det är helt felaktigt! De som har blivit sjuka har säker blivit det av groddarna, men den verkliga källan är de stora djurfabrikerna. Bakterien kommer nästan alltid från nötkreatur, i undantagsfall från svin - som då smittats av kor. I de stora kött- och mjölkfabrikerna bär ca 10 procent av djuren på ehec-smittan. På bloggen Vin & gastronomi beskriver man det hela klart:
Men samtidigt som det är en skrämmande bakterie, är det faktiskt inte bakterien som oroar mest. Det är tanken på vad som orsakat dess uppkomst. Även om tyska och svenska myndigheter jagar grönsaker. Det är inte i växtriket som vi hittar orsaken till Ehec bakterien. Den har sitt ursprung i djurriket. Det är nötkreatur. Det pratas inte så mycket om det. Orsaken.
[...]
Det handlar om vår djurhållning. En modern värld som äter allt mer kött har effektiviserat och centraliserat produktionen till en osund nivå. Lite dramatiskt skulle vi kunna kalla det för naturens hämnd. Stora djurbesättningar på en liten yta är en dröm för bakterier och virus att frodas och muteras i. Förra vinterns grisinfluensa hade knappast varit möjlig utan de extrema grisfarmar vi kan se i Mexico, eller i USA, och Polen och Rumänien också för den delen. Där kan över 700 000 grisar gå i slaktsvinstallar där utrymmet är begränsat. David L. Katz jämför dagens Ehec med en annan snarlik bakterie, E. coli 0157H7 som också kan vara dödlig och som har varit det för vanliga lunchmatskonsumenter. Den borde varit lärdom.

Uppdaterat: Nya Ehec-larm, och fortfarande groddarna som får skulden istället för den riktiga boven.

Bloggat: Ipse Cogita!, Radikalen,

Media: BT, TV4, Ex, Ex, Svt, Svt, SvtHD, SMP, SvD, SvD, DN, DN, DN, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...