05 maj 2011

Dags att fasa ut Fas 3

Regeringen har infört en form av oavlönat tvångsarbete på den svenska arbetsmarknaden. Man kallar det Fas 3 och menar att det ska vara en ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning”, med arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda. I själva verket har Fas 3 blivit en slutstation som mycket sällan leder till anställning.

I praktiken utnyttjas nämligen deltagarna ofta för att utföra ordinarie arbetsuppgifter som oavlönad arbetskraft medan företagen får 5 000 kr/månad i bidrag från staten för varje deltagare de tar emot. Man har därmed lyckats skapa en helt ny typ av bidragsberoende företag. Fas 3 har blivit en lönsam marknad för dem som har som affärsidé att tjäna pengar på arbetslösheten.

I andra fall erbjuds Fas 3 deltagare inte någon meningsfull sysselsättning över huvudtaget, utan får bara sitta av tiden för att anordnaren ska kunna få bidrag. Den som har skrivits in i Fas 3 får inte heller studera och har inte tillgång till någon form av utbildning, praktik eller anställningsstöd inom arbetsmarknadspolitiken.

Vänsterpartiet tar avstånd från allt oavlönat tvångsarbete och vill avskaffa Fas 3. Av alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder som prövats är Fas 3 det som rimligen tränger undan flest reguljära jobb. Varför anställa någon när det går att få arbete utfört gratis och dessutom få 5 000 kronor i bidrag varje månad?

Vi vill istället satsa brett på olika insatser som leder till anställning och som på ett meningsfullt sätt rustar människor med kunskap. 10 000 övergångsjobb, reserverade för arbetslösa som varit anvisade till Fas 3, med anställningarna inom stat, kommuner, landsting ska hjälpa dessa att finna sin plats på den reguljära arbetsmarknaden. Övergångsjobben ska givetvis ha lön enligt kollektivavtal.

Vi föreslår också en rad andra åtgärder som ger människor möjlighet till arbete istället för tvångsåtgärder. Vi vill exempelvis kraftigt utöka antalet platser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildningen. Vi vill genomföra ett kunskapslyft och införa utbildningsvikariat inom välfärden. Vi vill också skapa fler lärlingsanställningar.

Detta är några av de åtgärder som Vänsterpartiet vill genomföra för att skapa ett arbetsliv där alla får plats! Vi vägrar acceptera den form av slavarbete som regeringen infört. Fasa ut Fas 3!

Kaj Raving (V)

Tidigare: Fas3 - förnedring i arbetslinjens namn

Bloggat: Martin Moberg, Röger Jönsson, Alliansfritt, Lennart Holmlund, Fasan, Alltid rött,

Media: VT, Svt1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13Folkbladet, SR1, 2, Ex1, 2Dagen, GP, AB1, 2, 3Flamman,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Helt rätt!
Jag delar din åsikt i Fas3-frågan.
Men när det gäller de framtida jobben undrar jag om Sverige kan konkurrera med länder typ Kina,Indien,Sydamerika osv. i framtiden.
Vilka företag anser du har en framtid i Sverige,nu när alltfler konkurreras ut av låglöneländerna.
Arbetskraften i låglöneländerna blir alltmer välutbildad och i många fall bättre skolade än den svenska arbetskraften.Annars hade Sverige den fördelen framför andra länder,men som sagt det var förr det.
Mvh,Jan Andersson-utkonkurrerad och arbetslös.

Kaj Raving sa...

Hej Jan, jag tror faktiskt att tillverkningsföretag har en framtid i Sverige. Miljöfaktorn blir, och måste bli, en allt viktigare faktor och då kan man inte fortsätta med transporter på samma sätt som idag. Dessutom så ökar lönerna även i låglöneländerna.

Spintank sa...

SVT Rapport går i regeringens ledband. Såg Rapport igår där den lite lätt hånfulla reportern talade om för oss att "tre politiker med jobb" från oppositionen nu vill stoppa Fas 3. Reinfeldt fick generös replik som vanligt där han med sedvanlig talpedagog-coachad låg röst och hundögon agerade bekymrad över dessa oförskämda politikers tilltag. Man rapporterar alltså inte bara vad som skett utan smyger även in en personlig värdering. Subtil javisst, det är det som fungerar bäst när man vill försöka styra en opinion.

Men i DN kunde man idag läsa detta, som Rapport helt utelämnade:
"Eftersom de olika faserna styrs av en förordning från regeringen och inte av lag, så kan inte riksdagen rakt av skrota fas 3. Därför uppmanas regeringen via ett utskottsinitiativ att införa ett moratorium och återkomma med förslag. Under tiden ska arbetslösa bli kvar i fas 2.
Den linjen får stöd av Sverigedemokraterna och därmed finns det en majoritet i riksdagen."

"Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) menar att det är för tidigt att säga exakt hur regeringen ska hantera ett riksdagsbeslut om ett moratorium men tillägger: – Det känns inte seriöst att stoppa anvisningarna eftersom det inte finns något alternativ. Allt har inte varit perfekt i fas 3 men att avveckla den ställer jag mig väldigt tveksam till."

Regeringen tycker alltså att om man bara säger sig inte kunna hitta på något bra alternativ kan man lugnt fortsätta skicka folk till Fas 3 som är en katastrof. Dessutom har man slugt sett till att Fas 3 inte går att skrota rakt av.

Att hitta en lösning som är bättre än att ge företag skattemedel för att låta arbetslösa sortera gem tar ungefär fem minuter. Vi har en regering full av mediatränade amatörer, med "big dog attitude".

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...