09 maj 2011

En läxfri skola är ett steg på vägen mot en skola som tar vara på alla elever

Sverige hade en gång i tiden en skola som var världens mest jämlika och där resultaten som svenska elever visade upp tillhörde de allra bästa. Sedan dess har mycket förändrats. Lärartätheten har minskat och extra hjälp för elever med studieproblem blir alltmer sällsynt. Skolans andel av samhällets resurser har minskat medan segregationen och ojämlikheten i skolan har ökat. Och resultaten från svenska elever har stadigt sjunkit, för att rasa ännu fortare under skolmajor Björklunds regi.

Elevers resultat präglas idag alltmer av föräldrarnas utbildningsnivå och sociala status. Klasstillhörighet är alltså en viktig faktor för barnens skolgång och skolans uppgift bör vara att utjämna och kompensera för dessa skillnader, inte att förstärka dem genom tidig sortering, utslagning och segregering i skolan, där resultatet blir en skola där klasskillnaderna blir allt tydligare. En skola där det blir allt viktigare att du föds med rätt föräldrar, vilket Rossana Dinamarca (V) skriver om på Aftonbladet debatt:
I dag ser vi hur allt mer ansvar läggs på föräldrarna. Föräldrar med mycket olika bakgrund och olika förutsättningar att kunna hjälpa sina barn. Samhället har gett upp tanken om att jämlikhet startar i skolan. Skolan i dag är en racerbana där det gäller att hamna i rätt fil redan från start, annars blir du omkörd i första kurvan. I värsta fall hamnar du i diket. Du måste gå i rätt skola, ha rätt lärare och rätt kompisar. Men framförallt måste du ha rätt föräldrar.

Det här är bakgrunden till varför vi i Vänsterpartiet vill ha en läxfri skola. Hemläxor delar upp elever i två tydliga grupper: de som kan få mycket hjälp hemifrån och de som inte kan få det. Vi vill att läxläsning i stället ska ske på skoltid och med lärarhjälp. Det ska inte vara så att ditt mattebetyg beror på om din pappa är ingenjör eller inte.
Vänsterpartiet vill i stället för en orättvis sorteringsskola se en skola som tillförs tillräckliga resurser för att kunna möta alla elevers olika behov. Det kräver ett skifte i synsätt, bort från den individualiserade sorteringsskolan som präglat de senaste årtiondena, mot en syn som säger att en jämlik och likvärdig skola är en rättighet föra alla barn. Bara så kan vi möta kunskapssamhällets framtida behov i ett jämlikare och rättvisare samhälle. En läxfri skola är ett steg på vägen mot en skola som tar vara på alla elever.

Lästips: Göran har skrivit om det nya industriavtalet, Nicke om förberedelserna inför helgens visning av Ådalen 31, Jöran om regionvalet, Leine om friskolors lögner och Lasse om borgarnas lögner

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...