11 maj 2011

Mer utslagning i skolan under major Björklund

Skolk inskrivet i betyget... Som jag har skrivit tidigare så hade vi en gång i tiden en skola som var världens mest jämlika och där resultaten som svenska elever visade upp tillhörde de allra bästa. Resultaten från svenska elever har sedan sjunkit, för att rasa ännu fortare under skolmajor Björklunds regi. Men Björklund är inte intresserad av en lösning.

Björklunds svar på de sjunkande resultaten är nämligen inte att göra något åt den ökande segregationen och ojämlikheten i skolan eller det faktum att skolans andel av samhällets resurser stadigt har sjunkit i takt med resultaten. Tvärtom så har han ju aktivt bidragit till att dränera kommunerna, och därmed även skolorna, på resurser.

Nu väljer han att i strid med experter och sakkunskap utöka bestraffningslinjen genom att se till så att skolk skrivs in i betygen. Istället för att skapa en skola med möjligheter för alla barn så ökar han på utslagningen genom att försök straffa fram bättre resultat i skolan. Man kan undra om han tänker kommendera och piska fram kreativitet och initiativkraft också?

Och om ett barn blir mobbat och slaget utan att skolan gör något. Ska han då gå till skolan då, för att slippa risken att få livet förstört av ett dåligt betyg dessutom? Eller elever som inte går till skolan på grund av en dålig hemmiljö, kanske missbruk, varför ska de stigmatiseras och straffas ytterligare. Varför väljer Björklund inte att istället hjälpa de barn som har det svårt genom att satsa på skolsköterskor, kuratorer, lärare och annan vuxen personal i skolan som kan fånga upp de som har det svårt?

Frånvaro och skolk registreras dessutom redan, så vitt jag vet. Varför ska det stå i betyget? Svaret kan bara var att strafftänkandet numer är helt centralt i det "liberala" Folkpartiet?

Bloggat: Lasse, Högberg, Johannes, Alla smutsiga detaljer,

Media: Ex1, 2SvD1, AB1, 2, SR1, 2, 3, 4, Svt,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

5 kommentarer:

Kent K. sa...

Björklunds skolkbetyg kan väl liknas vid att ta en Alvedon mot en avkapad arm, smärtan kanske dämpas en aning men armen är ju likafullt av. Som så mycket annat från nuvarande regering ger man medicin mot symtomen, inte själva sjukdomen! Att se sambandet mellan orsak och verkan är inte direkt regeringens starka sida. Att ställa frågan: Varför skolkar en del, är liksom inget som faller Björklund in!

Kaj Raving sa...

Så sant. Jag vågar nog dessutom påstå att en stor del av de som skolkar faktiskt skiter fullständigt i om det kommer att stå i betyget senare. Oftast är ju skolket bara ett symptom på andra problem. Men, som sagt, problemen är inte Björklund intresserad av att ta tag i.

Anonym sa...

"Varför väljer Björklund inte att istället hjälpa de barn som har det svårt genom att satsa på skolsköterskor, kuratorer, lärare och annan vuxen personal i skolan som kan fånga upp de som har det svårt?"
Mycket bra fråga. Man kan kanske tänka sig att det har en ekonomisk orsak? Ingenting får ju kosta längre, i alla fall inte för kommuner och stat. I sann nyliberalistisk anda.

Kaj Raving sa...

Kent: Precis, man kanske skulle kunna ana att för många av de som skolkar så är inte betygen främsta prioritet, utan ofta finns det betydligt större problem än så för dem.

Kaj Raving sa...

Anonym: Absolut, det är ju ett medvetet politiskt val att vi inte ska ha en skola för alla.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...