17 maj 2011

Lönesänkarpolitiken har lyckats

Som jag har skrivit om tidigare så är sjunkande reallöner, dvs att inflationen överstiger löneökningarna, ett av högerpolitikens mål. Att hålla lönerna ner, framförallt för de redan lägst avlönade, är ju något som arbetsköparna hett efterfrågar och regeringen har givetvis varit snar att följa arbetsköparnas önskemål. Ökande klyftor genom skattesänkningar riktade främst mot överklassen är inte nog, utan klyftorna ska öka fortare genom att lönerna för arbetarklassen hålls nere också.

Därför har man  precis som i Tyskland drivit en politik med sänkta skatter, försämrad a-kassa, en ökad andel tillfälliga anställningar och en ökad låglönemarknad (läs inte minst Rut-avdrag). Detta med målet att den så kallade reservationslönen ska sjunka. Att den lägsta lönen som någon är beredd att arbeta för sjunker leder i förlängningen till att hålla nere lönenivån även för övriga arbetare.
Rådet tycker att det är bra att regeringen, för första gången i vårbudgeten, är tydlig med att den förda politiken pressar lönerna.
Och nu visar Finanspolitiska rådets rapport att lönesänkarpolitiken lyckats. Den förda högerpolitiken dränerar inte bara välfärden, utan den pressar även ner lönerna på arbetsmarknaden. Kanske till och med mer än vad regeringen räknat med.

Det kan var på sin plats att påminna om den politik som professor Marian Radetzki föreslog i ”Striptease” 1997. Här är några av Radetzkis förslag och tankar kring hur samhället bör fungera och hur arbetslösheten ska sänkas;
  • Sänk lönerna i Sverige ”kraftfullt” för ”lågpresterande”.
  • Arbetslösa ska ha en ännu lägre ersättning.
  • Att vara fattig, rättslös och hungrig är incitament för att ”lyfta sig själv i håret” – rycka upp sig.
  • Det finns inget alternativ (för att få bukt med arbetslösheten) än att skapa en verkligt hungrig ”underklass” och kraftigt ökade klyftor.
´Det borde vara svårt att blunda för de uppenbara likheterna med den politik som Reinfeldt och Borg för.

 

Bloggat: Göran, Annarkia,

Media: DN1, 2SR, e24, Svt, AB1, 2,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...